เครื่องยนต์ระบบฉีดโดยตรงขนาดเล็ก คือ การติดตั้งที่ง่ายและการใช้เชื้อเพลิงปริมาณต่ำ

ด้วยการออกแบบเครื่องขนาดเล็กในรูปแบบดั้งเดิม ทำให้รุ่นใหม่ L-N ง่ายต่อการติดตั้ง
เครื่องเหมาะพอดีกับพื้นที่จำกัดโดยไม่มีการสิ้นเปลืองพลังงานและสูญเสียผลการใช้งาน
เทคโนโลยีระบบฉีดโดยตรงของยันม่าร์ทำให้เครื่องยนต์กินเชื้อเพลิงเพียงเล็กน้อยแทนที่จะต้องเสียค่าเชื้อเพลิงจำนวนมาก
ซึ่งหมายความว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลดน้อยลงในโลกที่ราคาเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้น

กรุณาติดต่อเรา

0 2326 0700-7