VISION02 A Society Where People Can Work and Live with Peace of Mind

VISION02 Et samfunn der folk kan jobbe og leve med trygghet

Mål

Forvandler hardt arbeid til komfortabelt arbeid.Alle kan jobbe trygt og få en fast inntekt mens de lever et rikt liv i harmoni med naturen.

Våre produkter, tjenester og støtte for VISION 02

True Zero Tail Swing minigraver

Den bakre delen stikker ikke ut over kjøretøyets bredde, slik at gravemaskinen kan snu seg i tette sirkler og jobbe ved siden av en vegg uten å bekymre seg. Det gir forbedret sikkerhet og komfort på trange byggeplasser.

Standby kraftproduksjonssystemer

Standby-genereringssystemer bidrar til å sikre menneskers liv, beskytte eiendom, hjelpe til med hjelpearbeid ved å overta forsyningen av elektrisitet til diverse utstyr i tilfelle strømbrudd på grunn av en naturkatastrofe.

Justerte SDGs

SDGs1、3、7、8、9、11、13

Sosiale utfordringer som skal løses knyttet til VISJON 02

Bidra gjennom virksomhet

YANMAR AGRI JAPAN CO., LTD.

Justerte SDGs
SDGs8

Robottraktoren YT488Afungerer på flyplasser for å løse problemene med arbeidskraft og tidsbegrensninger ved klipping.

Utfordringer

Flyplasser har vanligvis gressstriper som kalles et landingsområde langs rullebanen for å sikre start og landing av fly. Av det regelmessige vedlikeholdet av dette området har spesielt klipping vært et tidsbegrenset arbeid, ikke bare på grunn av den nylige mangelen på arbeidskraft, men også fordi det er begrenset til kun mens fly ikke er i drift. I tillegg har klipperelaterte kostnader, som utgjorde 41 % * av vedlikeholdskostnadene for landingsområdet, vært en stor belastning for lufthavnforvaltningsselskapet.

  • * Source: Study Concerning Vegetation Technology for Airport Runways on Construction Surplus Soil, the National Institute for Land and Infrastructure Management

Løsning

YT488A Robotic Tractor
YT488A Robotic Tractor

Yanmar Agri Japan, in collaboration with Kowa Building Maintenance Co., Ltd., verified the effectiveness of using robot tractors for mowing in airport landing areas. Finally, 2 YT tractors, YT488A robots, were delivered to Kagoshima Airport as part of the project promoted by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, followed by a total of 8 robot tractors to 4 nationally managed airports: Okadama, Kitakyushu, Yao, and Naha.

Based on location information including GNSS, the user inputs the area and route on the device, and the robot automatically travels along the set route to work. In 2018, Yanmar launched a robot tractor as the first in the SMARTPILOT® series, as a significant step toward achieving labor saving and automation in the agricultural industry, where the decreasing number of farmers and the passing down of expertise are the challenges.

Main Features of the Robot Tractor

  • Able to set and start/stop automated operation with simple input on a dedicated device.
  • On the route, settings including steering, raising the tractor implements, switching between backward and forward, stopping, turning PTO on/off, and the speed can be adjusted automatically.
  • Equipped with a safety sensor that measures the distance to an object with a laser or ultrasonic wave, when an approaching person or an obstacle is detected, it automatically decelerates or stops according to the conditions.
Demonstration of mowing work at an airport
Demonstration of mowing work at an airport
Demonstration of mowing work at an airport
Image of operation via tablet
Image of operation via tablet
Image of operation via tablet

Forutsatt verdi

The adoption of robot tractors at airports is expected to eliminate the labor shortage issue by automating mowing and grass collection work at runways and other areas, which was previously performed by manned mowers (tractors).

YANMAR ENERGY SYSTEM CO., LTD.

Justerte SDGs
SDGs7、11

Vårt kraftvarmesystem som kan fungere som en standby-generatorsom kan generere nok elektrisitet til hotellet i tilfellestrømbrudd i 3 dager, bidrar til å sikre nødstrømforsyning.

Utfordringer

Hotel Ambia Shofukaku in Yaizu, Shizuoka, operated by Ambia Corporation, was using an old heavy oil-fired standby generator. They needed a new generator that is energy-efficient and can cover high daytime electricity and heat demand.

Løsning

Yanmar Energy System, in collaboration with Tokai Gas and ITO Corporation, proposed a system that combines the BOS*1 micro cogeneration system, CP25D1Z with a standby generator. Led by Tokai Gas, an energy company with close ties to the community, each company leveraged their strengths in their respective fields and successfully introduced the system into Hotel Ambia Shofukaku.

We provided eight units of CP25D1Z for the micro cogeneration system. This system generates electricity with clean energy sources including natural gas and carbon-neutral biogas, which have a low environmental impact. Energy loss is mitigated by effectively using the generated heat for hot water supply and air conditioning.

In the event of a power outage, electricity is supplied by the CP25D1Z within 40 seconds to operate lighting and air conditioning and even if the utility gas supply is stopped, the BOGETS,*2 disaster prevention and mitigation system provided by ITO Corporation will supply combustible gas from LPG standby bulk. The combination of these systems ensures emergency power for three days or more.

This initiative which brings together the technologies of three companies was recognized by the Advanced Cogeneration and Energy Utilization Center for its excellence in terms of leadership, new technology, and energy conservation, and selected for the Cogeneration Grand Award in the Consumer Product Category for 2021.

  • *1 Black Out Start for power outages
  • *2 BOGETS is a registered trademark of ITO Corporation
CP25D1Z Micro Cogeneration for BOS
CP25D1Z Micro Cogeneration for BOS
Cogeneration system installed at Hotel Ambia Shofukaku
Cogeneration system installed at Hotel Ambia Shofukaku

Forutsatt verdi

Being conscious of electricity and heat usage contributes to energy efficiency and reduction of CO2 emissions. In addition, as a distributed generation system, it will be possible to supply electricity and gas even in emergencies such as power outages due to disaster, ensuring an emergency power supply for three days. This will contribute to the safety and security of hotel customers and employees.

Forespørsler og støtte