เครื่องยนต์ดีเซลสูบนอนระบายความร้อนด้วยน้ำ

รุ่น TF (IDI)

7.5-8.5 แรงม้า 2200/รอบ 10.5-11.5 แรงม้า 2400 รอบ

เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

ประหยัดน้ำมัน
ลดมลภาวะ

เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
น้ำหนัก 88.5-107.5 กิโลกรัม

รุ่น TF (DI)

9-16 แรงม้า 2400 รอบ

เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ไดเร็คอินเจคชั่น

ประหยัดน้ำมัน
ลดมลภาวะ

เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
ระบบ ไดเร็คอินเจคชั่น
น้ำหนัก 85-145 กิโลกรัม

เครื่องยนต์ดีเซลสูบนอนระบายความร้อนด้วยน้ำสอบถามข้อมูลและขอความช่วยเหลือ