น้ำหนัก 540 กิโลกรัม
ประเภท เครื่องปลูกมันสำปะหลัง

คุณสมบัติ

ประหยัดแรงงานในการปลูกมันสำปะหลัง
ทำงานได้หลายอย่างในขั้นตอนเดียว
ยกร่อง→ตัดต้นพันธุ์→ปลูก→ใส่ปุ๋ย

1. เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเครื่องปลูกมันสำปะหลังยันม่าร์
2. ปลูกง่ายเพียงเตรียมต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่ยาวพอเหมาะ
3. ลดการใช้แรงงานได้ถึง4คนตั้งแต่ขั้นตอนการยกร่องไปจนถึงการปลูกและใส่ปุ๋ย


ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน

  • ผู้ใช้งานสามารถนั่งป้อนต้นมันสำปะหลังใส่ลงในช่องตัดท่อนพันธุ์ ซึ่งท่อนพันธุ์จะถูกตัดเป็นท่อนขนาด 30 ซม.
  • ท่อนพันธุ์ที่ถูกตัดแล้วจะถูกปล่อยลงสู่คันดินที่ควบคุมด้วยลูกกลิ้งความเร็วสูงช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ว
  • สามารถปลูกและใส่ปุ๋ยได้พร้อมกัน จะช่วยทำให้ท่อนพันธุ์เติบโตและมีผลผลิตที่ดี

สันร่องดินมีสัดส่วนที่เหมาะสมและได้สมดุล

จานไถและชุดปรับขนาดร่องดิน ทำให้สันร่องมีความสูง
20-25 ซม. ปักต้นพันธุ์ลงในคันดินได้อย่างนุ่มนวล
เพื่อให้การปลูกเป็นแนวสม่ำเสมอ


ปลูกได้เต็มพื้นที่ สม่ำเสมอ

ความสูงของสันร่องสามารถปรับได้ด้วยการปรับมุมของ
แผ่นจานยกร่อง


ปรับระดับความลึกของการปลูก

ระบบล้อขุด ทำให้ปลูกต้นพันธุ์ได้ขนาดที่เท่ากัน และได้
ระยะห่างในการปลูกสม่ำเสมอ ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูง สามารถยกอุปกรณ์ในการหยอดปุ๋ยได้ในเวลาเดียวกัน


ปลูกต้นพันธุ์ได้อย่างง่าย ด้วยกำลังขับเคลื่อนจากเพลาพีทีโอ (PTO)

ชุดลูกกลิ้งยาง หมุนด้วยความเร็วสูง

  • ลูกกลิ้งยาง 2 ชุด หมุนด้วยความเร็วสูงและปักต้นพันธุ์ลงในดิน
    การปักต้นพันธุ์ จะถูกปักด้วยการขับเคลื่อนจากเพลาพีทีโอ(PTO)

ปลูกและให้ปุ๋ยพร้อมกัน

ถังบรรจุปุ๋ย

  • ถังใส่ปุ๋ยทำจากพลาสติกชั้นดี ทนทานต่อแรงกระแทกและปลอดสนิม
  • การให้ปุ๋ยต่อเนื่องพร้อมการปักท่อนพันธุ์ช่วยลดการสูญเสียปุ๋ย
    และช่วยให้ท่อนพันธุ์เจริญเติบโตได้ดี

ข้อมูลรายละเอียดเครื่องปลูกมันสำปะหลังยันม่าร์

ชื่อรุ่น Y1750CPB
ความลึก ของการปลูก (มม.) 100 - 150
ความเร็ว ของการปลูก (ใช้อ้างอิง) (กม./ชม.) 2 - 3
ถังบรรจุปุ๋ย วัสดุ พลาสติก ทนทานสูง
ความจุxจำนวน 50กก. x 1
ปริมาณ การใช้ปุ๋ย (กก./ไร่) 50
ระยะการตัด ท่อนพันธุ์ (กก./ไร่) 250 - 270
ระยะการปลูก ท่อนพันธุ์ (มม.) 500, 600, 800
น้ำหนัก (กก.) 540
ประเภท มาตรฐาน SAE #1
กำลัง ที่ต้องใช้ (แรงม้า) 45 - 60

* การออกแบบและข้อมูลรายละเอียด สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
* ประสิทธิภาพการทำงานขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ใช้งาน