We use cookies to deliver the best possible web experience. Please click "I accept" to consent to our use of cookies. Learn more on how we use cookies by visiting our Cookie Policy page. If you wish to disable them, please note that some site functionality may be lost.

I Accept
 

YANMAR INVESTS IN FUTURE OF MARINE INDUSTRY

Leading engine and propulsion systems supplier outlines new initiatives that will maintain an exceptional level of commitment to competitive and recreational boating sectors.

YANMAR is demonstrating an unprecedented level of commitment to the recreational marine industry with new investment in partnerships and initiatives throughout 2019 and beyond. With global presence, outstanding heritage and a tradition of innovation in the marine sector, the diesel engine specialist’s strategic sponsorship plan aims to drive growth, sustainability and awareness in the boating industry.

Increasing its level of support for both competitive and recreational boating, YANMAR is joining forces with international racing events and other partners to share its technical expertise and realize the mutual vision of stimulating interest in boating and boat ownership.

YANMAR joins America's Cup as Official Marine Supplier

YANMAR joins America's Cup as Official Marine Supplier

YANMAR Racing Team

YANMAR Racing Team

YANMAR supports Red Bull Foiling Generation

YANMAR supports Red Bull Foiling Generation


Confirmed partnerships include an exciting alliance with the 36th America’s Cup, the oldest trophy in international sport and the pinnacle of yachting. As Official Marine Supplier, YANMAR will be on the race course throughout all the associated events from the commence of racing in Autumn 2019 in the Mediterranean up to the Cup Match in Auckland in March 2021, while YANMAR’s marine diesel engines will be used on the America’s Cup Race Management boats. This year, YANMAR also announced new backing for the Red Bull Foiling Generation World Finals, aligning with its core values supporting youth and building on the current collaboration between YANMAR and MLS soccer team, the New York Red Bulls. Further reinforcing its affiliation with competitive sailing, YANMAR has revived its Dragon Class yacht racing team, YANMAR Racing, led by America’s Cup veteran Peter Gilmour. Earlier this year, YANMAR MARINE INTERNATIONAL (YMI) partnered with GetMyBoat, an online boat rental and water experience market place with over 130,000 listings in 184 countries, providing an easy platform for existing boaters and new boaters alike to get on the water and further into boating lifestyles.


Sander Gesink, Marketing Manager of YANMAR MARINE INTERNATIONAL, said: “As marine ambassadors, we care deeply about the success and health of our entire industry. It is befitting YANMAR’s reputation as suppliers of cutting-edge marine solutions and advanced diesel engine technology that we strive to play a leading role in creating a sustainable future for the industry. We are confident the new partnerships, sponsorships and initiatives we have announced will help to generate participation in boat-based activities and increase desire for boat ownership, while also fostering YANMAR’s close relationship with our customers. By joining forces with our industry partners, we can share our technical expertise and engineering knowledge to continue the long-standing YANMAR tradition of providing solutions to mariners, while also strengthening our connection to recreational marine activities through mutually-beneficial associations with new events and companies.”

A new video highlighting YANMAR’s support of the Red Bull Foiling Generation Finals is available here.


About YANMAR

With its beginnings in Osaka, Japan in 1912, YANMAR went on to become the first company to succeed in making a compact diesel engine of practical size in 1933. With industrial diesel engines as the cornerstone of the business, YANMAR has continued to expand its range of products, services and expertise to deliver total solutions as a diesel engine and equipment manufacturer. Providing small and large engines, agricultural machinery and facilities, construction equipment, energy systems, marine engines, machine tools, and components — YANMAR’s global operations span seven business domains on land and at sea.

Based in the Netherlands, YANMAR MARINE INTERNATIONAL is focused on the leisure marine sector globally, supplying engines for both sailboats and powerboats, and light duty commercial applications. Over the years, YANMAR has built an enviable reputation for proven marine technology delivering high quality and reliability and continues to develop advanced technology for the cleanest and most efficient diesel engines.

For further press information, please contact:

Rozemarijn Loffelt
Senior Marketing Specialist, Global Marketing Marine Department
YANMAR MARINE INTERNATIONAL B.V.
Email: Rozemarijn_loffelt@yanmar.com
Tel: +31 (0)36 5493225

or

Jules Riegal
Saltwater Stone
Email: j.riegal@saltwater-stone.com
Tel: +44 (0)1202 669244

^Back to top.  


Nederlands 

YANMAR investeert in toekomst van maritieme sector

Toonaangevende leverancier van motor- en propulsiesystemen stippelt nieuwe initiatieven uit voor maximale aanwezigheid in wereld van wedstrijd- en pleziervaart.


YANMAR zet als nooit tevoren in op de pleziervaart, met nieuwe investeringen in partnerschappen en initiatieven in de loop van 2019 en daarna. De specialist in dieselmotoren kan bogen op een wereldwijde aanwezigheid, een uitmuntend trackrecord en tal van innovaties in de maritieme sector, en wil met zijn strategisch sponsorprogramma de groei, de duurzaamheid en het bewustzijn in de sector pleziervaart versterken.

YANMAR zet alle zeilen bij om zowel de wedstrijd- als pleziervaart te ondersteunen, en sluit zich aan bij internationale wedstrijdevenementen en andere partners om zijn technische expertise te delen en vorm te geven aan een gezamenlijke visie voor het stimuleren van de interesse in varen en het bezitten van een boot.

YANMAR joins America's Cup as Official Marine Supplier

YANMAR voegt zich bij America's Cup als officiële maritieme leverancier

YANMAR Racing Team

YANMAR Racing Team

YANMAR supports Red Bull Foiling Generation

YANMAR ondersteunt Red Bull Foiling Generation


Een van de bevestigde partnerschappen is de spannende samenwerking met de 36e America's Cup, de oudste trofee in internationale sport en het hoogtepunt van de zeilsport. Als officiële maritieme leverancier zal YANMAR op het racetraject aanwezig zijn tijdens alle verbonden evenementen, van de start van de race in de herfst van 2019 op de Middellandse Zee tot de cupwedstrijd in Auckland in maart 2021, terwijl de dieselmotoren van YANMAR zullen worden gebruikt op de managementboten van de organisator. Ook dit jaar werkt YANMAR mee aan de wereldfinales van de Red Bull Foiling Generation, die aansluit bij zijn kernwaarden. Aldus ondersteunt YANMAR jongeren en bouwt het voort op zijn huidige samenwerking met de New York Red Bulls, een voetbalploeg in de Amerikaans-Canadese Major League. YANMAR versterkt ook zijn band met het wedstrijdzeilen door opnieuw een Dragon Class zeilraceteam samen te stellen. YANMAR Racing staat onder leiding van America's Cup-veteraan Peter Gilmour. Vorig jaar ging YANMAR MARINE INTERNATIONAL (YMI) een partnerschap aan met GetMyBoat, een online marktplaats voor bootverhuur en waterbeleving. Dit eenvoudige platform biedt ervaren en nieuwe schippers meer dan 130.000 mogelijkheden in 184 landen voor een geweldige tijd in en op het water.

Sander Gesink, Marketing Manager bij YANMAR MARINE INTERNATIONAL, vertelt: "Als maritieme ambassadeurs zetten we ons volledig in voor het succes en welvaren van de hele sector. Het spreekt voor zich dat YANMAR vanwege zijn reputatie als leverancier van toonaangevende maritieme oplossingen en geavanceerde dieselmotortechnologie ernaar streeft een leidende rol te spelen in het vormgeven van een duurzame toekomst voor de branche. We zijn ervan overtuigd dat de nieuwe partnerschappen, sponsorschappen en initiatieven meer mensen zullen aantrekken tot bootgerelateerde activiteiten en warm zullen maken om zelf een boot te bezitten. Daarnaast verstevigen ze uiteraard ook de nauwe band die we hebben met onze klanten. Door de krachten te bundelen met onze branchepartners kunnen we onze technische expertise en engineeringkennis delen om onze lange traditie van het leveren van oplossingen aan schippers voort te zetten, terwijl we onze banden met de recreatieve scheepvaartbranche versterken via win-winsamenwerkingen met andere evenementorganisatoren en bedrijven."

Bekijk deze infovideo over hoe YANMAR de finales van de Red Bull Foiling Generation ondersteunt.


Over YANMAR

Met zijn oorsprong in het Japanse Osaka in 1912, was YANMAR het eerste bedrijf dat er in 1933 in slaagde om een compacte dieselmotor van praktische omvang te maken. Vervolgens heeft YANMAR, met industriële dieselmotoren als hoeksteen van zijn onderneming, het productassortiment, de diensten en expertise verder uitgebreid om als fabrikant van dieselmotoren en apparatuur totaaloplossingen te leveren. Als leverancier van kleine en grote motoren, landbouwmachines en -faciliteiten, constructiewerktuigen, energiesystemen, maritieme uitrustingen, werktuigmachines en componenten, omvatten de wereldwijde bedrijfsactiviteiten van YANMAR zeven sectoren te land en ter zee.

YANMAR MARINE INTERNATIONAL is gevestigd in Nederland en richt zich op de pleziervaart wereldwijd, door motoren te leveren voor zowel zeilboten als motorboten alsook lichte commerciële toepassingen. Door de jaren heen heeft YANMAR een benijdenswaardige reputatie voor bewezen maritieme technologie opgebouwd en staat het garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid. YANMAR blijft zijn geavanceerde technologie doorontwikkelen om de schoonste en efficiëntste dieselmotoren te bouwen.

Neem voor meer persinformatie contact op met:

Rozemarijn Loffelt
Senior Marketing Specialist, Global Marketing Marine Department
YANMAR MARINE INTERNATIONAL B.V.
Email: Rozemarijn_loffelt@yanmar.com
Tel: +31 (0)36 5493225

of

Jules Riegal
Saltwater Stone
Email: j.riegal@saltwater-stone.com
Tel: +44 (0)1202 669244

^Back to top.  

 


Deutsch 

YANMAR investiert in die Zukunft der maritimen Industrie

Auch in Zukunft extrem engagiert: Führender Motoren- und Antriebssystem-Anbieter stellt neue Initiativen im maritimen Wettkampf- und Freizeitbereich vor.

YANMAR zeigt mit neuen Investitionen in Partnerschaften und Initiativen für das Jahr 2019 (und darüber hinaus) ein beispielloses Engagement für die Sportschifffahrt. Mit seiner globalen Präsenz, seiner einzigartigen Geschichte und seiner Innovationstradition im maritimen Sektor will der Dieselmotorspezialist mit einem strategischen Sponsoringplan für noch mehr Wachstum, Nachhaltigkeit und Selbstbewusstsein in der Bootsbranche sorgen.

YANMAR baut seine Unterstützung für die Wettkampf- und Freizeitschifffahrt aus und arbeitet mit internationalen Rennveranstaltern und anderen Partnern zusammen, um sein technisches Fachwissen weiterzugeben und die gemeinsame Vision – die Förderung des Interesses am Bootssport und -besitz – zu realisieren.

YANMAR joins America's Cup as Official Marine Supplier

YANMAR tritt dem America's Cup als offizieller Marineausstatter bei

YANMAR Racing Team

YANMAR Racing-Team

YANMAR supports Red Bull Foiling Generation

YANMAR unterstützt die Red Bull Foiling Generation


Zu den bestätigten Partnerschaften zählt eine spannende Allianz mit dem 36. America's Cup, der ältesten Trophäe im internationalen Sport und dem Höhepunkt des Segelsports. Als offizieller Marineausstatter wird YANMAR vom Start des Rennens im Herbst 2019 im Mittelmeer bis zum Cup Match in Auckland im März 2021 auf der Rennstrecke sein, während YANMAR-Marine-Dieselmotoren auf den Booten der Rennleitung des America's Cup zum Einsatz kommen. In diesem Jahr kündigte YANMAR zudem seine erneute Unterstützung für das Weltfinale der Red Bull Foiling Generation, an, die mit den Grundwerten des Unternehmens zur Unterstützung der Jugend übereinstimmt und auf der aktuellen Zusammenarbeit zwischen YANMAR und der MLS-Fußballmannschaft New York Red Bulls aufbaut. Um seine Verbundenheit mit dem Wettkampfsegeln weiter zu stärken, hat YANMAR sein Regattateam der Drachenklasse "YANMAR Racing", unter Leitung des America's-Cup-Veteranen Peter Gilmour wiederbelebt. Anfang dieses Jahres hat sich YANMAR MARINE INTERNATIONAL (YMI) mit GetMyBoat zusammengeschlossen, einem Online-Bootsverleih- und Wassererlebnis-Marktplatz mit über 130.000 Registrierungen in 184 Ländern – dieser bietet Bootsfahrern (und allen, die es noch werden möchten) eine unkomplizierte Plattform für den Einstieg in den Wassersport sowie für das Eintauchen in den Boating-Lifestyle.

Sander Gesink, Marketing Manager von YANMAR MARINE INTERNATIONAL, sagt: „Als Botschafter der Marineindustrie legen wir großen Wert auf den Erfolg und die Beständigkeit unserer gesamten Branche. YANMAR hat einen Ruf als Anbieter fortschrittlicher Dieselmotorentechnologien und innovativer Lösungen für die Marineindustrie und fühlt sich daher verpflichtet, eine führende Rolle bei der Gestaltung einer nachhaltigen Branchenzukunft zu spielen. Wir sind zuversichtlich, dass die von uns angekündigten neuen Partnerschaften, Sponsoring-Aktivitäten und Initiativen dazu beitragen werden, die Teilnahme an maritimen Aktivitäten zu fördern, den Wunsch nach einem eigenen Boot zu erfüllen und gleichzeitig die enge Beziehung zwischen YANMAR und unseren Kunden zu intensivieren. Durch den Zusammenschluss mit unseren Industriepartnern können wir unsere technische Expertise und unser Ingenieurwissen einbringen: So wollen wir die langjährige YANMAR-Tradition als Anbieter von Lösungen für Bootsenthusiasten fortführen und gleichzeitig unsere Verbindung zu maritimen Freizeitaktivitäten durch wechselseitig vorteilhafte Kooperationen mit neuen Veranstaltungen und Unternehmen stärken.“

Ein neues Video zeigt YANMARs Unterstützung für das Finale der Red Bull Foiling Generation und ist hier verfügbar.

Über YANMAR

YANMAR wurde im Jahr 1912 in Osaka (Japan) gegründet und war 1933 das erste Unternehmen, dem es gelang, einen kompakten Dieselmotor in praxistauglicher Größe herzustellen. Mit industriellen Dieselmotoren als unternehmerischem Hauptstandbein hat YANMAR sein Know-how ebenso kontinuierlich erweitert wie sein Produkt- und Dienstleistungsportfolio und bietet heute Gesamtlösungen als Dieselmotoren- und Technologiehersteller an. Das YANMAR-Sortiment umfasst kleine und große Motoren, landwirtschaftliche Maschinen und Anlagen, Baumaschinen, Energiesysteme, Bootsmotoren, Werkzeugmaschinen und Komponenten – das Unternehmen ist weltweit in sieben Geschäftsbereichen an Land und auf See aktiv.

YANMAR MARINE INTERNATIONAL mit Sitz in den Niederlanden hat sich auf die weltweite Freizeit-Schifffahrt spezialisiert und liefert Motoren für Segel- und Motorboote sowie für leichte gewerbliche Wasserfahrzeuge. Im Laufe der Jahre hat sich YANMAR einen ausgezeichneten Ruf als Hersteller bewährter Marinetechnologien erarbeitet: Wir stehen für Qualität und Zuverlässigkeit und werden auch in Zukunft fortschrittliche Systeme für die saubersten und effizientesten Dieselmotoren entwickeln.

Für weitere Presseinformationen wenden Sie sich bitte an:

Rozemarijn Loffelt
Senior Marketing Specialist, Global Marketing Marine Department
YANMAR MARINE INTERNATIONAL B.V.
Email: Rozemarijn_loffelt@yanmar.com
Tel: +31 (0)36 5493225

oder an

Jules Riegal
Saltwater Stone
Email: j.riegal@saltwater-stone.com
Tel: +44 (0)1202 669244

^Back to top.  

 


Français 

YANMAR investit dans l'avenir de l'industrie maritime

Le leader des fournisseurs de moteurs et de systèmes de propulsion présente de nouvelles initiatives qui maintiendront son niveau exceptionnel d'engagement envers les secteurs de la navigation de plaisance et de compétition.

En annonçant des partenariats et initiatives qui se dérouleront pendant toute l'année 2019 et au-delà, YANMAR fait preuve d'un niveau d'engagement sans précédent envers l'industrie maritime de plaisance. Fort d'une présence mondiale, d'un passé exceptionnel et d'une tradition d'innovation dans le secteur maritime, ce spécialiste de moteurs diesel mène un projet de parrainages stratégiques ayant pour but de dynamiser la croissance, la durabilité et la sensibilisation dans le domaine de la navigation.

Cherchant à accroître son soutien à la navigation de plaisance et de compétition, YANMAR s'associe à des grandes compétitions nautiques et d'autres partenaires pour partager son expertise technique et réaliser une vision commune : stimuler de l'intérêt pour la navigation et l'acquisition de bateaux.

YANMAR joins America's Cup as Official Marine Supplier

YANMAR : fournisseur maritime officiel de la Coupe de l'America

YANMAR Racing Team

L'équipage de la Team YANMAR

YANMAR supports Red Bull Foiling Generation

YANMAR soutient la Red Bull Foiling Generation


Parmi les partenariats confirmés, une alliance inédite avec la 36e édition de la Coupe de l'America, le plus ancien trophée international de la voile de compétition et l'apogée de la navigation de plaisance. En tant que fournisseur maritime officiel, YANMAR participera à tous les événements liés à cette compétition, à commencer par les régates préliminaires en mer Méditerranée à l'automne 2019 jusqu'au Match de la Coupe à Aukland en mars 2021. Les bateaux de gestion de la coupe de l'America seront équipés de moteurs diesel marins YANMAR. Cette année, YANMAR a également annoncé son soutien à la finale de la Red Bull Foiling Generation, qui s'aligne sur les valeurs fondamentales de la société en matière de soutien aux jeunes et renforce l'actuelle collaboration avec l'équipe de football MLS, les Red Bulls de New York. Suscitant beaucoup d'intérêt pour la voile de compétition, YANMAR a fait renaître son équipage de compétition de la classe Dragon, la Team YANMAR, dirigée par l'ex-vainqueur de la Coupe de l'America Peter Gilmour. Plus tôt dans l'année, YANMAR MARINE INTERNATIONAL (YMI) a formé un partenariat avec GetMyBoat, plateforme en ligne de location de bateaux et d'expériences nautiques offrant plus de 130 000 produits dans 184 pays. Cette plateforme permet aussi bien aux navigateurs débutants qu'aux navigateurs chevronnés de sillonner les mers et de mieux connaître les modes de vie nautiques.

Sander Gesink, Directeur marketing de YANMAR MARINE INTERNATIONAL, a déclaré : « Comme ambassadeurs du secteur maritime, nous nous soucions énormément de la réussite et de la bonne santé de l'ensemble de notre industrie. S'efforcer de jouer un rôle de leader dans la création d'un avenir durable pour ce secteur convient à la réputation de YANMAR en tant que fournisseur de solutions marines de pointe et de technologies avancées de moteurs diesel. Nous sommes convaincus que les nouveaux partenariats, parrainages et initiatives que nous avons annoncés contribueront à susciter la participation aux activités nautiques et l'intérêt de posséder un bateau. Ils nous permettront également de consolider l'étroite relation que nous entretenons avec nos clients. En renforçant la collaboration avec nos partenaires industriels, nous pouvons partager notre expertise et nos connaissances techniques pour maintenir la longue tradition de YANMAR en matière de fourniture de solutions aux marins. Ainsi, nous renforçons également nos liens avec les activités de navigation de plaisance, et ce en développant des partenariats mutuellement bénéfiques avec de nouveaux événements et de nouvelles sociétés. »

Une nouvelle vidéo de soutien de YANMAR à la finale de la Red Bull Foiling Generation : vidéo disponible ici.


À propos de YANMAR

Créée à Osaka au Japon en 1912, YANMAR est la première entreprise à fabriquer un moteur diesel de petite taille se révélant particulièrement commode en 1933. Les moteurs diesel industriels formant la pierre angulaire de son activité, YANMAR a continué à élargir sa gamme de produits, ses services et son expertise pour fournir des solutions complètes en tant que fabricant d'équipements et de moteurs diesel. À l'échelle mondiale, les activités de YANMAR couvrent sept domaines d'activités terrestres et maritimes : petits et gros moteurs, machines et installations agricoles, équipements de construction, systèmes énergétiques, moteurs marins, machines-outils et composants.

Basée aux Pays-Bas, YANMAR MARINE INTERNATIONAL se consacre au secteur international de la navigation de plaisance et fournit des moteurs pour voiliers et bateaux à moteur, ainsi que des moteurs pour embarcations légères. Au fil des années, YANMAR s'est forgée une réputation enviable de fournisseur de technologie marine fiable et de haute qualité. La société ne cesse de développer des technologies de pointe pour offrir les moteurs diesel les plus performants et les plus propres.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Rozemarijn Loffelt
Senior Marketing Specialist, Global Marketing Marine Department
YANMAR MARINE INTERNATIONAL B.V.
Email: Rozemarijn_loffelt@yanmar.com
Tel: +31 (0)36 5493225

ou

Jules Riegal
Saltwater Stone
Email: j.riegal@saltwater-stone.com
Tel: +44 (0)1202 669244

^Back to top. 

back to page