เครื่องยนต์ดีเซลสูบตั้งระบายความร้อนด้วยน้ำ

รุ่น TNV 1

21.5 แรงม้า 3600 รอบ/26.1 แรงม้า 3200 รอบ

เครื่องยนต์พลังงานสูง,เงียบและสะอาด

ลดมลภาวะ
ลดเสียงรบกวน
ใช้พลังงานเต็มประสิทธิภาพ

เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ สูบตั้งระบายความร้อนด้วยน้ำ
ขนาด 0.854-1.116 ลิตร
น้ำหนัก 98-112 กิโลกรัม

รุ่น TNV 2

18.1-46.4 แรงม้า 1500 รอบ/36.3-55.3 แรงม้า 3000 รอบ

เครื่องยนต์พลังงานสูง,เงียบและสะอาด

ลดมลภาวะ
ลดเสียงรบกวน
ใช้พลังงานเต็มประสิทธิภาพ

เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ สูบตั้งระบายความร้อนด้วยน้ำ
ขนาด 1.642-3.319 ลิตร
น้ำหนัก 148-235 กิโลกรัม

รุ่น TNV 3

56.2 แรงม้า 1500 ม้า/68.5-83.8 แรงม้า 2500 รอบ

เครื่องยนต์พลังงานสูง,เงียบและสะอาด

ลดมลภาวะ
ลดเสียงรบกวน
ใช้พลังงานเต็มประสิทธิภาพ

เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ สูบตั้งระบายความร้อนด้วยน้ำ
ขนาด 3.319 ลิตร
น้ำหนัก 235-245 กิโลกรัม

เครื่องยนต์ดีเซลสูบตั้งระบายความร้อนด้วยน้ำสอบถามข้อมูลและขอความช่วยเหลือ