Các sáng kiến về thực phẩm và năng lượng hướng tới một tương lai bền vững. Các giải pháp canh tác bền vững ngay tại Phòng thí nghiệm Kurashiki của chúng tôi ở Nhật Bản.
Nghiên cứu để hiện thực hóa sự thịnh vượng tối đa với các nguồn lực tối thiểu.
Cơ sở vật chất hiện đại dành cho nghiên cứu tiên tiến nhất

"Sự thịnh vượng bền vững cho tất cả mọi người và một môi trường tự nhiên bền vững"

Đây là cốt lõi trong tuyên bố thương hiệu của chúng tôi, Một tương lai bền vững.
Chúng tôi cam kết nâng cao kiến thức và chuyên môn được trau dồi trong suốt nhiều năm, hướng tới tối ưu hóa năng lực sản xuất và khai thác thực phẩm, để mọi người có thể thưởng thức thực phẩm an toàn và phong phú trong 100 năm kể từ bây giờ.

Phòng thí nghiệm Kurashiki Trung tâm cải tiến sinh học.

Tạo ra các giải pháp nông nghiệp bền vững mới. Tạo cơ hội cho mọi người trên khắp thế giới.

Cơ sở vật chất công nghệ sinh học hiện đại

Cơ sở vật chất công nghệ sinh học hiện đại

Là một cơ sở để nghiên cứu phát triển và phổ biến công nghệ sinh học, đội ngũ của chúng tôi đang tận dụng các công nghệ trong việc tối ưu hóa môi trường để canh tác cây trồng và nuôi cấy mô nhằm tạo ra các giải pháp mới trong sản xuất thực phẩm.

Hệ thống sản xuất năng lượng và thực phẩm bền vững

Hệ thống sản xuất năng lượng và thực phẩm bền vững

Tại trung tâm của chúng tôi, chúng tôi đang nỗ lực thiết lập canh tác bền vững cho một xã hội bền vững bằng cách kết hợp các công nghệ trong nông nghiệp, kiểm soát môi trường và quản lý năng lượng.

Cơ quan nghiên cứu tận dụng cải tiến mở

Cơ quan nghiên cứu tận dụng cải tiến mở

Tại Phòng thí nghiệm Kurashiki Trung tâm cải tiến sinh học, chúng tôi đang tích cực hợp tác với các viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm, chính phủ, các công ty khác, các doanh nghiệp và nông dân thuộc Tập đoàn Yanmar ở Nhật Bản cũng như ở nước ngoài để cung cấp các giải pháp mới cho mọi người trên khắp thế giới.

Địa chỉ

2303-2 Yanaihara, Funao-cho, Kurashiki-shi, Okayama-ken, Nhật Bản, 710-0263