YANMAR GREEN CHALLENGE 2050

YANMAR GREEN CHALLENGE 2050

Osamu Kawatate CTO Director General Manager of Innovation & Technology Division Yanmar Holdings

Osamu Kawatate
CTO
Director
General Manager of Innovation & Technology Division
Yanmar Holdings

Yanmar-gruppen har satt frem Yanmar Green Challenge 2050 for å fortsette å streve for EN BÆREKRAFTIG FREMTID. I våre forretningsaktiviteter er vi forpliktet til tre utfordringer: null klimagassutslipp, null miljøpåvirkning gjennom ressursresirkulering, og støtte for klimagass-negative utslipp og ressursresirkulering i kundenes virksomheter som bruker Yanmar-produkter.

Circulate resources towards becoming a GHG-free company with zero environmental impact.

Yanmar Green Challenge 2050 Overview

Swipe to see the right side of this picture.

Yanmar Green Challenge 2050 Overview

Utfordring 1
Realisere null klimagassutslipp fra bedriftens aktiviteter

Swipe to see the right side of this picture.

Challenge1 Realize zero GHG emissions from corporate activities

Under utfordring 1 tar vi fatt på å redusere klimagassutslipp fra våre forretningsaktiviteter. Omtrent 90 % av konsernets utslipp kommer fra de solgte produktene. I Scope 3 vil vi gjøre produktene våre karbonnøytrale innen 2050 ved å utvikle hydrogen- og biodrivstoffmotorer, brenselcellesystemer, elektriske drivlinjer og nye drivlinjer som kan kjøre på ulike typer grønn energi for å utstyres med landbruks- og anleggsmaskineriet vårt, uten å ofre bekvemmelighet og samtidig forbedre produkteffektiviteten. I Scope 1 og 2 er målet å oppnå karbonnøytralitet i virksomhetsstyringen innen 2030 ved å gjennomføre aktiviteter med minst mulig energi og etablere et nytt energiforsyningssystem og dets styringssystem basert på grønne kraftkilder.

Utfordring 2
Realiser null miljøpåvirkning fra bedriftens aktiviteter ved å sirkulere ressurser

Swipe to see the right side of this picture.

Challenge2 Realize zero environmental impact from corporate activities by circulating resources

I utfordring 2 skal vi ta for oss fire temaer. Tema 1, Avfallsreduksjon og resirkulering krever å minimere ressursbruken i våre bedriftsaktiviteter og gjøre alle brukte ressurser resirkulerbare innen 2040.

I tema 2, Forbedring av produktresirkuleringsgrad, vil vi gjøre alle våre produkter på salg resirkulerbare innen 2050 ved å forbedre resirkuleringsgraden på designstadiet og etablere en produktsporbarhet og et resirkuleringssystem.

Under tema 3, Reduksjon av vannforbruk, vil vi minimere vannforbruket innen 2040 ved å minimere vannressurser som brukes i alle aspekter av våre bedriftsaktiviteter og maksimere vanngjenvinningsgraden.

I tema 4, Reduksjon av bruk og utslipp av miljøfarlige stoffer, setter vi våre egne standarder for miljøfarlige stoffer, som er strengere enn globale standarder, og holder dem oppdatert. Samtidig vil vi utvikle og fremme teknologiene for å redusere bruk og utslipp av disse stoffene innen 2030.

Utfordring 3
Bidra til kundenes negative klimagassutslipp og ressurssirkulasjon

GHG-reduksjonsaktiviteter fra ikke-konvensjonelle bedriftsaktiviteter

Utfordring 3 er en aggressiv aktivitet for reduksjon av klimagassutslipp for å kommersialisere nye løsninger for å konvertere våre kunders forretningsaktiviteter til klimagassnegative og ressursresirkulerende aktiviteter så vel som våre egne. For eksempel innen energikonvertering vil vi i tillegg til energiledelsessystemene vi allerede leverer, levere løsninger som minimerer tap ved energikonvertering og bruk i kundenes virksomhet, som å konvertere spillvarme til brukbar elektrisitet.

In the area of food production, we will provide solutions for minimizing the use of fertilizers and pesticides, as well as solutions for reusing food waste and scraps generated along the food production as production materials and energy.

Challenge3 Contribute to customers' negative GHG emission and resource circulation

Forespørsler og støtte