විශේෂාංග ලිපිය

To fulfill our Mission Statement and realize A SUSTAINABLE FUTURE, we will work to solve various social issues we face and contribute to the achievement of the SDGs through our business.

Yanmar Group is committed to solving customers’ problems using the world’ s most advanced technology in the fields of food production and harnessing power. Our Mission Statement declares these elements to be essential to human life. Practicing our Mission Statement is in fact the CSR of Yanmar Group and our brand statement, A SUSTAINABLE FUTURE – New Value through Technology –. It is indispensable in realizing the four visions of our brand statement. We will contribute to the SDGs by working on Yanmar Green Challenge 2050 and other initiatives in order to put our Mission Statement into practice and realize the four visions for the future depicted in our brand statement.

Mission Statement: To create a prosperous society where people and nature coexist. Mission Statement: We strive to provide sustainable solutions for needs which are essential to human life. We focus on the challenges our customers face in food production and harnessing power, thereby enriching people’s lives for all our tomorrows. A SUSTAINABLE FUTURE – New Value through Technology.
Social issues related to Yanmar: Energy Issues, Climate Change, Work Environment, Natural Disaster, Food Issues, Chronic Shortage of Labor Force
Themes that Yanmar can contribute to the solution: Reducing CO2 emissions, Promoting renewable energy, Energy efficiency initiatives, Utilizing untapped energy, Work free from unsafe condition, Labor savings and higher efficiency, Stable income through new value creation, Building disaster-resistant communities, Compatibility with large-scale agriculture, Enhancing productivity by efficient workforce, Minimizing impacts on produce caused by natural disasters, Declining farming population due to shortage of successors

Our Four Visions for A SUSTAINABLE FUTURE

VISION 01
An Energy-saving Society

ශක්තියේ හැකියාවන් පුළුල් කිරීම. දැරිය හැකි සහ ආරක්ෂිත බලයක්, විදුලිය සහ තාපය භාවිතා කිරීම, අවශ්‍ය විටෙක සහ අවශ්‍ය තරම් පමණක් භාවිතා කිරීම.

VISION 02
A Society Where People Can Work and Live with Peace of Mind

කටුක ශ්‍රමය සැප පහසු වැඩක් බවට පරිවර්තනය කිරීම. සොබාදහමට අනුකූලව පොහොසත් ජීවිතයක් ගත කරන අතරම සෑම කෙනෙකුටම සුවපහසු ලෙස වැඩ කිරීමට සහ ස්ථාවර ආදායමක් උපයා ගත හැකිය.

VISION 03
A Society Where People Can Enjoy Safe and Plentiful Food

ලෝකයේ ඕනෑම තැනක, ඕනෑම වේලාවක රසවත්, ආරක්ෂිත සහ පෝෂ්‍යදායී ආහාර සහතික කිරීම. සෑම කෙනෙකුටම සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් ගත කළ හැකිය.

VISION 04
A Society That Offers an Exciting Life Filled with Rich and Fulfilling Experiences

රැකියාව සහ විවේකය පොහොසත් හා විනෝදජනක ලෝකයක් නිර්මාණය කිරීම. සෑම කෙනෙකුගේම ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට අපි දිගටම කටයුතු කරන්නෙමු.

Contributing Through Business
Structure

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් මුහුණ දෙන අභියෝගයන්ට මුහුණ දෙන ආරක්ෂිත හා ගුණාත්මක නිෂ්පාදන කාලෝචිත ලෙස සංවර්ධනය කිරීම තුළින් ඔවුන්ගේ විශ්වාසය දිනා ගැනීමට අපි උත්සාහ කරමු.

සේවකයන්

ගෝලීය කුසලතා වර්ධනය කර ගත හැකි ආරක්ෂිත, සුවපහසු සේවා ස්ථානයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අපගේ සේවකයින්ගේ පෞද්ගලිකත්වය සහ විවිධත්වය අපි අගය කරමු.

ව්යාපාර හවුල්කරුවන්

ජපානයේ සහ විදේශයන්හි අපගේ බෙදාහරින්නන්, වෙළෙඳුන් සහ සැපයුම්කරුවන් සමඟ සන්නිවේදනය සහ ශක්තිමත් හවුල්කාරිත්වය අපි අවධාරණය කරමු.

අපේ ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාව

අපගේ ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාව සමඟ වැඩීමට හා වැඩ කිරීමට, දේශීය අභියෝගයන්ට මුහුණ දීම සඳහා අපි නිවැසියන් සමඟ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වලට සහභාගී වෙමු.

පරිසරය

තිරසාර සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා, අපි ගෝලීය උණුසුම වැළැක්වීම, සම්පත් වඩාත් effectively ලදායී ලෙස භාවිතා කිරීම, දූෂණය අවම කිරීම සහ ජෛව විවිධත්වය ආරක්ෂා කිරීම.