ပူပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုများမှ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေသော GHG ထုတ်လွှတ်မှုများအား လုံးဝ လျော့ချလိုက်ခြင်းကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်း

မိမိတို့ ရောင်းချထားပြီးသော ထုတ်ကုန်များနှင့် ဆက်စက်လုပ်ငန်းများအားလုံးတွင် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု မရှိစေရေး အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

ကမ္ဘာကြီးပူနွေးမှုဖြစ်ပေါ်စေသည့် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ ( GHG ) ထုတ်လွှတ်မှုများသည် စက်မှုတော်လှန်ရေးပြီးကတည်က လူသားများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များမှဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 
စိန်ခေါ်မှု ၁ , ယန်းမာလုပ်ငန်းစုအနေဖြင့် ၂၀၅၀ ပြည်နှစ်တွင် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုများ လျော့ချရန်အတွက် အမျိုးမျိုးသော သဘာဝစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များမှ စွမ်းအင်များကိုရယူပြီ အင်ဂျင်များ ၊ စွမ်းအင်လိုအပ်သော နေရာများအတွက် ပံ့ပိုးလုပ်ဆောင်မှုများ , စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးသုံး စက်ယန္တရားများကို ဝယ်ယူသုံးဆွဲကြသည့် ဖောက်သည်များအတွက်ပါ ပံ့ပိုးမှုများ လုပ်ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကော်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းများအားလုံးတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လုံးဝမရှိစေရန် သဘာဝ အရင်းအမြစ်များကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လက်တွေ့အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း

ခေါင်းစဉ် လေးခု အနက် တစ်ခုချင်းစီတွင် သဘာဝ အရင်းမြစ်များကို လျှော့ချခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းတို့ အား တိုး မြှင့်ဆောင်ရွက်ပါ။

" စိန်ခေါ်မှု ၂ " တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ကင်းစင်စေရန် ကော်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက် လေးခုနှင့် ရည်မှန်းချက်များ ချမှတ်ထားပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ရည်ရွယ်ချက် ၁ တွင် " စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ လျှော့ချရေးနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း" တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကော်ပိုရိတ်လုပ်ဆောင်မှုများ၏ ရှုထောင့်အားလုံးတွင် အသုံးပြုသည့်အရင်းအမြစ်များကို လျှော့ချမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည့်အရင်းအမြစ်အားလုံးကို 2040 ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်အောင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
ဤနည်းအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ရှိလုပ်ဆောင်မှုများမှ ကမ္ဘာပတ်၀န်းကျင်ကို ကာကွယ်နေစဉ်တွင် လှပသောလူနေမှုပုံစံများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာရန် ရည်မှန်းထားပြီး ခေါင်းစဉ် တစ်ခုချင်းစီအတွက် 2030-2040 အတွက် အလယ်အလတ်ပန်းတိုင်များကို ချမှတ်ကာ ကမ္ဘာတဝန်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အန္တရယ်ကင်းရှင်းစေရန် အတွက် တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် စက်ယန္တရား နည်းပညာ အသစ်များကို တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် မိတ်ဆက်လျက်ရှိပါသည်။

သုံးဆွဲ သူဖောက်သည် များ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ GHG ထုတ်လွှတ်မှု ပမာဏ လျော့ချ၍ သဘာဝအရင်းအမြစ်များကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ရာတွင်ပံ့ပိုး ကူညီခြင်း 

သာမန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များထက်ကျော်လွန်၍ ဖြေရှင်းချက်အသစ်များ ဆက်တိုက် ပေးဆောင်နိုင်ခြင်း။

Challenge 3 အောက်တွင်၊ Yanmar Group သည် စားသုံးသူ(ဖောက်သည်)များ၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများကို GHG- ထုတ်လွတ်မှု ပမာဏ လျှော့ချခြင်း နှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ်များပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်းများအဖြစ် ယန်းမာအဖွဲ့အစည်း ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းများ ပြင်ပတွင် လုပ်ဆောင်နေသော GHG လျှော့ချရေးလှုပ်ရှားမှုများအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ဖြေရှင်းချက်များအား အဆိုပြုမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းနယ်ပယ်တွင် (စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော အင်ဂျင်များ), ကျွန်ုပ်တို့သည် စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အသုံးပြုသူများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဆုံးရှုံးမှုများကို အနည်းဆုံးအခြေနေသို့ လျှော့ချရန် ဖြေရှင်းချက်များကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်အပူကို လျှပ်စစ်နှင့် အသုံးပြုနိုင်သော အပူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည့် ဖြေရှင်းနည်းများကဲ့သို့သော၊ CO 2 ဖမ်းယူခြင်းနှင့် ကာဗွန်ဖြည့်တင်းခြင်းကဲ့သို့သော ဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ ရည်ရွယ်ပါသည်။
အစားအစာထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်တွင် အစားအစာထုတ်လုပ်မှုတွင် တိကျသော မြေဆီအဟာရကျွေးခြင်းကဲ့သို့သော သွင်းအားစုပစ္စည်းများ နည်းပါးအောင် ပံ့ပိုးပေးသည့် ဖြေရှင်းနည်းများ၊ ထုတ်လုပ်မှုအကြွင်းအကျန်များနှင့် အစားအစာထုတ်လုပ်မှုအတွင်း စွမ်းအင်နှင့် အစားအစာထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းများအဖြစ် အစားအစာအကြွင်းအကျန်များကို ပြန်လည်အသုံးပြုသည့် ဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ မြေဆွေးနှင့် ဇီဝလောင်စာဓာတ်ငွေ့ထုတ်စနစ်များကဲ့သို့သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကို အထောက်အကူဖြစ်စေသည့် အစားအစာထုတ်လုပ်မှုကို နားလည်သဘောပေါက်သည့် ဖြေရှင်းနည်းများ၊