President's Message Keep challenging ourselves to be a 200-year value creation company that shapes new social values

Toplumsal sorunlara temel çözümler bulmak için

Covid-19 pandemisinin etkileri toplumumuzda devam etse de bu krizin getirdiği yeni normale alışıyoruz. Hayatımız yeni bir döneme girerken iş faaliyetlerimiz, dünyadaki gergin durum nedeniyle küresel tedarik zinciri aksamaları ve artan hammadde, yakıt ve lojistik maliyetleri gibi artan risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca gıda kıtlığı, artan enerji talebi ve iklim değişikliği gibi sosyal sorunlar küresel ölçekte giderek daha kritik hale geliyor ve birçok şirket bunlarla nasıl başa çıkacağını sorguluyor. Yanmar Grup, öngörülemeyen dünyada gıda üretimi ve güçten yararlanma gibi temel alanlarda yalnızca müşterilere değil aynı zamanda sosyal sorunları da ele alarak değerler yaratmak için kendini misyonuna adamıştır.

İnsan ve doğayı uyumlu hale getiren yeni değerler yaratmak

Yanmar'da yeni değerin; insanlığın doğayla uyum sağladığı dengeli bir ilişkiye dayandığına inanıyoruz. A SUSTAINABLE FUTURE– Teknoloji Sayesinde Yeni Değer– marka beyanı kapsamında Yanmar, müşterilerin sorunlarını çözmeye ve insanlarla doğanın uyum içinde bir arada var olmasına yardımcı olmak için sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeye kendini adamıştır. 2018 yılında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için Grup Çevre Vizyonu 2030'u hazırladık ve küresel ısınmayla mücadele için niceliksel azaltma hedefleri belirlemek de dahil olmak üzere çevre koruma faaliyetleri üzerinde çalışıyoruz. Karbondan arındırılmış bir topluma geçiş için gösterilen çabaları daha da hızlandırmak için bu yıl Yanmar Green Challenge 2050'de geri dönüştürülebilir kaynaklara dayalı, çevresel yük yaratmayan ve sera gazı içermeyen bir şirket olacağımızı; kurumsal faaliyetleri sıfır sera gazı emisyonu ile gerçekleştirmek ve geri dönüştürülemeyen atıkları ortadan kaldırmak için yaptığımız çalışmaları duyurduk. Ayrıca, tüm toplumu sürdürülebilir kılmak için ürünlerimizi ve çözümlerimizi sunarak müşterilerimizin emisyonlarını ve atıklarını azaltmalarına yardımcı olacağız. Karbon nötrlüğün, enerji kullanım verimliliğini artırmak için Yanmar'ın yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji dönüştürme teknolojilerini kullanarak enerji üretimi geliştirerek sağlanabileceğine inanıyoruz.

Müşterilerimiz için değer yaratma ve insan ile doğa arasındaki dengeyi sağlama misyonumuzu yerine getirmek için diğer girişimlerimiz de devam etmektedir. YC100 biyo kompost makinesinin geliştirilmesiyle, ayrıştırılmış malzemeleri tarlalara geri döndürerek, kaynakları geri dönüştüren bir gıda tedarik zinciri oluşturmayı başardık. Bu sistem, gıda işleme tesislerinde ve süpermarketlerde üretilen gıda atıklarını azaltacak.

A SUSTAINABLE FUTURE hedefi için yeni bir çabayla Yanmar Grup, Osaka'daki Nagai Park'ın park yönetimi işini üstlendi. Yenilenen park, kaynakların geri dönüşümü sağlama temelinde işletiliyor ve tesislerinde Yanmar'ın en son teknolojisini ve yeşil gücünü kullanan enerji tasarruflu ekipman ve yönetim sistemlerini tanıtarak bir şehir parkı olarak değer sağlıyor. Parkta birçok etkinliğe ev sahipliği yapılarak, Yanmar'ın kurumsal felsefesi aktarılıyor ve yerel toplumun gelişimine katkıda bulunarak şehir parkının değerini arttırmaya devam edeceğiz.

Yeni nesil liderliği teşvik etmek

Yanmar 2022'de 110. yılını kutlarken, gücünün temeli çalışanları oldu. Dijitalleşme ve bilgi teknolojisi ne kadar hızlanırsa ve çalışma biçimleri ne kadar gelişerek basitleşse dahi çalışanların önemi asla değişmeyecektir.

Bir işyerinin, çalışanların yeteneklerini iyi bir şekilde sergileyebilecekleri ve işlerinde tatmin hissedebilecekleri bir yer olması gerektiğine inanıyorum. Yanmar Grup, çalışanları zorlukların üstesinden gelmeye teşvik etme geleneğine sahiptir. Miras kalan bu kurumsal kültüre, çalışanların kişisel gelişiminin tohumlarını beslemek ve büyük bir özlem çiçeğine dönüşmelerine yardımcı olmak anlamına gelen HANASAKA adını verdik. Sosyal değer yaratan yenilikçi fikirler, farklı geçmişlere sahip insanların birlikte çalıştığı ve zorlukları kendilerinin üstlendiği böylesine ödüllendirici bir işyerinden doğar. Daha iyi bir gelecek için, farklı alanlardaki insan kaynağını destekliyor, gelecek nesillere yön veren gençleri yetiştiriyoruz.

Toplumsal değer yaratmaya devam eden 200 yıllık şirket

Bu yıl 110. yılımızı kutlarken, önümüzdeki 100 yıl için şimdiden toplum için değer yaratmaya başladık. Bu büyük hedefe doğru bir adım atmak için, zamanın değişikliklerine esnek bir şekilde yanıt vererek ve müşterilerimiz ve toplum için zorluklarla mücadele ederek Yanmar Green Challenge 2050 ve HANASAKA iki sütunu altında tek bir Yanmar olarak birleştik. Yanmar, yeni teknolojilerle hem insan hem de doğa için yeni değerler sağlamaya devam ediyor.