VISION03 A Society Where People Can Enjoy Safe and Plentiful Food

VISION03 Et samfunn der folk kan nyte trygg og rikelig mat

Mål

Sikre deilig, trygg og næringsrik mat, hvor som helst i verden, når som helst. Alle kan leve et sunnere liv.

Våre produkter, tjenester og støtte for VISION 03

The Food Value Chain

Matens verdikjede

Vi støtter hele matverdikjeden fra planlegging av gårdsdrift til jordforbedringer, oppdrett av frøplanter, transplantasjon, høsting og sikring av salgsruter; dette er skiftet til en matvarekjede med landbruk som en attraktiv næring.

Justerte SDGs

SDGs2, 3, 4, 8, 12, 14, 15

Sosiale utfordringer som skal løses knyttet til VISJON 03

Global Issues and Solution Themes

Bidra gjennom virksomhet

YANMAR E-STIR CO., LTD.

Justerte SDGs
SDGs12

Vår biokomposter YC100reduserer ikke bare matsvinn, men sparer også avhendingskostnader gjennom resirkulering

Utfordringer

En stor mengde matavfall genereres rundt oss hver dag, inkludert mattap fra restauranter, supermarkeder og matfabrikker. Faktisk kastes rundt 25 millioner tonn mat årlig i Japan *1, og en stor mengde CO 2 genereres fra deponeringsprosessen. I tillegg øker også deponeringskostnadene år for år, noe som gjør det til et presserende spørsmål for virksomheter både fra miljø- og kostnadsperspektiv.

  • *1 Estimert mengde matavfall generert i FY2018 basert på Miljøverndepartementets pressemelding 27. april 2021.

Løsning

Yanmar E-Stir har utviklet og begynt å ta imot bestillinger på YC100 biokomposteren, som resirkulerer ressurser ved å redusere mengden matavfall som genereres i landbruk og matforedling. YC100 opererer i Air Direct Injection-metoden som pumper luft inn i tanken for å fremskynde nedbrytningen av avfallet. 100 kg matavfall dekomponeres per dag med en reduksjonshastighet på ca. 80 % *2, noe som ikke bare bidrar til resirkulering, men også sparer avhendingskostnader. En deodoriseringsanordning av aktivert karbonabsorpsjonstype undertrykker lukten av avfall, noe som gjør den hygienisk og miljøvennlig for omgivelsene.

Vår unike proprietære teknologi kontrollerer optimalt temperatur, luftvolum og omrøringshastighet og -frekvens, og rotasjonssystemet som bruker traktorens jordbearbeidingsteknologi omrører materialet jevnt. I tillegg forhindrer veiefunksjonen overfylling med matrester.

Jordaktivatorene og komposten som genereres blir returnert til jordbruksarealet, og oppnår dermed resirkulering av landbruksressurser.

  • *2 Reduksjonsgrad på vårt testutstyr
Bio-composter YC100
Biokompostator YC100
1 hour after processing of food waste
1 time etter behandling av matavfall
24 hours after processing
24 timer etter behandling
The rotary is Yanmar's unique agitation technology.
Rotatoren er Yanmars unike omrøringsteknologi.
Composter monitor
Kompostermonitor

Forutsatt verdi

Vi er forpliktet til å bygge en ressursgjenvinningsmodell som utnytter matavfallet effektivt. Ved å returnere matavfallet nedbrutt av YC100 til jorden som jordaktivator eller kompost, er det mulig å skape en bærekraftig matforsyningskjede.

YANMAR GREEN SYSTEM CO., LTD.

Justerte SDGs
SDGs8, 9

Bidra til smart oppdrett i produksjonsområdet for loquat i Nagasakimed Yanmars smarte sorteringssystem som sparer arbeidskraft for loquatbønder og fører til forbedret kvalitet på produktene.

Utfordringer

Nagasaki har det høyeste volumet av loquatproduksjon i Japan, men de siste årene, på grunn av naturkatastrofer, skadene som intern råte i distribusjonsfasen, en alvorlig mangel på bønder og en aldrende befolkning, er dyrkingsarealet for loquats mindre enn halvparten sammenlignet med toppen i 1992. Som svar på dette jobber vi for å spare arbeidskraft og styrke merkevaren til frukten. Siden 2020 har den nyeste smarte jordbruksteknologien blitt introdusert og pilotert ved hjelp av Smart Farming Technology Development and Testing Project fra Landbruks-, skogbruks- og fiskeridepartementet, og initiativer for å forbedre produktiviteten til dyrking er i gang.

Løsning

Loquats
Loquats

Det smarte sorteringssystemet utviklet av Yanmar Green System har blitt tatt i bruk i Smart Farming Technology Development and Testing Project promotert av Nagasaki Loquat Production Consortium, og støtter lokal loquatproduksjon.

Til nå har standardene for frakt av loquats fokusert på utseende, mens forbrukere i økende grad har en tendens til å fokusere på friskhet og smak. I tillegg til å måle sukkerinnholdet med optiske sensorer, kan det smarte sorteringssystemet også oppdage intern ødeleggelse, som er vanskelig å oppdage ut fra visuelle utseende, og bidrar til å garantere friskhet og sødme.

Videre, fordi sorteringsresultatene kan vises ved hjelp av projeksjonskartlegging, er det ikke nødvendig å overføre de oppsamlede loquatene til sorteringsmaskinen, noe som gjør det mulig å sende loquats uten å skade fuzziness, som er et mål på deres ferskhet. Resultater fra sortering akkumuleres som data for hver produsent og kan føres tilbake til dyrkingsforvaltningen. I tillegg utgjør sorterings- og fraktarbeidet en stor mengde arbeidstimer, men ved å forbedre effektiviteten av pakking og boksing kan den totale arbeidstiden reduseres med 11 %, noe som bidrar til reduksjon av arbeidskraft og kostnader forbundet med frakt. .

Appearance, weight, and internal quality measurement system for loquats
Utseende, vekt og intern kvalitetsmålingssystem for loquats
Fruit sorting in the shipping tray
Fruktsortering i fraktbrettet
Displaying sorting results by projection mapping
Vise sorteringsresultater ved projeksjonskartlegging

Forutsatt verdi

I tillegg til smarte sorteringssystemer, medfører smarte oppdrettsteknologier som de nyeste værmeldingssystemene og sprøyting av sprøytemidler ved bruk av droner store endringer i Nagasakis loquat-produksjonsområde. Vi skal bidra til å redusere arbeid for loquabønder gjennom arbeidsbesparende teknikker og bedre lønnsomhet ved å forbedre kvalitet og merkevarebygging.

Forespørsler og støtte