Kronikk

For å oppfylle vår misjonserklæring og realisere EN BÆREKRAFTIG FREMTID, vil vi jobbe for å løse ulike sosiale problemer vi står overfor og bidra til å oppnå SDGs gjennom vår virksomhet.

Yanmar Group er forpliktet til å løse kundenes problemer ved å bruke verdens mest avanserte teknologi innen matproduksjon og utnyttelse av kraft. Vår oppdragserklæring erklærer at disse elementene er essensielle for menneskers liv. Å praktisere vår misjonserklæring er faktisk CSR-en til Yanmar Group og vår merkevareerklæring, EN BÆREKRAFTIG FREMTID – Ny verdi gjennom teknologi –. Det er uunnværlig for å realisere de fire visjonene i vår merkevareerklæring. Vi vil bidra til bærekraftsmålene ved å jobbe med Yanmar Green Challenge 2050 og andre initiativer for å sette vår misjonserklæring ut i livet og realisere de fire fremtidsvisjonene som er skildret i vår merkevareerklæring.

Mission Statement: To create a prosperous society where people and nature coexist. Mission Statement: We strive to provide sustainable solutions for needs which are essential to human life. We focus on the challenges our customers face in food production and harnessing power, thereby enriching people’s lives for all our tomorrows. A SUSTAINABLE FUTURE – New Value through Technology.
Social issues related to Yanmar: Energy Issues, Climate Change, Work Environment, Natural Disaster, Food Issues, Chronic Shortage of Labor Force
Themes that Yanmar can contribute to the solution: Reducing CO2 emissions, Promoting renewable energy, Energy efficiency initiatives, Utilizing untapped energy, Work free from unsafe condition, Labor savings and higher efficiency, Stable income through new value creation, Building disaster-resistant communities, Compatibility with large-scale agriculture, Enhancing productivity by efficient workforce, Minimizing impacts on produce caused by natural disasters, Declining farming population due to shortage of successors

Our Four Visions for A SUSTAINABLE FUTURE

VISJON 01
Et energisparende samfunn

Utvide mulighetene for energi. Bruker rimelig og sikker strøm, elektrisitet og varme, når det er nødvendig og bare så mye som nødvendig.

VISJON 02
Et samfunn der folk kan jobbe og leve med trygghet

Forvandler hardt arbeid til komfortabelt arbeid. Alle kan jobbe komfortabelt og tjene en jevn inntekt mens de lever et rikt liv i harmoni med naturen.

VISJON 03
Et samfunn der folk kan nyte trygg og rikelig mat

Sikre deilig, trygg og næringsrik mat, hvor som helst i verden, når som helst. Alle kan leve et sunnere liv.

VISJON 04
Et samfunn som tilbyr et spennende liv fylt med rike og tilfredsstillende opplevelser

Å skape en verden der arbeid og fritid er berikende og hyggelig. Vi skal fortsette å øke livskvaliteten for alle.

Contributing Through Business
Structure

Våre kunder

Vi streber etter å tjene tilliten til våre kunder gjennom rettidig utvikling av trygge og kvalitetsprodukter som tar tak i utfordringene de står overfor.

Ansatte

Vi setter pris på individualiteten og mangfoldet til våre ansatte, for å skape en trygg, komfortabel arbeidsplass hvor vi kan utvikle globale talenter.

Forretningspartnere

Vi legger vekt på kommunikasjon og sterke partnerskap med våre distributører, forhandlere og leverandører i Japan og utenlands.

Lokalsamfunnet vårt

For å vokse og jobbe med lokalsamfunnet vårt deltar vi i ulike aktiviteter sammen med innbyggerne for å møte lokale utfordringer.

Miljø

For å skape et bærekraftig samfunn forhindrer vi global oppvarming, bruker ressursene mer effektivt, reduserer forurensning og ivaretar biologisk mangfold.

Forespørsler og støtte