• Business Areas In order to create a more sustainable society and richer lifestyles, we are active in a range of business areas.

İş Alanları

Uçsuz bucaksız tarlalardan, okyanuslara ve şehirlerimize kadar, Yanmar dünya gezegeninin yaşamlarımıza dokunan her alanında aktiftir.
Yanmar, bu alanlardaki teknolojilerinin gücüne dayanan güvenilirlik ve verimlilik konusundaki eşsiz itibarını korumaktadır. Yanmar’da müşterilerimiz ve topluluğumuz için zenginlikler ve değerler yaratan, inovatif ve kapsamlı çözümler sağlıyoruz.

KARA

Tarımı Bir Gıda Değer
Zincirine Dnüştürmek

Yanmar, uzun yıllar boyunca zirai araçların üretimi ve satışı üzerinden temel gıda üretimini desteklemiştir. Şimdi ise, güvenli ve bol gıdanın nimetleri ile zenginleşmiş bir toplum yaratma hedefiyle “basit tarım” anlayışından “gıda değer zinciri” fikrine evrimleşmiş bulunmaktayız. Zirai yönetim desteği ve daha iyi tedarik ve hatta gıda deneyimleri sağlamanın yanı sıra, gıda ile ilgili geniş bir yelpazedeki sektörler için üstün ekipmanlardan bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımına kadar iş geliştirmeye devam ediyoruz.

DENİZ

Okyanuslarımızda Sürdürülebilir Uygulamalar

Doğa ile uyumu sürdürürken eşsiz performansa ve güvenilebilirliğe sahip, rahat bir seyir sağlayan deniz motoru/itiş sistemleri geliştirdik. Ayrıca, su kültürü teknolojileri ve ilgili deniz araçlarını geliştirmeye ve desteklemeye devam ediyoruz. Hedefimiz, insanoğlu ve deniz uyum içerisinde var olurken, deniz taşımacılığı ve balık çiftlikleri gibi modern yaşam tarzımızın temelini destekleyen sektörlerden eğlence gemilerine tüm alanlarının gelişmesidir.

ŞEHİR

Rahat Kent Yaşamını Destekleyen Altyapının Gelişimine Katkıda Bulunmak

Kentsel gelişim küresel düzeyde ilerlemeye devam ederken, kentsel gelişim için ideal kompakt inşaat ekipmanları dahil olmak üzere, kent altyapısını inşa etmek için vazgeçilmez olan çeşitli makineler sunuyoruz. Ayrıca, Yanmar enerji tasarrufuna katkıda bulunan, ultra verimli gaz ısı pompalı (GHP) klimanın yanı sıra çeşitli tesislerin ve konut projelerinin yoğunlukta olduğu kentsel ortamlarda elektriği ve ısıyı en elverişli şekilde kontrol eden kojenerasyon ve enerji yönetim sistemleri geliştirmiştir. Ek olarak, şirketimiz yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik ederek geleceğin kentlerine ve enerji tasarrufuna katkıda bulunmaktadır.

İş Kolları

Merkezinde sürekli gelişen teknolojimiz olan, geniş iş kolu yelpazemiz ile daha parlak bir geleceğe öncülük eden yeni değer yaratıyoruz.

İlgili bilgiler

TEKNOLOJİ

Minimum kaynakla maksimum refah

Y MEDYA

Y media, Yanmar'ın marka beyanı olan "A SUSTAINABLE FUTURE" ruhunu yansıtan tüm içeriklerin yer aldığı bir platformdur.