TẦM NHÌN TƯƠNG LAI CỦA YANMAR

Tại Yanmar, chúng tôi khao khát theo đuổi bốn tầm nhìn tương lai:

 • Tầm nhìn 01

  Một xã hội tiết kiệm năng lượng

 • Tầm nhìn 02

  Một xã hội nơi mọi người có thể làm việc và sinh sống yên bình

 • Tầm nhìn 03

  Một xã hội nơi mọi người có thể tận hưởng thực phẩm an toàn và phong phú

 • Tầm nhìn 04

  Một xã hội với cuộc sống sung túc bởi sự giàu có và đầy ắp trải nghiệm

Các hoạt động hướng đến hiện thực hóa TẦM NHÌN TƯƠNG LAI của chúng tôi

Để nhận ra một tương lai thịnh vượng hơn, chúng tôi đã nhìn xa hơn giới hạn của doanh nghiệp, với những hoạt động để nuôi dưỡng văn hóa và bồi đắp cho thế hệ tiếp theo trên toàn thế giới

Hoạt động kinh doanh cốt lõi / Giải pháp

Phát triển Thế hệ tiếp theo

Nuôi dưỡng văn hóa