• Đưa những giải pháp công nghệ cao vào nông nghiệp: Sử dụng công nghệ cao của Yanmar, việc đồng áng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Kiểm tra những cánh đồng chỉ thông qua chiếc điện thoại thông minh của bạn.

Đưa những giải pháp công nghệ cao vào nông nghiệp

Tích hợp Hệ thống định vị thông minh SAR

Định vị vị trí bằng GPS và những cảm biển khác giúp bạn biết chính xác vị trí của máy kéo cũng như máy kéo đang làm việc ra sao giúp giảm thiểu thời gian rỗi và lỗi phát sinh, qua đó tiết kiệt đáng kể chi phí.

Kiểm tra vị trí và tình trạng làm việc trong giây lát.

Đo diện tích làm việc một cách chính xác.

Cho phép cài đặt trước địa điểm và thời gian làm việc.

Dễ dàng kiểm tra lịch sử hoạt động của máy.

Kiểm tra giờ hoạt động của máy trên một biểu đồ.

Phát hiện cảnh báo nếu xảy ra vấn đề về máy.

Tải về

Mục lục

YM351A, YM357A Thắc mắc và Hỗ trợ