Vårt företag förändras, ett steg i taget.

För landet havet och staden, för världen själv.

Vi kommer att lämna den här världen bättre än vi hittade den.

YANMAR GREEN CHALLENGE 2050.

Yanmar kommer att förändra sin verksamhet i grunden till 2050.

Ett miljövänligt, växthusgasfritt företag.

Från vår affärsverksamhet, våra leverantörers tillverkningsprocesser och våra produkter i sig kommer vi att eliminera utsläpp av växthusgaser och skadliga ämnen.

Sedan kommer vi att åta oss att hjälpa våra kunder att minska sin miljöpåverkan till noll.

FÖRÄNDRING & UTMANING

Låt oss göra det här tillsammans.

Ett steg i taget.

NYHETER

Det finns inga artiklar för närvarande.

HANDLA OM

YANMAR GREEN CHALLENGE 2050

DATA

Progress of YANMAR GREEN CHALLENGE 2050

KOMMER SNART