Yanmar kwaliteit verzekerd in de hele toeleveringsketen

Waar we ook actief zijn, Yanmar Construction Europe is onderworpen aan QMS, ons strikte kwaliteitsmanagementsysteem. Dit systeem is ontworpen om aan de ISO 9001:2015-normen, de benchmark in de branche, te voldoen of deze te overtreffen en om de behoeften van onze klanten te vervullen, nu en in de toekomst.

Ons QMS ondersteunt met name vijf voorname strategische initiatieven van de groep:

1. Ontwikkeling van dealernetwerk
Doelstelling: alle klanten tevredenstellen (zowel dealers als eindklanten) door constante productinnovaties en ongeëvenaarde dienst-na-verkoop.

2. Ontwikkeling van machine modellen
Doelstelling: constante verbetering van onze processen en producten.

3. Optimalisatie van productievoetafdruk
Doelstelling: verlaging van de kosten in de toeleveringsketen, om concurrentiekracht te behouden en ons dealernetwerk verder ontwikkelen.

4. Leidende kwaliteit
Doelstelling: gebruik van methoden voor continue verbetering die de procesefficiëntie waarborgen.

5. Organisatorisch
Doelstelling: voortdurende verbetering via trainingen voor nieuwe vaardigheden, zowel intern (medewerkers van Yanmar) als extern (medewerkers bij dealers).

Werkwijze

Voor de Yanmar-divisie voor compacte machines in Europa bestaat het kwaliteitsmanagementsysteem voor Yanmar kwaliteit uit drie pijlers:

 • Klantentevredenheid – we bevorderen dit door een nauwe samenwerking met de dienst-na-verkoop en via het gebruik van een geavanceerd platform voor klantrelatiebeheer (CRM).
 • Non-stop productieondersteuning – binnen de kwaliteitsafdeling zijn er altijd twee mensen verantwoordelijk voor de productie. Zij bewaken de continue kwaliteit en lossen eventuele problemen op die zich tijdens de productie kunnen voordoen.
 • Continue verbetering – zowel van producten als processen, via de productie van machines en andere producten. We integreren alle informatie uit het verleden over producten en processen en passen nieuwe innovaties en technieken toe om premiumproducten te ontwikkelen.

Product

Een reeks streng gehandhaafde procedures in het kwaliteitsmanagementsysteem garandeert de kwaliteit van onze producten en degenen die ermee werken:

 • Validatie van productconcept – we gebruiken onze gepatenteerde Y Gate-procedure om alle nieuwe machinemodellen te valideren en om kwaliteitstests toe te passen op alle prototypen en monsters en op elk model dat klaar is om in productie te gaan. Dit zorgt ervoor dat lang voordat een machine op de markt komt, deze in elke fase al grondig is geëvalueerd.
 • Vast omlijnde productie – voor elk model creëren we een reeks vast omlijnde stappen voor de machineproductie.
 • Trainingen voor specialisten – we bieden operationele trainingen aan en permanente kwalificatie voor productie, kwaliteitscontrole en auditing.

Metrologie en controles

Elk product en onderdeel wordt onderworpen aan strenge procedures voor QA/kwaliteitscontrole:

 • CMM-meting – we gebruiken een uitgebreide serie 3D-apparatuur, waaronder coördinatenmeetmachines (CMM's), voor het meten van de hoofdcomponenten die worden gemonteerd op machines en om een uitermate nauwkeurige passing te verkrijgen. We voeren ook validaties uit van de hoofdconstructies zoals chassis en cabines.
 • Laszekerheid – we maken gebruik van micrografie om de laspenetratie te valideren en te garanderen dat gelaste verbindingen geen zwakke plekken hebben.
 • Hydraulische zuiverheidscontrole – dit waarborgt een soepele werking van het hydraulisch systeem van elke machine.
 • Onafhankelijke kalibratie – we gebruiken gecertificeerde externe bedrijven om onze meetapparatuur en tools continu te kalibreren zodat ze hun kwaliteit behouden.

Leveranciers helpen ontwikkelen

We volgen een reeks procedures die moeten garanderen dat de leveranciers waarmee we werken en de producten en componenten die ze leveren van de hoogste kwaliteit blijven:

 • Kwaliteitscontrole van leveranciers – we volgen een geavanceerd goedkeuringsproces voor productieonderdelen (PPAP) om nieuwe leveranciers en alle nieuwe componenten die ze leveren te valideren.
 • Doorlopende controles – we voeren regelmatig controles uit gedurende de levenscyclus van elk product.
 • Audits van leveranciers – we controleren de prestaties van leveranciers en voeren regelmatig interne audits uit, waarbij het ontwikkelingsteam van de leverancier en het inkoop- en kwaliteitsteam nauw samenwerken om een nauwkeurige beoordeling te garanderen.

ISO 9001-ontwikkeling

De certificeringen en reeks ISO-normen voor kwaliteitsmanagement wordt al meer dan 30 jaar wereldwijd erkend als kwaliteitsgarantie voor producten en diensten. Aan Yanmar is de nieuwste versie hiervan toegekend, de 9001:2015-certificering, dit betekent dat we ons aan de hierin vastgelegde strenge principes houden:

 • ISO 9001:2015-normen – het kwaliteitsmanagementsysteem van Yanmar voldoet volledig aan ISO 9001:2015 en is gericht op risicobeheer.
 • Regelmatige audits – we voeren regelmatig interne procesaudits uit.
 • Continue verbetering – ons kwaliteitscontrolesysteem is opgezet om continu verbeteringen door te kunnen voeren.

REACH-verklaring

YANMAR COMPACT EQUIPMENT EMEA onderschrijft het belang van de bescherming van het milieu. Daarom neemt ons bedrijf de nodige maatregelen om de naleving van milieuvoorschriften, zoals de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006, te garanderen.