VISION01 An Energy-saving Society

VISJON01 Et energisparende samfunn

Mål

Utvide mulighetene for energi. Bruker rimelig og sikker strøm, elektrisitet og varme, når og bare så mye som nødvendig.

Våre produkter, tjenester og støtte for VISION 01

Energiledelsessystem

Vi bidrar til optimalisering for anleggsomfattende energibruk via drivstoffeffektivitetsdiagnostikk og analyse av energidriftsstatus. Slik bidrar vi til energieffektivisering.

Dieselmotorer for industriell bruk

Vi utvikler ekstremt drivstoffeffektive motorer med høy effekt for å utvide vår industrielle dieselmotorsektor. Disse motorene er også kompatible med de nyeste europeiske Stage V-standardene.

Justerte SDGs

SDGs7、9、11、12、13、17

Sosiale utfordringer som skal løses knyttet til VISJON 01

Bidra gjennom virksomhet

YANMAR POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

Justerte SDGs
SDGs7、13

Hydrogendrevne marinemotorer og MHFS-utviklingvalgt for NEDO Green Innovation Fund Projectfor å bygge nullutslippsskip.

Utfordringer

Midt i et globalt økende momentum for avkarbonisering, har ytterligere reduksjon av klimagassutslipp blitt et presserende spørsmål i internasjonal skipsfart. I oktober 2021 kunngjorde den japanske regjeringen og skipsfartsnæringen et mål om netto null utslipp av klimagasser fra internasjonal skipsfart innen 2050, og International Maritime Organization, som vedtok den første strategien i 2018 for å redusere utslippene fra internasjonal skipsfart med minst 50 % innen 2050, planlegger å revidere og ytterligere styrke denne strategien i 2023.

  • Referanse: Mot å oppnå netto null GHG-utslipp fra internasjonal shipping innen 2050, Shipping Zero Emission Project

Løsning

Mid- to high- four stroke engine for auxiliary engine
Mid- to high- four stroke engine for auxiliary engine

New Energy and Industrial Technology Development Organization, NEDO lanserte dette prosjektet for å utvikle neste generasjons marine fartøyer i januar 2022, for å bygge nullutslippsskip. Yanmar Power Technology gikk sammen med Kawasaki Heavy Industries og Japan Engine Corporation, J-ENG, for å utvikle den hydrogendrevne marinemotoren og MHFS *1 og spiller en aktiv rolle i prosjektet.

De tre selskapene er samtidig engasjert i initiativene for hydrogendrevne marinemotorer, hvor Kawasaki utvikler mellomhastighets 4-taktsmotorer, Yanmar utvikler mellom- og høyhastighets 4-taktsmotorer *2, og J-ENG utvikler lavhastighets 2 -slagsmotorer. Vi vil dekke hele motorutvalget som kan brukes til å møte et bredt spekter av behov innen 2026, og planlegger å gjennomføre et pilotprogram på skip i drift med rederier og verft, som vil gi fordeler for samfunnet og økonomien.

Through joint investment in a newly established company, HyEng and with MHFS developed at Kawasaki, the three companies are working together to build a hydrogen-fueled propulsion system by developing common technical elements such as basic combustion analysis, materials and sealing surfaces that meet ship classification regulations, and sharing testing facilities.

  • *1 MHFS: Marine Hydrogen Fuel System: hydrogen fuel marine tanks and fuel supply system
  • *2 YPT planlegger først å utvikle en mellomhastighetsmotor med to drivstoff, etterfulgt av en høyhastighetsmotor med hydrogendrivstoff.

Swipe to see the right side of this picture.

  • Source: Kawasaki Heavy Industries, Yanmar Power Technology, Japan Engine Corporation

Forutsatt verdi

Through hydrogen-fueled engines, we will contribute to the reduction of GHG emissions in a wide range of applications, with ocean-going vessels as the main focus, and also domestic vessels. In addition, we will provide a hydrogen-fueled engine system that ensures the necessary redundancy for ships, saves space in the engine room, and satisfies NOX and SOX regulations. The project will also help the revitalization of the domestic maritime industry.

YANMAR ENERGY SYSTEM CO., LTD.

Justerte SDGs
SDGs7、13

Contributing to the realization of a carbon-free society 100% hydrogen-fueled cogeneration manufactured by German company 2G to be sold in Japan and overseas by the end of FY 2022.

Utfordringer

The pursuit of energy efficiency and the use of renewable energy to reduce greenhouse gas emissions are essential to achieve a carbon-free society. Wind power generation and solar power generation are also spreading in Japan, but the fluctuation of energy production remains a challenge, due to the characteristics of dealing with nature. Therefore, expectations are high for hydrogen as a new energy source. Hydrogen energy can be produced from various energy sources, including renewable energy, and has the advantage of not emitting CO2 when used. Businesses are increasingly focusing on this as a medium- to long-term key to achieving carbon neutrality.

Løsning

Yanmar Energy System has concluded a sales agreement for the 100% hydrogen-fueled cogeneration system manufactured by the German company 2G Energietechnik GmbH. The agreement is for Asia, including Japan, the Middle East, and Africa, and the system will be used in Japan within this fiscal year. We plan to handle a total of 5 models* with a power generation capacity of 115 kW to 750 kW.

By November 2022, the machine will be installed at Yanmar Energy System’s Okayama Test Center for validation of construction and maintainability. In 2023, we will also open a facility where customers can see the actual product, and propose this system as a solution that includes hydrogen supply for various environmentally friendly projects and companies. We will also promote technological development so that gas engines made by Yanmar are also compatible with hydrogen fuel.

In the future, we will continue to propose total energy solutions, including CHP and hydrogen generators, and strengthen our initiatives to solve our customers’ energy challenges and realize a carbon-free society.

  • * Depending on the results of the test, the models and actual figures may change.
Image of the co-generation system with hydrogen engine manufactured by 2G
Image of the co-generation system with hydrogen engine manufactured by 2G
100% Hydrogen-fueled co-generation system manufactured by 2G
100% Hydrogen-fueled co-generation system manufactured by 2G

Forutsatt verdi

By promoting hydrogen-fueled cogeneration systems that generate electricity and heat efficiently, businesses can curb the amount of fossil fuels and grid electricity in their business activities, thereby contributing to a decarbonized society.

Forespørsler og støtte