เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล

พกพาสะดวก
เครื่องยนต์เงียบ
ง่ายต่อการดูแล

พลังงาน 4.2 กิโลโวลต์ แอมป์
เฟส / แรงดันไฟฟ้า 1 เฟส/ 220 โวลต์
น้ำหนัก 95 กิโลกรัม