ศูนย์วิจัยระดับโลกที่สนับสนุนเทคโนโลยีของเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาในยุโรปของยันม่าร์ (YRE) ศูนย์วิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคตาคินาบาลูของยันม่าร์ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของศูนย์นวัตกรรมชีวภาพ ห้องปฏิบัติการวิจัยคุราชิกิของศูนย์นวัตกรรมชีวภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนายันม่าร์ (ซานตง)

การผลิตอาหารกลายเป็นปัญหาระดับโลกอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและความต้องการพลังงานเมื่อไม่นานมานี้ เราเผชิญกับความท้าทายของการทำให้แหล่งพลังงานแบบยั่งยืนมีความมั่นคงและเน้นย้ำถึงการผลิตอาหารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงป้องกันภาวะโลกร้อนไปพร้อมๆ กัน
กุญแจที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก็คือการทำให้พลังงานมีความหลากหลาย รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังต้องพัฒนาการประมงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้วย
เพื่อสำรวจเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยซึ่งจำเป็นสำหรับคนรุ่นต่อไป ที่ยันม่าร์นี้พวกเราจึงทำงานอย่างหนักในการวิจัยและพัฒนาโดยเน้นไปที่อนาคต

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2000 ยันม่าร์ กรุ๊ปได้เปิดสถาบันวิจัยกลางในเมืองไมบาระ จังหวัดชิกะซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามเป็นศูนย์หลักของเราสำหรับการวิจัยและพัฒนา
ในระหว่างการก่อสร้างเราเน้นไปที่ความกลมกลืนกับธรรมชาติและความต้องการที่จะสร้างอาคารที่ปล่อยของเสียน้อยลงซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการรีไซเคิล ศูนย์แห่งนี้ประกอบไปด้วยอุปกรณ์การวิจัยที่ล้ำสมัยซึ่งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศล่าสุด
ที่สถาบันวิจัยกลางเรากำลังทำการวิจัยเกี่ยวกับมุมมองที่หลากหลายด้านพลังงานและการนำไปใช้งาน

ที่ตั้งศูนย์วิจัย
2481 อุเมะกะฮาระ เมืองไมบาระ ชิกะ 521-8511 ประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณาด้านเทคนิค

ศูนย์วิจัยและพัฒนาจะฉลองครบรอบปีที่ 60

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคตาคินาบาลูของยันม่าร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคตาคินาบาลูของยันม่าร์ในโคตาคินาบาลู ประเทศมาเลเซียนั้นเป็นศูนย์วิจัยชีวมวลแห่งใหม่ในเอเชียซึ่งทำการวิจัยเกี่ยวกับการใช้แหล่งเทคโนโลยีใหม่ที่รวมถึงชีวมวลร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนา (จังหวัดชิกะ ประเทศญี่ปุ่น)
เนื่องจากการขาดแคลนทรัพยากรและการจัดการสิ่งแวดล้อมกลายเป็นปัญหาที่เร่งด่วนมากขึ้นเรื่อยๆ ยันม่าร์จึงเป็นผู้บุกเบิกในด้านการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเร่งความพยายามในการสร้างสังคมที่นำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

ห้องปฏิบัติการวิจัย

ที่ตั้งศูนย์วิจัย
Lot 11&12, IZ4, จาลัน KKIP 1G, KKIP เซลาตัน, นิคมอุตสาหกรรมโคตาคินาบาลู, 88450 โคตาคินาบาลู ซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย
โทร: +60-88-496777

ศูนย์วิจัยและพัฒนาในยุโรปของยันม่าร์ (YRE)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาในยุโรปของยันม่าร์ S.r.L. (YRE) ที่ก่อตั้งในเดือนมิถุนายนปี 2011 ในเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลีเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งแรกของยันม่าร์ กรุ๊ปในยุโรป เป้าหมายของ YRE คือการสร้างเทคโนโลยีรุ่นใหม่เพื่อให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. เทคโนโลยีด้านพลังงาน: ทดลองและพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายด้านพลังงานท้องถิ่นที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
  2. เทคโนโลยีด้านเครื่องจักร: วิจัยเครื่องจักรอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ซึ่งรวมถึงหุ่นยนต์ขั้นสูงที่ใช้ HMI และการจัดการ

เราส่งเสริมโครงการริเริ่มโดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยและบริษัทต่างๆ ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ในการกำหนดเป้าหมายระยะกลางและระยะยาวด้านเทคโนโลยีทั้งสองด้าน
ผลที่ได้จากการวิจัยจะถูกแชร์ระหว่างศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับโลกของยันม่าร์ กรุ๊ป โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นนวัตกรรมออกสู่ตลาดระดับโลก

โรงงานเชิงทดลองสำหรับผู้ใช้งานอัจฉริยะ (ตั้งอยู่ใกล้ปิซ่า)

โรงงานเชิงทดลองสำหรับผลิตก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวล (ตั้งอยู่ใกล้มิลาน)

ที่ตั้งศูนย์วิจัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาในยุโรปของยันม่าร์ S.r.L. Viale Galileo 3/A 50125 ฟิเรนเซ ประเทศอิตาลี
โทร: (+39) 055 512 1694

ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของศูนย์นวัตกรรมชีวภาพ

ในฐานะฐานวิจัยเฉพาะสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของศูนย์นวัตกรรมชีวภาพมุ่งที่จะสร้างระบบการผลิตของเกษตรกรรมทางน้ำที่ปลอดภัยผ่านการพัฒนาศูนย์เกษตรกรรมทางน้ำ การให้อาหาร และการเพาะเมล็ดที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพื่อขยายการผลิตปลาและสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง

ห้องปฏิบัติการวิจัยคุราชิกิของศูนย์นวัตกรรมชีวภาพ

"ความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ยั่งยืน"

หลักสำคัญของถ้อยแถลงเกี่ยวกับตราสินค้าของเราก็คืออนาคตที่ยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญของเราซึ่งได้บ่มเพาะมาเป็นเวลานานหลายปี ในการทำให้การผลิตอาหารและการใช้พลังงานมีความเหมาะสมที่สุด เพื่อที่ว่าผู้คนในอีก 100 ปีจากนี้จะสามารถเพลิดเพลินไปกับอาหารที่ปลอดภัยและอุดมสมบูรณ์

ห้องปฏิบัติการวิจัยคุราชิกิของศูนย์นวัตกรรมชีวภาพ

สร้างโซลูชั่นด้านการเกษตรที่ยั่งยืนแบบใหม่ สร้างโอกาสให้แก่ผู้คนทั่วโลก

ศูนย์วิจัยและพัฒนายันม่าร์ (ซานตง)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาของเราในมณฑลซานตงร่วมมือกับบริษัทและสถาบันวิจัยชั้นนำของจีนในการจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การผลิตอาหารที่ปลอดภัย รวมถึงการสร้างพลังงานสะอาด

ที่ตั้งศูนย์วิจัย
14F-03 HNA CENTER เลขที่ 234 ถนนเหยียนอัน หมายเลข 3 เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน 266071
โทร: +86-532-5557-5117