• Động cơ  khí thải Tier 4 Mục tiêu: sản sinh khí thải sạch hơn không khí chúng ta đang hít thở.

Tier 4: Không giới hạn lãnh thổ đối với Kỹ Sư Toàn Cầu

Từ việc tạo động cơ diesel nhỏ gọn đầu tiên trên thế giới, Yanmar đã đi đầu trong sự phát triển của động cơ diesel. Hiệu quả môi trường không là ngoại lệ.
Bắt đầu vào năm 2013, Tier 4 (19 ≤ kW < 56) là giai đoạn thứ tư của tiêu chuẩn khí thải theo quy định của EPA Hoa Kỳ (Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường). So với giai đoạn 3, đó là một quy định quan trọng ngày càng thắt chặt, được đưa ra đối với lĩnh vực khí thải là "sạch hơn so với không khí chúng ta hít thở". Cách duy nhất cho các kỹ sư để thành công trong cuộc họp tiêu chuẩn Tier 4 là sẵn sàng không do dự để mạo hiểm vào lãnh thổ chưa được khám phá.

NOX (oxít nitơ) + NMHC ( Phi-mêtan hydro cacbon)

PM (Hạt phát thải)

Tiêu chuẩn Tier 4 tăng cường đáng kể giá trị pháp lý (19 ≤ kW < 56)

Đầu tiên vượt qua rào cản cao nhất thế giới

Từ khi động cơ diesel đốt cháy nhiên liệu để sinh công, nó không thể đạt được khí thải bằng zero. Là một công ty, chúng tôi chấp nhận thử thách, để mang lại lượng khí thải đạt tiêu chuẩn Tier 4 trong khi đó vẫn bảo đảm cho khách hàng của chúng tôi.
Với động cơ diesel trước đó, chỉ chú trọng về kết cấu cơ khí của động cơ. Tuy nhiên, các đặc tính quan trọng nhất của động cơ đạt chuẩn khí thải Tier 4 là các hệ thống điều khiển điện tử. Điều khiển điện tử đã được tích hợp chặt chẽ vào trong động cơ và tạo ra khác biệt lớn hơn nhiều so với lần đầu tiên xuất hiện. Để sản xuất động cơ này, cả về thiết kế và phương pháp sản xuất động cơ đã phải thay đổi. Không ngoa khi nói rằng chúng tôi đã tạo ra động cơ diesel mới: một động cơ diesel cho tương lai.
Các động cơ diesel của ngày mai là trong việc làm ngày hôm nay. Những đổi mới không chỉ giới hạn cho đơn vị điều khiển điện tử của động cơ và R & D, nhưng mở rộng đến các khu vực khác, chẳng hạn như hoàn thành cải tạo các dây chuyền sản xuất mà làm cho các động cơ.

Con đường dẫn đến thành công không phải luôn luôn thẳng tấp phía trước, nhưng Nguyên Tắc Nền Tảng của chúng ta "tiết kiệm nhiên liệu là để phục vụ nhân loại" đã cung cấp một kim chỉ nam cho chúng ta di chuyển đúng hướng. Kết hợp công nghệ tiên tiến và quyết tâm như một hãng sản xuất động cơ diesel, Yanmar là động cơ đầu tiên được chứng nhận bởi CARB (Ủy Ban Tài Nguyên Không Khí California) đã tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn Tier 4 của Hoa Kỳ. Đạt được chứng nhân Tier 4 của Hoa Kỳ và hiện nay động cơ đang nhận được đánh giá cao từ khách hàng trên toàn thế giới

  • Vào tháng 5 năm 2012, Động cơ từ 19 - 56 kW của Yanmar là động cơ đầu tiên trên thế giới được chứng nhận bởi CARB (Ủy Ban tài nguyên không khí California) hoàn toàn đạt chuẩn khí thải Tier 4, 2012