บทความ

To fulfill our mission statement and realize A SUSTAINABLE FUTURE, we will work to solve various social issues we face and contribute to the achievement of the SDGs through our business.

Yanmar Group is committed to solving customers’ problems using the world’s most advanced technology in the fields of food production and harnessing power. Our Mission Statement declares these elements to be essential to human life.

Practicing our Mission Statement is in fact the CSR of Yanmar Group and our brand statement “A SUSTAINABLE FUTURE – New Value through Technology.” It is indispensable in realizing the four visions of our brand statement.

We will contribute to the achievement of the SDGs by working to solve the social issues we face through our business in order to put our mission statement into practice and realize the four visions for the future depicted in our brand statement.

Mission Statement: To create a prosperous society where people and nature coexist. Mission Statement: We strive to provide sustainable solutions for needs which are essential to human life. We focus on the challenges our customers face in food production and harnessing power, thereby enriching people’s lives for all our tomorrows. A SUSTAINABLE FUTURE – New Value through Technology.
Social issues related to Yanmar: Energy Issues, Climate Change, Work Environment, Natural Disaster, Food Issues, Chronic Shortage of Labor Force
Themes that Yanmar can contribute to the solution: Reducing CO2 emissions, Promoting renewable energy, Energy efficiency initiatives, Utilizing untapped energy, Work free from unsafe condition, Labor savings and higher efficiency, Stable income through new value creation, Building disaster-resistant communities, Compatibility with large-scale agriculture, Enhancing productivity by efficient workforce, Minimizing impacts on produce caused by natural disasters, Declining farming population due to shortage of successors

Our Four Visions for A SUSTAINABLE FUTURE

วิสัยทัศน์ 01
สังคมแห่งการประหยัดพลังงาน

เข้าถึงพลังงานได้มากขึ้น นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ , ประหยัด และไม่แพง

วิสัยทัศน์ 02
สังคมที่ผู้คนสามารถทำงาน และพักอาศัยได้อย่างสุขสบายใจ

ผ่อนคลายจากการทำงานหนัก มีชีวิตที่มั่นคงและปลอดภัยให้กลมกลืนกับธรรมชาติ​ ​

วิสัยทัศน์ 03
สังคมที่ผู้คนสามารถเพลิดเพลินกับอาหารที่ปลอดภัยและอุดมสมบูรณ์

เพลิดเพลินกับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกที่ทุกเวลา เพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดีสำหรับทุกคน

วิสัยทัศน์ 04
สังคมที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นและ เติมเต็มด้วยประสบการณ์อันล้ำค่า

ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำงานและการใช้ชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

Contributing Through Business
Structure

ลูกค้าของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย และมีคุณภาพ เพื่อรับมือกับสิ่งที่ลูกค้าจะเจอ

พนักงาน

เรายึดมั่นในความเป็นตัวของตัวเองและความหลากหลายของพนักงาน เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย และสะดวกสบายซึ่งเราสามารถพัฒนาคนเก่งระดับโลกได้

คู่ค้าทางธุรกิจ

เราเน้นการสื่อสารและการเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับผู้แทนจำหน่าย และซัพพลายเออร์ของเรา ในญี่ปุ่นและต่างประเทศ

ชุมชนท้องถิ่นของเรา

ในการทำงานร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น เรามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับผู้อยู่อาศัยเพื่อจัดการกับสิ่งที่พวกเขาจะเจอในชุมชน

สิ่งแวดล้อม

เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนเราป้องกันภาวะโลกร้อน ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดมลพิษ และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ