บทความ

เพื่อบรรลุพันธกิจของเรา เรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาทางสังคม มีส่วนร่วมในการบรรลุอนาคตที่ยั่งยืนและความสำเร็จของ SDGs

กลุ่มยันม่าร์ มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาของลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ในด้านการผลิตอาหารและการควบคุมพลังงาน พันธกิจของเราประกาศว่าองค์ประกอบเหล่านี้จำเป็นต่อชีวิตมนุษย์ การปฏิบัติตามพันธกิจคือความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มยันม่าร์ และถ้อยแถลงพันธกิจ "อนาคตที่ยั่งยืน - การสร้างคุณค่าใหม่ด้วยเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เราต้องตระหนักถึงวิสัยทัศน์สี่ประการของถ้อยแถลงพันธกิจ

การเติบโตของประชากรและการพัฒนาทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในประเทศเกิดใหม่ นำไปสู่การสะสมประเด็นทางสังคม เช่นการเพิ่มขึ้นของความต้องการพลังงาน ความไม่สมดุลในการจัดหาอาหาร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามเป้าหมายและเป้าหมายของ SDGs * เราต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ผ่านการสื่อสารและการทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGs

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประกอบด้วยเป้าหมายที่จะบรรลุภายในปี 2573 ตามที่ระบุไว้ในวาระการประชุมที่สหประชาชาติรับรองเมื่อเดือนกันยายน 2558 "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development"

ประกอบด้วย 17 วัตถุประสงค์และ 169 เป้าหมายซึ่งขยายจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDGs) เพื่อรวมทั้งประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นโครงการริเริ่มทั่วโลก การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นของบริษัทเอกชนของแต่ละประเทศ มีส่วนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้

Social issues surrounding Yanmar
  • * 1 องค์การสหประชาชาติ เศรษฐกิจและสังคมกองประชากร (2017) แนวโน้มประชากรโลก: ฉบับปรับปรุงปี 2016 (2017)
  • * 2องค์การสหประชาชาติ, 2018 การแก้ไขแนวโน้ม การพัฒนากลายเป็นชุมชนเมือง (2018)
  • * 3 รายงานการประเมิน IPCC ครั้งที่ห้าWGⅠ SPM (2014)
  • * 4 กระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง "การคาดการณ์อุปทานและอุปสงค์อาหารโลกระยะยาวของญี่ปุ่นสำหรับปี 2050" (2019)

วิสัยทัศน์ทั้งสี่ของเราสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์ 01
สังคมแห่งการประหยัดพลังงาน

เข้าถึงพลังงานได้มากขึ้น นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ , ประหยัด และไม่แพง

วิสัยทัศน์ 02
สังคมที่ผู้คนสามารถทำงาน และพักอาศัยได้อย่างสุขสบายใจ

ผ่อนคลายจากการทำงานหนัก มีชีวิตที่มั่นคงและปลอดภัยให้กลมกลืนกับธรรมชาติ​ ​

วิสัยทัศน์ 03
สังคมที่ผู้คนสามารถเพลิดเพลินกับอาหารที่ปลอดภัยและอุดมสมบูรณ์

เพลิดเพลินกับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกที่ทุกเวลา เพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดีสำหรับทุกคน

วิสัยทัศน์ 04
สังคมที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นและ เติมเต็มด้วยประสบการณ์อันล้ำค่า

ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำงานและการใช้ชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

Contributing Through Business
Structure

ลูกค้าของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย และมีคุณภาพ เพื่อรับมือกับสิ่งที่ลูกค้าจะเจอ

พนักงาน

เรายึดมั่นในความเป็นตัวของตัวเองและความหลากหลายของพนักงาน เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย และสะดวกสบายซึ่งเราสามารถพัฒนาคนเก่งระดับโลกได้

คู่ค้าทางธุรกิจ

เราเน้นการสื่อสารและการเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับผู้แทนจำหน่าย และซัพพลายเออร์ของเรา ในญี่ปุ่นและต่างประเทศ

ชุมชนท้องถิ่นของเรา

ในการทำงานร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น เรามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับผู้อยู่อาศัยเพื่อจัดการกับสิ่งที่พวกเขาจะเจอในชุมชน

สิ่งแวดล้อม

เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนเราป้องกันภาวะโลกร้อน ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดมลพิษ และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ