YANMAR GREEN CHALLENGE 2050

YANMAR GREEN CHALLENGE 2050

Osamu Kawatate CTO Director General Manager of Innovation & Technology Division Yanmar Holdings

Osamu Kawatate
CTO
Director
General Manager of Innovation & Technology Division
Yanmar Holdings

Yanmar Grup A SUSTAINABLE FUTURE için çabalamaya devam etmek amacıyla Yanmar Green Challenge 2050'yi ortaya koydu. İş faaliyetlerimizde kendimize üç hedef belirledik: sıfır sera gazı emisyonu, kaynak geri dönüşümü yoluyla sıfır çevresel etki ve Yanmar ürünlerini kullanan müşterilerin işletmelerinde sera gazı negatif emisyon ve kaynak geri dönüşümünü desteklemek.

Circulate resources towards becoming a GHG-free company with zero environmental impact.

Yanmar Green Challenge 2050 Overview

Swipe to see the right side of this picture.

Yanmar Green Challenge 2050 Overview

Meydan Okuma 1
Kurumsal faaliyetlerden sıfır sera gazı emisyonu elde etmek

Swipe to see the right side of this picture.

Challenge1 Realize zero GHG emissions from corporate activities

Meydan Okuma 1 kapsamında, ticari faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmaya çalışıyoruz. Grubun emisyonlarının yaklaşık %90'ı satılan ürünlerden kaynaklanmaktadır. 3. kapsamda, tarım ve inşaat makinelerimizle donatılmak üzere hidrojen ve biyoyakıt motorları, yakıt hücresi sistemleri, elektrikli aktarma organları ve çeşitli yeşil enerji türleri ile çalışabilen yeni aktarma organları geliştirerek ürünlerimizi 2050 yılına kadar ürün verimliliğini artırırken kolaylıktan ödün vermeyen, karbon nötr hale getireceğiz. Kapsam 1 ve 2'de amaç, en az miktarda enerji ile faaliyetleri uygulayarak yeşil enerji kaynaklarına dayalı yeni bir enerji tedarik sistemi ve yönetim sistemi kurmak ve 2030 yılına kadar işletme yönetimlerinde karbon nötrlüğü elde etmektir.

Meydan Okuma 2
Kaynakları devrederek kurumsal faaliyetlerden sıfır çevresel etki elde etmek

Swipe to see the right side of this picture.

Challenge2 Realize zero environmental impact from corporate activities by circulating resources

Meydan Okuma 2'de dört ana temayı ele alacağız. 1. Madde: Atık Azaltma ve Geri Dönüşüm; kurumsal faaliyetlerimizde kaynak kullanımını en aza indirerek kullanılan tüm kaynakları 2040 yılına kadar geri dönüştürülebilir hale getireceğiz.

Madde 2: Ürün Geri Dönüşüm Oranının İyileştirilmesi; tasarım aşamasında ürün izlenebilirliği ve geri dönüşüm sistemi kurarak 2050 yılına kadar satışta olan tüm ürünlerimizi geri dönüştürülebilir hale getireceğiz.

3. Maddemiz olan Su Tüketiminin Azaltılması kapsamında, kurumsal faaliyetlerimizin her alanında kullanılan su kaynaklarını en aza indirgeyerek suyun geri dönüşüm oranını en üst düzeye çıkaracağız ve 2040 yılına kadar su tüketimini en aza indireceğiz.

Madde 4: Çevreye Zararlı Maddelerin Kullanımını ve Emisyonunu Azaltma; çevreye zararlı maddeler için dünya standartlarından daha katı olan kendi standartlarımızı belirliyor ve güncel tutuyoruz. Aynı zamanda, 2030 yılına kadar bu maddelerin kullanımını ve emisyonunu azaltacak teknolojileri geliştirip destekleyeceğiz.

Meydan Okuma 3
Müşterilerin negatif sera gazı emisyonuna ve kaynak dolaşımına katkıda bulunmak

Geleneksel olmayan kurumsal faaliyetlerle sera gazı azaltma faaliyetleri

Meydan Okuma 3; müşterilerimizin ticari faaliyetlerini kendimizin olduğu kadar sera gazı negatif ve kaynak geri dönüşüm faaliyetlerine dönüştürmek için yeni çözümleri ticarileştirmeye yönelik agresif bir sera gazı emisyonu azaltma faaliyetidir. Örneğin, enerji dönüşümü alanında, hâlihazırda sağladığımız enerji yönetim sistemlerine ek olarak, atık ısının kullanılabilir elektriğe dönüştürülmesi gibi, enerji dönüşümü ve müşterilerin işletmelerinde kullanımı sırasında kayıpları en aza indiren çözümler sunacağız.

In the area of food production, we will provide solutions for minimizing the use of fertilizers and pesticides, as well as solutions for reusing food waste and scraps generated along the food production as production materials and energy.

Challenge3 Contribute to customers' negative GHG emission and resource circulation