• เครื่องยนต์ทีได้มาตรฐานเทียร์ 4 เป้าหมาย: ทำให้ก๊าซที่ปล่อยออกมาสะอาดกว่าอากาศที่เราหายใจ

เทียร์ 4: แดนสนธยาสำหรับวิศวกรทั่วโลก

ยันม่าร์เป็นแนวหน้าด้านนวัตกรรมเครื่องยนต์ดีเซล นับตั้งแต่เริ่มผลิตเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กที่ใช้งานได้เครื่องแรกของโลก ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมก็เช่นกัน
นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา มาตรฐานเทียร์ 4 (19 ≤ kW < 56) เป็นมาตรฐานด้านมลภาวะในระยะที่ 4 ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (EPA) หากเปรียบเทียบกับระยะที่ 3 จะพบว่ากฎมีความเข้มงวดขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งบางท่านในอุตสาหกรรมได้กล่าวว่า กฎดังกล่าวต้องการให้มลภาวะนั้น "สะอาดกว่าอากาศที่เราหายใจ" วิธีเดียวที่วิศวกรจะสามารถบรรลุตามข้อกำหนดเทียร์ 4 ได้คือความพยายามอย่างไม่ลดละในการบุกเบิกไปยังบริเวณที่ไม่มีผู้ใดเคยทำสำเร็จ

NOx (ไนโตรเจนออกไซด์) + NMHC (นอน-มีเทน ไฮโดรคาร์บอน)

PM (อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก)

มาตรฐานเทียร์ 4 (19 ≤ kW < 56) มีความเข้มงวดขึ้นอย่างมาก

เราเป็นแถวหน้าในการก้าวข้ามรั้วที่สูงที่สุดในโลก

เนื่องจากเครื่องยนต์ดีเซลทำการเผาไหม้น้ำมันเพื่อสร้างพลังงาน จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ บริษัทของเรารับคำท้าในการทำให้ระดับมลภาวะลดลงเหลือตามมาตรฐานเทียร์ 4 พร้อมทั้งย้ำความมั่นใจให้กับลูกค้าของเราไปพร้อมกัน
สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลในรุ่นที่ผ่านมานั้นจะให้ความสำคัญกับงานเชิงกลของเครื่องยนต์ อย่างไรก็ตาม ลักษณะที่สำคัญที่สุดสำหรับเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานเทียร์ 4 ของเรา คือระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้มีการติดตั้งเข้ากับเครื่องยนต์ และมีความแตกต่างมากกว่ารุ่นที่แล้วมาเป็นอย่างมาก ในการผลิตเครื่องยนต์ดังกล่าว ต้องมีการดัดแปลงกระบวนการออกแบบและผลิตเครื่องยนต์ ไม่เกินไปที่เราจะกล่าวว่า เราได้สร้างเครื่องยนต์ดีเซลชนิดใหม่: เครื่องยนต์ดีเซลแห่งอนาคต
วันนี้เราได้สร้างเครื่องยนต์ดีเซลแห่งอนาคตขึ้นมาแล้ว นวัตกรรมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องยนต์และการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงขอบเขตอื่น เช่นการดัดแปลงสายการผลิตที่ใช้ผลิตเครื่องยนต์ทั้งหมด

หนทางสู่ความสำเร็จนั้นมิได้เป็นเส้นตรง แต่ปรัชญาพื้นฐานของเราคือ "การประหยัดพลังงานคือการรับใช้เพื่อนมนุษย์" ได้เป็นเข็มทิศให้เราก้าวเดินไปในแนวทางทีถูกต้อง การผสมผสานเทคโนโลยีที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม และความมุ่งมั่นในฐานะผู้ผลิตเครื่องยนต์ดีเซล์ ทำให้ยันม่าร์เป็นเครื่องยนต์รายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเทียร์ 4 จากคณะกรรมการทรัพยากรอากาศแห่งแคลิฟอร์เนีย (CARB) ตามด้วยหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (EPA) และปัจจุบันเครื่องยนต์ดังกล่าวได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากจากลูกค้าทั่วโลก

  • ยันม่าร์เป็นเครื่องยนต์รายแรกในรุ่น 19-56 kW ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเทียร์ 4 จากคณะกรรมการทรัพยากรอากาศแห่งแคลิฟอร์เนีย (CARB)