เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
  1. หน้าหลัก
  2. สินค้า
  3. การเกษตร
  4. เครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์
  5. รุ่น TF (DI)
  6. ข้อมูลจำเพาะ

การเกษตรเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์

รุ่น TF80DI-L TF80DI-H TF90DI-L
ชนิด - - -
ประเภทเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ สูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ สูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ สูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ระบบห้องเผาไหม้ ไดเร็คอินเจคชั่น ไดเร็คอินเจคชั่น ไดเร็คอินเจคชั่น
จำนวนกระบอกสูบ 1 1 1
ขนาดกระบอกสูบและช่วงชัก 80 x 87 80 x 87 85 x 87
ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร) 0.437 0.437 0.493
ทิศการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง ทวนเข็มนาฬิกา ด้านล้อช่วยแรง ทวนเข็มนาฬิกา ด้านล้อช่วยแรง ทวนเข็มนาฬิกา ด้านล้อช่วยแรง
ระบบระบายความร้อน หม้อรังผึ้ง หม้อต้ม หม้อรังผึ้ง
ระบบหล่อลื่น ใช้แรงดันปั๊มเข้าระบบหล่อลื่นด้วยปั๊มโทรคอยด์ มีชุดควบคุมแรงดัน ใช้แรงดันปั๊มเข้าระบบหล่อลื่นด้วยปั๊มโทรคอยด์ มีชุดควบคุมแรงดัน ใช้แรงดันปั๊มเข้าระบบหล่อลื่นด้วยปั๊มโทรคอยด์ มีชุดควบคุมแรงดัน
ระบบการสตาร์ทเครื่องยนต์ ใช้เฟืองทด มือหมุน ใช้เฟืองทด มือหมุน ใช้เฟืองทด มือหมุน
น้ำหนักตัวเปล่าของเครื่องยนต์ 87.5 84 88.5
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซลหมุนเร็ว ดีเซลหมุนเร็ว ดีเซลหมุนเร็ว
ความจุของถังน้ำมัน (ลิตร) 10.6 10.6 10.6
อัตราการบริโภคน้ำมันขณะเครื่องยนต์ทำงาน ( กรัม ต่อ ชั่วโมง ) 117 117 117
ความจุอ่างน้ำมันหล่อลื่น 2 2 2
ความจุอ่างน้ำมันหล่อลื่น สูงสุด ลิตร 2.2 2.2 2.2
ความจุระบบน้ำระบายความร้อน 1.6 9.4 1.6
ขนาดกระบอกสูบและช่วงชัก 676.5 x 339.5 x 524 676.5 x 339.5 x 524 676.5 x 339.5 x 524
น้ำหนักตัวเปล่าของเครื่องยนต์ (กก.) 87.5 84 88.5
น้ำมันหล่อลื่น SAE เบอร์ 40 มาตรฐาน API CD / SF SAE เบอร์ 40 มาตรฐาน API CD / SF SAE เบอร์ 40 มาตรฐาน API CD / SF
กำลังม้าต่อเนื่อง แรงม้า / รอบต่อนาที 7.0/2400 7.0/2400 8.0/2400
กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที 5.1/2400 5.1/2400 5.9/2400
กำลังม้าสูงสุด แรงม้า / รอบต่อนาที 8.0/2400 8.0/2400 9.0/2400
กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที 5.9/2400 5.9/2400 6.6/2400
องศาการฉีดน้ำมัน 20 องศา ก่อนจุดศูนย์ตายบน 20 องศา ก่อนจุดศูนย์ตายบน 20 องศา ก่อนจุดศูนย์ตายบน
แรงดันการฉีดน้ำมัน กก./ตร.ซม. 200 200 200
ระบบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง แบบปั๊มบ๊อซ แบบปั๊มบ๊อซ แบบปั๊มบ๊อซ
ระบบไฟแสงสว่าง 12โวลต์ 45 วัตต์ มี ไม่มี มี
อัตราส่วนกำลังอัด 16.8 : 1 16.8 : 1 16.6 : 1
รุ่น TF90DI-H TF110DI-L TF110DI-Y
ชนิด - - -
ประเภทเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ สูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ สูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ สูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ระบบห้องเผาไหม้ ไดเร็คอินเจคชั่น ไดเร็คอินเจคชั่น ไดเร็คอินเจคชั่น
จำนวนกระบอกสูบ 1 1 1
ขนาดกระบอกสูบและช่วงชัก 85 x 87 88 x 96 88 x 96
ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร) 0.493 0.583 0.583
ทิศการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง ทวนเข็มนาฬิกา ด้านล้อช่วยแรง ทวนเข็มนาฬิกา ด้านล้อช่วยแรง ทวนเข็มนาฬิกา ด้านล้อช่วยแรง
ระบบระบายความร้อน หม้อต้ม หม้อรังผึ้ง หม้อรังผึ้ง
ระบบหล่อลื่น ใช้แรงดันปั๊มเข้าระบบหล่อลื่นด้วยปั๊มโทรคอยด์ มีชุดควบคุมแรงดัน ใช้แรงดันปั๊มเข้าระบบหล่อลื่นด้วยปั๊มโทรคอยด์ มีชุดควบคุมแรงดัน ใช้แรงดันปั๊มเข้าระบบหล่อลื่นด้วยปั๊มโทรคอยด์ มีชุดควบคุมแรงดัน
ระบบการสตาร์ทเครื่องยนต์ ใช้เฟืองทด มือหมุน ใช้เฟืองทด มือหมุน ใช้เฟืองทด มือหมุน
น้ำหนักตัวเปล่าของเครื่องยนต์ 85 104.5 104.5
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซลหมุนเร็ว ดีเซลหมุนเร็ว ดีเซลหมุนเร็ว
ความจุของถังน้ำมัน (ลิตร) 10.6 11 11
อัตราการบริโภคน้ำมันขณะเครื่องยนต์ทำงาน ( กรัม ต่อ ชั่วโมง ) 117 117 117
ความจุอ่างน้ำมันหล่อลื่น 2 2.8 2.8
ความจุอ่างน้ำมันหล่อลื่น สูงสุด ลิตร 2.2 2.8 2.8
ความจุระบบน้ำระบายความร้อน 9.4 2.1 2.1
ขนาดกระบอกสูบและช่วงชัก 676.5 x 339.5 x 524 704.0 x 355.5 x 549.0 704.0 x 355.5 x 549.0
น้ำหนักตัวเปล่าของเครื่องยนต์ (กก.) 85 104.5 104.5
น้ำมันหล่อลื่น SAE เบอร์ 40 มาตรฐาน API CD / SF SAE เบอร์ 40 มาตรฐาน API CD / SF SAE เบอร์ 40 มาตรฐาน API CD / SF
กำลังม้าต่อเนื่อง แรงม้า / รอบต่อนาที 8.0/2400 9.8/2400 9.8/2400
กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที 5.9/2400 7.2/2400 7.2/2400
กำลังม้าสูงสุด แรงม้า / รอบต่อนาที 9.0/2400 11.0/2400 11.0/2400
กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที 6.6/2400 8.1/2400 8.1/2400
องศาการฉีดน้ำมัน 20 องศา ก่อนจุดศูนย์ตายบน 19 องศา ก่อนจุดศูนย์ตายบน 19 องศา ก่อนจุดศูนย์ตายบน
แรงดันการฉีดน้ำมัน กก./ตร.ซม. 200 200 200
ระบบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง แบบปั๊มบ๊อซ แบบปั๊มบ๊อซ แบบปั๊มบ๊อซ
ระบบไฟแสงสว่าง 12โวลต์ 45 วัตต์ ไม่มี มี มี
อัตราส่วนกำลังอัด 16.6 : 1 16.3 : 1 16.3 : 1
รุ่น TF110DI-H TF120DI-L TF120DI-Y
ชนิด - - -
ประเภทเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ สูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ สูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ สูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ระบบห้องเผาไหม้ ไดเร็คอินเจคชั่น ไดเร็คอินเจคชั่น ไดเร็คอินเจคชั่น
จำนวนกระบอกสูบ 1 1 1
ขนาดกระบอกสูบและช่วงชัก 88 x 96 92 x 96 92 x 96
ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร) 0.583 0.638 0.638
ทิศการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง ทวนเข็มนาฬิกา ด้านล้อช่วยแรง ทวนเข็มนาฬิกา ด้านล้อช่วยแรง ทวนเข็มนาฬิกา ด้านล้อช่วยแรง
ระบบระบายความร้อน หม้อต้ม หม้อรังผึ้ง หม้อรังผึ้ง
ระบบหล่อลื่น ใช้แรงดันปั๊มเข้าระบบหล่อลื่นด้วยปั๊มโทรคอยด์ มีชุดควบคุมแรงดัน ใช้แรงดันปั๊มเข้าระบบหล่อลื่นด้วยปั๊มโทรคอยด์ มีชุดควบคุมแรงดัน ใช้แรงดันปั๊มเข้าระบบหล่อลื่นด้วยปั๊มโทรคอยด์ มีชุดควบคุมแรงดัน
ระบบการสตาร์ทเครื่องยนต์ ใช้เฟืองทด มือหมุน ใช้เฟืองทด มือหมุน ใช้เฟืองทด มือหมุน
น้ำหนักตัวเปล่าของเครื่องยนต์ 101.5 105.5 105.5
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซลหมุนเร็ว ดีเซลหมุนเร็ว ดีเซลหมุนเร็ว
ความจุของถังน้ำมัน (ลิตร) 11 11 11
อัตราการบริโภคน้ำมันขณะเครื่องยนต์ทำงาน ( กรัม ต่อ ชั่วโมง ) 117 117 117
ความจุอ่างน้ำมันหล่อลื่น 2.8 2.8 2.8
ความจุอ่างน้ำมันหล่อลื่น สูงสุด ลิตร 2.8 2.8 2.8
ความจุระบบน้ำระบายความร้อน 11.8 2.1 2.1
ขนาดกระบอกสูบและช่วงชัก 704.0 x 355.5 x 549.0 704.0 x 355.5 x 549.0 704.0 x 355.5 x 549.0
น้ำหนักตัวเปล่าของเครื่องยนต์ (กก.) 101.5 105.5 105.5
น้ำมันหล่อลื่น SAE เบอร์ 40 มาตรฐาน API CD / SF SAE เบอร์ 40 มาตรฐาน API CD / SF SAE เบอร์ 40 มาตรฐาน API CD / SF
กำลังม้าต่อเนื่อง แรงม้า / รอบต่อนาที 9.8/2400 10.5/2400 10.5/2400
กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที 7.2/2400 7.7/2400 7.7/2400
กำลังม้าสูงสุด แรงม้า / รอบต่อนาที 11.0/2400 12.0/2400 12.0/2400
กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที 8.1/2400 8.8/2400 8.8/2400
องศาการฉีดน้ำมัน 19 องศา ก่อนจุดศูนย์ตายบน 19 องศา ก่อนจุดศูนย์ตายบน 19 องศา ก่อนจุดศูนย์ตายบน
แรงดันการฉีดน้ำมัน กก./ตร.ซม. 200 200 200
ระบบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง แบบปั๊มบ๊อซ แบบปั๊มบ๊อซ แบบปั๊มบ๊อซ
ระบบไฟแสงสว่าง 12โวลต์ 45 วัตต์ มี มี มี
อัตราส่วนกำลังอัด 16.3 : 1 16.1 : 1 16.1 : 1
รุ่น TF120DI-H TF140-L TF140-H
ชนิด - - -
ประเภทเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ สูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ สูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ สูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ระบบห้องเผาไหม้ ไดเร็คอินเจคชั่น ไดเร็คอินเจคชั่น ไดเร็คอินเจคชั่น
จำนวนกระบอกสูบ 1 1 1
ขนาดกระบอกสูบและช่วงชัก 92 x 96 96 x 105 96 x 105
ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร) 0.638 0.76 0.76
ทิศการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง ทวนเข็มนาฬิกา ด้านล้อช่วยแรง - -
ระบบระบายความร้อน หม้อต้ม หม้อรังผึ้ง หม้อต้ม
ระบบหล่อลื่น ใช้แรงดันปั๊มเข้าระบบหล่อลื่นด้วยปั๊มโทรคอยด์ มีชุดควบคุมแรงดัน ใช้แรงดันปั๊มเข้าระบบหล่อลื่นด้วยปั๊มโทรคอยด์ มีชุดควบคุมแรงดัน ใช้แรงดันปั๊มเข้าระบบหล่อลื่นด้วยปั๊มโทรคอยด์ มีชุดควบคุมแรงดัน
ระบบการสตาร์ทเครื่องยนต์ ใช้เฟืองทด มือหมุน ใช้เฟืองทด มือหมุน ใช้เฟืองทด มือหมุน
น้ำหนักตัวเปล่าของเครื่องยนต์ 102.5 145 140
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซลหมุนเร็ว ดีเซลหมุนเร็ว ดีเซลหมุนเร็ว
ความจุของถังน้ำมัน (ลิตร) 11 14.3 14.3
อัตราการบริโภคน้ำมันขณะเครื่องยนต์ทำงาน ( กรัม ต่อ ชั่วโมง ) 117 117 117
ความจุอ่างน้ำมันหล่อลื่น 2.8 3 3
ความจุอ่างน้ำมันหล่อลื่น สูงสุด ลิตร 2.8 -0 -0
ความจุระบบน้ำระบายความร้อน 11.8 3 13
ขนาดกระบอกสูบและช่วงชัก 704.0 x 355.5 x 549.0 -0 -0
น้ำหนักตัวเปล่าของเครื่องยนต์ (กก.) 102.5 145 140
น้ำมันหล่อลื่น SAE เบอร์ 40 มาตรฐาน API CD / SF SAE เบอร์ 40 มาตรฐาน API CD / SF SAE เบอร์ 40 มาตรฐาน API CD / SF
กำลังม้าต่อเนื่อง แรงม้า / รอบต่อนาที 10.5/2400 12.5/2400 12.5/2400
กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที 7.7/2400 9.2/2400 9.2/2400
กำลังม้าสูงสุด แรงม้า / รอบต่อนาที 12.0/2400 14.0/2400 14.0/2400
กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที 8.8/2400 10.3/2400 10.3/2400
องศาการฉีดน้ำมัน 19 องศา ก่อนจุดศูนย์ตายบน bTDC 17.0 bTDC 17.0
แรงดันการฉีดน้ำมัน กก./ตร.ซม. 200 200 200
ระบบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง แบบปั๊มบ๊อซ แบบปั๊มบ๊อซ แบบปั๊มบ๊อซ
ระบบไฟแสงสว่าง 12โวลต์ 45 วัตต์ ไม่มี มี ไม่มี
อัตราส่วนกำลังอัด 16.1 : 1 17.7 : 1 17.7 : 1
รุ่น TF160-L TF160-H
ชนิด - -
ประเภทเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ สูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ สูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ระบบห้องเผาไหม้ ไดเร็คอินเจคชั่น ไดเร็คอินเจคชั่น
จำนวนกระบอกสูบ 1 1
ขนาดกระบอกสูบและช่วงชัก 102 x 105 102 x 105
ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร) 0.857 0.857
ทิศการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง - -
ระบบระบายความร้อน หม้อรังฝึ้ง หม้อต้ม
ระบบหล่อลื่น ใช้แรงดันปั๊มเข้าระบบหล่อลื่นด้วยปั๊มโทรคอยด์ มีชุดควบคุมแรงดัน ใช้แรงดันปั๊มเข้าระบบหล่อลื่นด้วยปั๊มโทรคอยด์ มีชุดควบคุมแรงดัน
ระบบการสตาร์ทเครื่องยนต์ ใช้เฟืองทด มือหมุน ใช้เฟืองทด มือหมุน
น้ำหนักตัวเปล่าของเครื่องยนต์ 145 140
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซลหมุนเร็ว ดีเซลหมุนเร็ว
ความจุของถังน้ำมัน (ลิตร) 14.3 14.3
อัตราการบริโภคน้ำมันขณะเครื่องยนต์ทำงาน ( กรัม ต่อ ชั่วโมง ) 117 117
ความจุอ่างน้ำมันหล่อลื่น 3 3
ความจุอ่างน้ำมันหล่อลื่น สูงสุด ลิตร -0 -0
ความจุระบบน้ำระบายความร้อน 3 13
ขนาดกระบอกสูบและช่วงชัก -0 -0
น้ำหนักตัวเปล่าของเครื่องยนต์ (กก.) 145 140
น้ำมันหล่อลื่น SAE เบอร์ 40 มาตรฐาน API CD / SF SAE เบอร์ 40 มาตรฐาน API CD / SF
กำลังม้าต่อเนื่อง แรงม้า / รอบต่อนาที 14.0/2400 14.0/2400
กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที 10.3/2400 10.3/2400
กำลังม้าสูงสุด แรงม้า / รอบต่อนาที 16.0/2400 16.0/2400
กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที 11.8/2400 11.8/2400
องศาการฉีดน้ำมัน bTDC 17.0 bTDC 17.0
แรงดันการฉีดน้ำมัน กก./ตร.ซม. 200 200
ระบบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง แบบปั๊มบ๊อซ แบบปั๊มบ๊อซ
ระบบไฟแสงสว่าง 12โวลต์ 45 วัตต์ มี ไม่มี
อัตราส่วนกำลังอัด 17.8 : 1 17.8 : 1

หมวดหมู่สินค้า

เครื่องยนต์ดีเซลสูบนอนระบายความร้อนด้วยน้ำ
  • ก่อนหน้า
  • ถัดไป

ด้านบน