Gaz Isı Pompası (GHP)

Yanmar gaz ısı pompası iklimlendirme sistemi doğal gaz kullanılan binalar için yüksek verimli ısıtma ve soğutma çözümleri sunmaktadır. Yanmar’ ın ısı pompası uygulaması için geliştirdiği gaz motoru ile tahrik edilen kompresörler ile ısıtma ve soğutma fonksiyonları yüksek verim esasıyla gerçekleştirilir.

Sistem kurulumuyla düşük işletme maliyeti, düşük CO2 emisyonu sağlanırken, klasik elektrikli sistemlerin ihtiyaç duyduğu elektriğin sağlanması için gereken yüksek altyapı yatırım maliyetleri ortadan kalkmaktadır.

Sezon geçişleriyle birlikte elektrik şebekelerinde görülen yüklenmeler, mevsim geçişiyle büyük farklılık görülen doğal gaz talep miktarları teknik sorunlara, ekstra yatırım maliyetlerinin oluşumuna ve talepte yaşanan dengesizlik ticari olumsuzluklar oluşturmaktadır. Gaz yakıtlı ısı pompası kullanımı ile bu olumsuzlukların etkileri azaltılabilmektedir.

Yanmar gaz ısı pompası sistemleri bina uygulamarı için yüksek verimli seçenekler sunmaktadır. Sistem içerdiği kompakt gaz motorlu dış ünite ile dış hava ortamıyla ısı transferi sağlar ve iç üniteler vasıtasıyla ısı enerjisini bina içine iletir. Verimlilik esasıyla çalışan iklimlendirme sistemi dış ortam hava ve bina içindeki hava arasında enerji transferini minimum kayıpla sağlar. Geniş ekipman ve kumanda seçenekleri ile uygulama özelinde projelendirilen sistem bir çok farklı uygulama için yüksek verimli, çevre dostu çözümler sunmaktadır. Düşük dış ortam hava sıcaklıklarında, gaz motoru üzerinde oluşan atık ısının geri kazanımı ile birlikte yüksek verim ve kapasitelere ulaşılmaktadır.

Yanmar gaz ısı pompaları fabrika, restoran, mağaza, showroom, ofis, rezidans, sağlık ve eğitim tesisleri gibi uygulamalar için son derece idealdir.

Gaz Isı Pompası (GHP) Doküman ve Destek