• สมาร์ทแอสซิสท์ การจัดการรับส่งข้อมูลทางไกลที่ไม่มีผู้ใดเทียบ เพื่อการบริหารที่ดีและเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรของท่าน

นำเทคโนโลยีข้อมูล-การสื่อสารมาใช้กับการเกษตร

สมาร์ทแอสซิสท์คือเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือการทำงานของเกษตรกรอย่างครบวงจร

สมาร์ทแอสซิสท์เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการใช้งานแบบเรียลไทม์โดยใช้จีพีเอสและอุปกรณ์สื่อสาร โดยนำข้อมูลไปใช้เพื่อป้องกันอุปกรณ์ของท่านและปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมที่สุด อีกทั้งยังหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายของอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ประหยัดแรงงานนี้จะช่วยลดความยุ่งยากในการบริหารอุปกรณ์ และส่งผลต่อการลดต้นทุนด้านอุปกรณ์ของท่าน

สมาร์ทแอสซีสท์สามารถเพิ่มผลผลิตในการวางแผนปฏิบัติงานและการเพาะปลูกของท่าน โดยนำข้อมูลการใช้งานของอุปกรณ์และการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนมาทำการวิเคราะห์

การทำการเกษตรที่ล้ำหน้าทั้งในแง่ของธุรกิจและสภาพแวดล้อม

การบริหารการเกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไป ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของความต้องการอาหารที่ปลอดภัย และการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมการเกษตร "เกษตรกรรมที่ยั่งยืน" คือสิ่งที่ยันม่าร์ยึดถือในการเพิ่มผลกำไรของเกษตรกร ในขณะที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การนำเทคโนโลยีชั้นเลิศ ผสมผสานกับนวัตกรรมที่สร้างจากแรงบันดาลใจ ช่วยให้ยันม่าร์วิเคราะห์ข้อมูลจนกระทั่งสามารถไขความลับที่เคยเกิดขึ้นจากประสบการณ์หรือสัญชาติญาณ ขับเคลื่อนการปฏิวัติเกษตรกรรม ความประสงค์ในการ "ลดภาระของเกษตรกร" เป็นแรงผลักดันของผู้ก่อตั้งยันม่าร์ มาโกคิจิ ยามาโอกะ จิตวิญญาณดังกล่าวฝังอยู่ในสมาร์ทแอสซิสท์ ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการเพื่อทำการเกษตรที่ซับซ้อนมากขึ้นได้

สมาร์ทแอสซิสท์ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่เกษตรกรรมเท่านั้น

สมาร์ทแอสซิสท์ยังสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ปัจจุบันมีการใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และมีแผนที่จะนำไปใช้ในเรือสำราญร่วมกับอุปกรณ์อื่น

  • ความประทับใจของศาสตร์และศิลป์

ความสามารถและเทคโนโลยีหลักของสมาร์ทแอสซิสท์

หากอุปกรณ์ของท่านถูกใช้งานเกินข้อจำกัดที่ท่านตั้งไว้ ท่านจะได้รับแจ้งทางอีเมล์เพื่อป้องกันการโจรกรรม

บริการวินิจฉัยเครื่องมือช่วยให้สามารถทำการซ่อมบำรุงได้อย่างเหมาะสม

หากเกิดปัญหาขึ้น ท่านจะได้รับแจ้งข้อผิดพลาดทันที ทำให้ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น

ข้อมูลในการใช้งานเครื่องมือจะถูกนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารอันทรงคุณค่าในการพัฒนาประสิทธิภาพและการบริหาร

ข้อมูลการปฏิบัติงานจะถูกส่งจากอุปกรณ์ของท่านโดยอัตโนมัติและสามารถเก็บรวบรวมไว้เป็นบันทึกประจำวันได้อย่างละเอียด โดยจะสามารถใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่เพิ่มผลผลิตของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือในการบริหาร ข้อมูลผลผลิต Face Farm โดยบริษัทโซริมาชิ จำกัด