အုပ်စုအဖွဲ့စည်း၏ နာမ်မည်ကို အတုပပြုလုပ်ပြီးလိမ်လည်ခြင်းများကို သတိပြုစေလိုပါသည်။

အုပ်စုအဖွဲ့၏နာမ်မည် သို့မဟုတ် အမှုဆောင်အရာရှိ သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းများ ဟု ထင်မှားစေသော အဆက်သွယ်အတုယောင်များကိုအသုံးပြုပြီး အရောင်းဝယ်လုပ်ခြင်း နှင့် ကြိုတင်မှာယူခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် ဂရုတစိုက်လေ့လာစေလိုပါသည်။
သံသယဖြစ်ဖွယ်တစ်စုံတရာ ရှိလာပါက ဝက်ဆိုဒ်၏ လေ့လာစုံစမ်းရေး နေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး သေချာအောင်လုပ်ဆောင်ပေးပါ။ (https://www.yanmar.com/mm/about/company/)