Policy för acceptabel användning

Välkommen till Yanmars webbplats.
Yanmars webbplatser https://yanmar.com/ och http://www.yanmar.co.jp (”webbplatsen”) drivs och kontrolleras av Yanmar Holdings Co., Ltd. och Yanmar Group-bolag (sammantaget kallade ”Yanmar”).
Genom att använda webbplatsen bekräftar du och varje person som använder webbplatsen (sammantaget kallade ”användare”) att du noggrant läst, förstått och samtyckt till att följa de användarvillkor som anges nedan.
Koncernbolag inom Yanmar Group avser samtliga bolag som anges i integritetspolicyn.

1. Skydd av personuppgifter

Yanmars integritetspolicy har tillhandahållits i syfte att skydda våra kunders integritet.
Yanmar driver och kontrollerar webbplatsen i enlighet med integritetspolicyn för att säkerställa att användare kan känna sig trygga när de använder webbplatsen.
Se integritetspolicyn för information om skydd av personuppgifter.

2. Försiktighetsåtgärder vid utlämnande av personuppgifter

Avslöja endast personuppgifter efter att ha läst, förstått och godkänt både integritetspolicyn och följande villkor.

3. Immateriella rättigheter

Allt innehåll och all information som publiceras på webbplatsen, inklusive varumärken, formgivningar, fotografier, arrangemang och textartiklar, skyddas av upphovsrättslagar, varumärkeslagar och andra lagstadgade skydd.
Obehörig användning, distribution eller reproduktion av innehåll på webbplatsen är förbjuden.

4. Användning av information från åtkomstlogg och cookies

Webbplatsen använder cookies i syfte att förbättra vår webbplats.
Yanmars cookiepolicy har tillhandahållits i syfte att skydda våra kunders cookies. Se cookiepolicyn för mer information.

5. Förvaltning av anslagstavlan

Webbplatsen innehåller en anslagstavla.
Yanmar Holdings Co., Ltd. och Yanmar Group-bolag kontrollerar anslagstavlan.
Eftersom all information som publiceras på anslagstavlan betraktas som offentlig information är det användarens ansvar att se till att vederbörlig försiktighet iakttas vid hantering av personuppgifter.

6. Webbplatslänkar

Webbplatsen innehåller länkar till externa webbplatser som kontrolleras eller erbjuds av tredje parter. Yanmar delar inte personuppgifter med dessa tredje parter.
Webbplatsen är inte på något sätt ansvarig för någon incident som är kopplad till insamling av personuppgifter från länkade tredjepartswebbplatser.
Se respektive tredjepartswebbplats policy för insamling och hantering av personuppgifter.

7. Länkar till webbplatsen

Upprättande eller publicering av obehöriga länkar till webbplatsen är förbjudet.
Alla som vill upprätta en länk till webbplatsen måste kontakta Yanmar och få tillstånd via vårt kontaktformulär.
Vid kontakt med Yanmar begär vi att användaren fyller i de obligatoriska posterna (namn, företagsnamn, namn på intresseorganisation eller koncern, namn på ansvarig person, telefonnummer, webbadress, URL som ska länkas till, typ av länk och anledning till att vilja länka webbplatsen) efter att noggrant ha läst, förstått och samtyckt till att agera i enlighet med följande villkor.
I regel kommer Yanmar att svara inom två veckor på sådan begäran.
Det är förbjudet att länka till webbplatsen innan du får tillstånd från den person som ansvarar för ansökan.

 • Yanmar tillåter inte länkar som använder ramar (frames).
  Använd en textlänk eller en länk som använder den officiella Yanmar-logotypen.
  Alla som vill upprätta en länk med hjälp av Yanmars logotyp måste ange att detta är deras avsikt när de kontaktar Yanmar.
  Yanmar kommer att skicka logotypdata när de godkänner begäran om att länka webbplatsen.
 • Som standard kommer länken att skickas till vår övre sida.
  Om användaren vill länka en alternativ sida på webbplatsen måste användaren tydligt ange webbadressen till den alternativa sidan som användaren vill skapa en länk till.
 • Yanmar förbehåller sig rätten att göra ändringar och/eller ta bort innehåll och/eller webbadresser när som helst utan föregående meddelande.
 • Alla personuppgifter som erhålls när du lämnar in ansökan om att länka till webbplatsen kommer att hanteras vederbörligen i enlighet med integritetspolicyn.

Yanmar tillåter inte länkar från följande webbplatser:

 • Webbplatser som kränker eller riskerar att kränka Yanmar-koncernens eller en tredje parts egendom, anseende, personliga rättigheter eller integritet
 • Webbplatser som förtalar Yanmar Group eller någon tredje part eller orsakar dem förlust av trovärdighet, eller riskerar att göra det
 • Webbplatser som kränker eller riskerar att kränka immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätter som tillhör Yanmar Group eller någon tredje part
 • Webbplatser som strider mot allmän ordning och moral.

Webbplatser som kontrolleras av tredje parter kan bli ombedda att ta bort länken efter att tillstånd att publicera länken har beviljats ifall webbplatsen inte överensstämmer med Yanmars riktlinjer.
Om Yanmar begär att länken ska tas bort måste länken tas bort omedelbart.
Webbplatser som kontrolleras av tredje parter och som länkar till webbplatsen står inte under Yanmars ledning eller kontroll och Yanmar kommer inte att vara ansvariga ifall problem uppstår i samband med dessa tredjepartswebbplatser.

8. Förslag från användare (avslag)

Eftersom Yanmar utvecklar sin egen teknik ska alla förslag, idéer eller annat material som tillhandahålls Yanmar av användaren hanteras enligt följande:

 1. Yanmar godtar inga förslag, idéer, förfrågningar eller annat material med undantag för när Yanmar officiellt lämnar in en offentlig begäran om ett förslag.
 2. Yanmar accepterar inga förslag, idéer, förfrågningar eller annat material via e-post eller post.
 3. Oavsett vad som anges ovan, i händelse av att Yanmar får något förslag, någon idé eller annat material via e-post eller post, kommer det att uppfattas som att användaren som skickat ifrågavarande förslag, idé eller annat material till Yanmar tydligt har förstått, accepterat och godkänt följande villkor:
  1. Alla förslag, idéer, förfrågningar eller annat material som lämnas in till Yanmar är icke-konfidentiella. Yanmar åläggs ingen tystnadsplikt.
  2. Yanmar är inte skyldig att acceptera, undersöka eller utvärdera några förslag, idéer eller annat material.
  3. I händelse av att en Yanmar-produkt eller -tjänst som lanseras liknar eller är identisk med hela eller delar av förslag, idéer eller annat material som skickats till Yanmar, är Yanmar varken ansvariga eller skyldiga att betala någon ersättning till användaren eller någon tredje part.

9. Förbud

Följande handlingar är förbjudna när du använder webbplatsen:

 1. Alla handlingar som leder till förlust eller skada för Yanmar eller någon tredje part.
 2. Brottsliga handlingar eller handlingar som är kopplade till brottslig verksamhet.
 3. Affärs- eller försäljningsaktiviteter utan uttryckligt medgivande från Yanmar.
 4. Alla sabotagehandlingar, inklusive spridning av datorvirus.
 5. Inlämning av ansökningar, meddelanden, rapporter eller annan kommunikation med en falsk eller bedräglig e-postadress eller en e-postadress som tillhör en tredje person eller part.
 6. Varje handling som Yanmar anser vara otillbörlig.

10. Ansvarsfriskrivning

Det innehåll som är publicerat på webbplatsen kan när som helst ändras utan föregående meddelande.
Även om vederbörlig omsorg iakttas så kan Yanmar inte garantera riktigheten och integriteten i information eller material som publiceras på webbplatsen.
Yanmar ansvarar inte för eventuella skador som användaren ådrar sig till följd av att använda eller inte kunna använda webbplatsen.
Webbplatsen kan innehålla information om produkter eller tjänster som kanske inte är tillgängliga för användning i vissa länder eller regioner. Yanmar ber om din förståelse i samband med detta.

11. Gällande lag och jurisdiktion

Webbplatsens användning och användarvillkor kommer att styras och tolkas i enlighet med den japanska lagen.
Osaka tingsrätt (Osaka District Court) har exklusiv domsrätt att lösa tvister som uppstår i samband med användningen av webbplatsen

Förfrågningar och support