President's Message: By making changes on ourselves and taking on challenges, we create and offer new value for new society.

Tác động của đại dịch vi-rút Corona

Xã hội của chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng và bất ngờ với sự mở rộng của COVID-19 trên toàn thế giới. Chúng tôi xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất tới tất cả những người bị ảnh hưởng. Tôi hy vọng nó sẽ bình tĩnh lại càng sớm càng tốt.

Trong hoàn cảnh đó, Yanmar đã đặt ưu tiên cao nhất vào việc đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của các bên liên quan của chúng tôi để ngăn chặn sự lây lan của bệnh truyền nhiễm. Để giảm thiểu tác động đến khách hàng, chúng tôi cố gắng duy trì sản xuất và cung ứng ổn định, hợp tác với các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi và các nhà cung cấp khác nhau. Mặc dù tác động của đại dịch là rất lớn và gây ra nhiều bất tiện khác nhau, nhưng nó cũng cho chúng ta cơ hội để tự hỏi bản thân rằng tương lai của xã hội chúng ta sẽ như thế nào.

Hệ thống quản lý và phong cách làm việc mới để đáp ứng với những thay đổi đa dạng trong xã hội

Việc mở rộng COVID-19 đã mang lại những biến động cho xã hội và lối sống của chúng ta; trong đó, một sự chuyển đổi lớn mà chúng tôi đã trải qua phải là số hóa nhanh chóng thâm nhập ở đây và ở đó. Khi quá trình số hóa tăng tốc, chúng tôi nhận ra rằng mọi thứ xung quanh chúng tôi đang chuyển động với một tốc độ đáng kinh ngạc và lối sống của chúng tôi bao gồm cả phong cách làm việc cũng được thay đổi theo đó.

Làm thế nào để Yanmar phát triển và tồn tại qua kỷ nguyên chuyển đổi này? Tinh thần tiên phong trong DNA của Yanmar được hun đúc trong 100 năm lịch sử của chúng tôi, mỗi thành viên có tinh thần kinh doanh riêng cần phải thay đổi suy nghĩ thông thường để chấp nhận những thách thức khám phá ra những cách độc đáo để giải quyết các lĩnh vực kinh doanh mới.

Để thúc đẩy bản thân phát triển, Tập đoàn Yanmar đã thiết lập một cơ cấu quản lý mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Chúng tôi đã tổ chức lại cơ cấu trong đó mỗi tổ chức làm rõ sứ mệnh và vai trò bộ phận để có thể thực hiện quyền hạn và vận hành quản lý một cách tự chủ. Điều này giúp cho việc xây dựng tổ chức linh hoạt theo môi trường kinh doanh và bằng cách phát triển hoạt động kinh doanh nhanh chóng và năng động hơn trong từng bộ phận, toàn bộ Tập đoàn có thể phát triển và tiến lên phía trước.

Để đạt được tiến bộ như một nhóm, không chỉ tạo ra nơi làm việc nơi các thành viên có thể yên tâm làm việc mà còn cần phải tạo ra một hệ thống để các thành viên có thể làm việc hiệu quả hơn theo cách riêng của họ. Nắm bắt khái niệm về sự đa dạng và tập hợp nhân viên từ nhiều nguồn gốc khác nhau trong khi tôn trọng các giá trị khác nhau sẽ dẫn đến việc tạo ra các giá trị mới và các giải pháp khéo léo, dựa trên những ý tưởng và khái niệm mới. Để đón đầu xã hội trong thời kỳ hoặc sau đại dịch, chúng tôi đã nâng cao phong cách làm việc bằng cách khuyến khích các cuộc họp trực tuyến và thúc đẩy làm việc từ xa bao gồm cả việc tìm kiếm thông tin từ xa.

Đạt được MỘT TƯƠNG LAI BỀN VỮNG

Có một loạt các vấn đề xã hội như gia tăng dân số và tiến bộ kinh tế ở các nước mới nổi gây ra sự gia tăng nhu cầu năng lượng, lo ngại về tình trạng thiếu lương thực và biến đổi khí hậu nghiêm trọng; Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) đã được Liên hợp quốc thông qua và các nỗ lực trên toàn thế giới được mong đợi để giải quyết các vấn đề này.

Yanmar ủng hộ tuyên bố thương hiệu A SUSTAINABLE FUTURE-Tạo giá trị mới thông qua công nghệ- như một tầm nhìn mà những vấn đề này đã được giải quyết. Xác định giá trị mới làm phong phú cuộc sống của con người và bảo vệ thiên nhiên, chúng tôi cam kết giải quyết các vấn đề mà khách hàng của chúng tôi phải đối mặt và thực hiện trách nhiệm xã hội đối với con người và thiên nhiên để cùng tồn tại trong tương lai. Là một trong những chỉ số để hoàn thành trách nhiệm của mình, công ty đặt mục tiêu giảm 30% cường độ phát thải CO 2 từ các hoạt động kinh doanh (so với năm 2005), như đã nêu trong Tầm nhìn Môi trường 2030 của Tập đoàn Yanmar.

Để đạt được mục tiêu này, Bộ phận Kinh doanh Hệ thống Năng lượng đang đề xuất và giới thiệu các hệ thống có thể kiểm soát hiệu quả nhiều thiết bị năng lượng như hệ thống đồng phát, hệ thống điều hòa không khí (GHP) và sản xuất điện mặt trời trong cơ sở nhằm tiết kiệm năng lượng hơn nữa.

Bộ phận Kinh doanh Động cơ phát triển các động cơ tiết kiệm và hiệu quả cao tuân thủ các quy định về khí thải để giảm lượng khí thải CO 2 trong vòng đời sản phẩm. Được trang bị những động cơ này, máy móc xây dựng của chúng tôi hỗ trợ việc xây dựng cộng đồng an toàn và bảo mật, và nhờ đó Công ty Kinh doanh Thiết bị Xây dựng cố gắng hiện thực hóa một xã hội nơi mọi người có thể an tâm sống.

Ngoài những ví dụ này, Tập đoàn Yanmar tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến tích cực nhằm tạo ra giá trị mới cho cả con người và thiên nhiên.

“Giá trị mới” cho xã hội mới

Yanmar là một công ty luôn chấp nhận những thách thức trước những thay đổi của thời đại. Chúng tôi quyết tâm hiện thực hóa giá trị mới bằng cách cung cấp các giải pháp cho khách hàng và cung cấp giá trị từ một quan điểm mới.