วิสัยทัศน์สู่อนาคตของยันม่าร์

4 วิสัยทัศน์ในอนาคตที่ยันม่าร์ใฝ่ฝัน

 • วิสัยทัศน์ที่ 01

  สังคมประหยัดพลังงาน

 • วิสัยทัศน์ที่ 02

  สังคมที่ผู้คนสามารถทำงาน
  และพักอาศัยได้อย่างสุขสบายใจ

 • วิสัยทัศน์ที่ 03

  สังคมที่ผู้คนสามารถเพลิดเพลิน
  กับอาหารที่ปลอดภัยและอุดมสมบูรณ์

 • วิสัยทัศน์ที่ 04

  สังคมที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นและ
  เติมเต็มด้วยประสบการณ์อันล้ำค่า

กิจกรรมที่เสริมสร้างให้วิสัยทัศน์สู่อนาคตเป็นจริงได้

เพื่อที่สร้างอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นให้เป็นจริง เราจึงมองข้ามความเป็นธุรกิจโดยหันมาจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและธรรมชาติสู่คนรุ่นใหม่ทั่วทั้งโลก

ธุรกิจหลัก / ทางเลือก

การพัฒนาสร้างคนรุ่นใหม่

ส่งเสริมวัฒนธรรม