• อาคารปลอดมลภาวะ อาคารสำนักงานใหญ่ยันม่าร์ซึ่งไม่ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โมเดลสำหรับอนาคต

อัตราการผลิตไฟฟ้า

0.00%

อัตราการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

0.00%

  • *ค่าต่อไปนี้ได้รับการวัดผลแบบเรียลไทม์ จากอาคารยันม่าร์ ไฟล์อิง-วาย

การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โคเจเนอเรชัน เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมชั้นนำของโลก

เรามองไปในอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้า ด้วยประสบการณ์หนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา ยันม่าร์ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ อาคารยันม่าร์ ไฟล์อิง-วาย ในชายะมาชิ คิตะกุ เมืองโอซากา ซึ่งเป็นที่ก่อตั้งบริษัทครั้งแรก อาคารใหม่แห่งนี้มีนวัตกรรมมากมายซึ่งมีเป้าหมายในการเป็นอาคารปราศจากมลภาวะ ซึ่งรวมถึงการเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ ระบบปรับอากาศด้วยปั๊มความร้อนใช้ก๊าซ ตลอดจนความพยายามอื่นในการใช้งานและลดมลภาวะจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ยันม่าร์ได้นำเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมระดับโลกมาใช้กับอาคารนี้ โดยสร้างโมเดลต้นแบบสำหรับอนาคต อาคารแห่งนี้แฝงไว้ด้วยพันธกิจของยันม่าร์ในการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทั่วโลก

พื้นที่สีเขียว 52 เมตร ช่วยเสริมระบบนิเวศน์ในบริเวณอาคาร

ผนังที่หันด้านใต้อาคารยันม่าร์ ไฟล์อิง-วาย เราได้สร้างพื้นที่สีเขียวสูง 52 เมตร และกว้าง 23.7 เมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,230 ตารางเมตร ซึ่งช่วยดูดซับมลภาวะทางอากาศ ช่วยในการพื้นฟูสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้อาคาร มีการปลูกผักในผ้าใยสังเคราะห์ โดยใช้ดินสังเคราะห์ในจำนวนที่น้อยที่สุด และผนวกเข้ากับที่ระบายอากาศภายนอก โดยได้รับน้ำจากระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

นอกจากนั้น ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 เราได้สนับสนุน "โครงการน้ำผึ้งอุเมดะ" ผ่านทางการติดรังผึ้งไว้บนหลังคา รังผึ้งเหล่านี้อยู่ท่ามกลางสวนลอยฟ้า การที่เราใช้ดอกไม้ในท้องถิ่นในโครงการกำแพงสีเขียวมากถึงประมาณร้อยละ 40 ช่วยให้สามารถเก็บน้ำผึ้งและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล

ความสามารถพิเศษและเทคโนโลยีหลักในอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่

ใช้ระบบโคเจอเนเรชัน โดยใช้ก๊าซ สำหรับระบบปรับอากาศในสำนักงานและระบบน้ำร้อน ทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้จากการเผาผลาญที่มีประสิทธิภาพสูง และการประหยัดน้ำมัน

ระบบปรับอากาศใช้เครื่องปรับอากาศแบบใช้ปั๊มความร้อนจากก๊าซ (GHP) ซึ่งทำให้บรรยากาศภายในอาคารมีความสบาย

เราติดตั้งแผงโซลาร์บนกำแพงด้านใต้ เพื่อใช้ประโยชน์จากการที่เราเป็นอาคารสูงในเมืองใหญ่

ติดตั้งสวนแนวดิ่งที่กินพื้นที่กว่า 1,230 ตารางเมตร บริเวณด้านล่างของกำแพงที่หันหน้าทางทิศใต้ ซึ่งช่วยดูดซับมลภาวะทางอากาศ ช่วยในการพื้นฟูสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้อาคาร

นอกจากห้องอุปกรณ์แล้ว เรายังใช้แสงจากหลอด LED ภายในอาคารทั้งหมด เรายังได้ติดตั้งเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดความสว่างของแสงธรรมชาติ และปรับความสว่างของแสงไฟโดยอัตโนมัติ

ติดตั้งระบบระบายอากาศธรรมชาติและบานเกล็ดระบายอากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบกระจก เพื่อใช้ประโยชน์ จากแสงและลมธรรมชาติ

เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการน้ำผึ้งอุเมดะ อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่มีพื้นที่สำหรับติดตั้งรังผึ้ง การทำสวนลอยฟ้าและโครงการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสิ่งที่เราทำเพื่อพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น

  • *

    อาคารใหม่ของเราได้รับการประเมินประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานในระดับ S ซึ่งเป็นระดับที่สูงสูด จาก "แคสบี้ โอซากา มิราอิ"