• Misyonumuz: Misyonumuz ve marka beyanımız, bizi var eden temel ilkelerimizdir.

  Prev

  Next

  Marka Sloganımız

  Marka sloganımız, asırlık şirketimizin kuruluşunda taşıdığı ruhu doğrular niteliktedir. 2016 yılında marka sloganı olarak sunulan bu ruh, bizi sosyal gelişime katkıda bulunurken modern toplumun çeşitli sorunları ve ihtiyaçlarına daha etkin yanıtlar vermeye yönlendirmektedir.
  Sürdürülebilir Bir Gelecek Teknoloji ile yeni değerler yaratmak

  Sürdürülebilir Bir Gelecek Teknoloji ile yeni değerler yaratmak

  YANMAR, 100 yılı aşkın süre önce kurulduğu günden bu yana, dünyaya liderlik eden teknoloji için öncü bir ruhla hareket etmektedir. Günümüzde bu teknoloji, her türlü enerji kaynağını kullanmamızı ve topluma yüksek verimli bir konfor sağlamak için kullanılabilecek gücü enerjiye dönüştürmemizi sağlayan temel odak noktası olmaya devam ediyor.

  Sürekli gelişen teknolojimizi kullanarak, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve bilgimizi üstün kaliteye, kapsamlı çözümlere entegre ederek müşteri beklentilerini aşmak ve yaşam boyunca olağanüstü değer sağlamak için çalışmaktayız.

  Gıda ve enerji, YANMAR’ın müşterilerimize en uygun çözümleri sağlamak için kendini adadığı önemi artan iki ihtiyaçtır. Küresel bir sürdürülebilir bir toplum oluşturmayı hedefleyen inovasyonlar geliştirmek için çeşitli kaynaklardan, araştırma enstitülerinden ve şirketlerden bilgi ve görüşler topluyoruz.

  Herkes için sürdürülebilir refah ve sürdürülebilir doğal bir çevre. YANMAR, gelecek yüzyılda yeni bir bolluk çağına doğru bu iki "sürdürülebilirliği" üst seviyeye çıkarmak için çalışacaktır.

  More Details Close

  YANMAR’ın GELECEK VİZYONU Yaratmayı Hedeflediğimiz Yeni Değerler

  "Sürdürülebilir Gelecek" ilkesine dayanarak aktif olarak gerçekleştirmek istediğimiz dört çeşit sosyal alan tanımladık.

  Vizyon1 Enerji tasarrufu sağlayan bir toplum

  Enerjiye daha fazla erişim. Her an atıksız, güvenli ve uygun maliyetli ısı, iş ve enerji.

  Çözümümüz
  Çeşitli enerji kaynaklarından en elverişli şekilde yararlanabilecek, son derece verimli ve uygun maliyetli motor teknolojileri ve sistemleri geliştirerek, çevre üzerindeki yükü azaltıyoruz ve toplumu herkes için daha kabul edilebilir hale getiriyoruz.

  Vizyon02 İnsanların huzur ve refah içerisinde yaşadığı bir toplum

  Ağır çalışma koşullarının hafifletilmesi. İnsanların güvenli ve tatmin edici bir işte çalışarak hayatlarını güvenli bir şekilde kazanmaları ve doğa ile uyum içinde kazançlı bir yaşam sürmeleri.

  Çözümümüz
  İş yükünü azaltmak ve üretkenliği artırmak için otomasyon ve otonomi kullanıyoruz, makineleri ve araçları kullanmayı daha güvenli ve daha kolay hale getirmek için teknik çözümler buluyoruz ve daha iyi çalışma ortamları oluşturmak için altyapıyı ve şehir planlamasını destekliyoruz.

  Vizyon03 Güvenli ve bereketli gıdaya erişebilen bir toplum

  Her an, her yerde lezzetli ve besin değeri yüksek gıda. Herkes için daha sağlıklı yaşam.

  Çözümümüz
  Ekim, hasat ile toprağı hazırlamadan ve bunların ötesine geçen uygulamalardan sofraya kadar tüm süreç boyunca, gıda değer zinciri için tam destek sunuyoruz. İnsanların lezzet hediyesinin keyfini çıkarmaya devam edebildiği bir toplum oluşturma konusunda azimliyiz.

  Vizyon04 Heyecanlandırıcı bir yaşam ve doyurucu deneyimler sunan bir toplum

  İşten ve eğlenceden en iyi şekilde faydalanın. Herkes için daha kaliteli bir yaşam.

  Çözümümüz
  Ürünlerimizde ve hizmetlerimizde kullanım kolaylığı ve yaratıcılığı aramakla kalmıyor, aynı zamanda gelecek nesilleri eğiten ve kültürel gelişimi teşvik eden ürünleri ve faaliyetleri destekliyoruz. Günlük yaşamda hem işi ve eğlenceyi daha tatmin edici hale getirmeyi amaçlıyoruz.

  GELECEK VİZYONUMUZU gerçekleştirme yolundaki aktivitelerimiz

  Tüm dünyada daha refah bir gelecek için, dünyanın dört bir yanındaki kültürü ve gelecek nesli besleyen faaliyetlerle işimizin sınırlarının ötesine bakıyoruz.

  More Details Close

  Kurucumuzun Değerleri:
  Öncülük Ruhu ve
  İnsanoğluna Hizmet
  İçin Yakıt Tasarrufu

  Gelecek vizyonumuz ve marka sloganımızın arkasında kurucumuzun değerleri yatmaktadır. Bir asırdan uzun süredir bu değerler hala canlılığını korumaktadır ve toplumların değişen ihtiyaçlarına yeni çözümler üretmek için sürekli gelişmemize ilham vermektedir.

  Kurucumuzun değerleri, yüz yıllardır nesilden nesile aktarılmıştır.

  Yanmar'ın kurucusu Magokichi Yamaoka, çiftçilikle uğraşan bir ailede dünyaya gelmiş ve zirai işlerin etrafındakiler üzerindeki korkunç etkilerini görmüştür. Otomasyon aracılığıyla işçiler üzerindeki yükü hafifletme vizyonu ile yola çıkan kurucumuz, zor bir mühendislik sorunu olan kompakt ve pratik bir dizel motoru yaratma başarısını dünyada ilk elde eden kişidir.
  Yetersiz kaynaklara sahip Japonya için her damla yakıtın sosyal gelişim için harcanması gerektiğini bildiği için Yamaoka, "Yakıt Tasarrufu Yapmak İnsanlığa Hizmet Etmektir" ilkesini hiçbir zaman unutmadan, şirketin üstün motorlar üretme kabiliyetini endüstriyel makineler alanında genişleme görevine dönüştürdü.
  Ve şimdi, bugün. Küresel düzeyde, birçok zorlukla karşı karşıyayız: Nüfus sorunu, enerji ve çevre sorunları, gıda üretimi. Dünya, yaşamanın sürdürülebilir yollarını arıyor. Yamaoka’nın "Yakıt Tasarrufu Yapmak İnsanlığa Hizmet Etmektir" inancının varisleri olarak 2016 yılında bu fikri, modern toplumun çeşitli sorunları ve ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde yanıt verme ve sosyal gelişimi hızlandırmaya katkıda bulunma hedefimizi ifade eden, "Sürdürülebilir bir gelecek" olarak sadeleştirdik.

  More Details Close

  Misyon Beyanımız

  Misyonumuz, dünyanın ve insanoğlunun geleceği için hazırlanmıştır.
  Bu misyona ulaşmak için, kurucumuzun değerlerini taşıyan ‘’Sürdürülebilir Gelecek’’ ilkelerinden yola çıkılarak daha bereketli bir geleceği hedeflemekteyiz.

  İnsan yaşamının temel ihtiyaçlarını karşılayacak sürdürülebilir çözümler için çaba gösteriyoruz. Müşterilerimizin gıda üretimi ve enerji kullanımında karşılaştıkları zorluklara odaklanarak, insanların yaşamını yarınlarımız için zenginleştiriyoruz.

  Misyon bildirisi, Yanmar Grup’un amacını, topluma karşı görevimizi ve dünyadaki yerimizi belirler. Müşterilerimize ve paydaşlarımıza, faaliyet gösterdiğimiz alanları ve toplumda üstlendiğimiz alanları ilan eder ve hızla değişen çağımızda bize yön verir.

  More Details Close

  Görsel Kimlik/Kurumsal Kimlik

  Kurumsal Kimlik (FLYING-Y)

  YANMAR’ın “Y”si. Logomuz, şeklini marka adımızdan ve Japon kültüründe berekli hasatı sembolize eden yusufçuk böceğinden (Oniyanma) almıştır. Bu motiflerin kombinasyonu, firmamızın gelecek yüzyılın teknolojisini bugüne taşıma gayretini ifade etmektedir. Bu keskin şekil ise bizim yenilikçi ruhumuzu, geleceğe olan açıklığımızı ve her zamanki gibi dünya lideri teknolojimizi yansıtmaktadır. Kırmızı renk ise öncü ruhumuzu, medyan okuma gücümüzü, tutkumuzu ve güneşin getildiği doğal bereket bolluğunu simgeler.

  Markanın Logo Tipi

  1952’de şirket adımızı değiştirdik ve biz de logomuzu “YANMAR” olarak yeniden yaratma fırsatı elde ettik. O günden bu yana logomuz zaman içerisinde gelişti, 1993’te logomuz son halini aldı.

  Firma Adının Doğuşu

  "Yanmar" markası 1921 de kurulmuştur. İsim kombinasyonu yusufçuk böceğinden (Oniyanma ve Ginyanma diye de bilinen) ve kurucumuzun soyadı olan Magokichi Yamaoka’nın “Yama” kelimelerinden oluşturulmuştur. 2002 de şirket olarak yeni bir başlangıç yaparak şu anki ismimiz olan Yanmar Co. Ltd'yi oluşturduk.