ชื่อทางการค้า บริษัท ยันม่าร์ โฮลดิง จำกัด
สำนักงานใหญ่ 1-32 ชะยะมาชิ คิตะคุ โอซากา 530-8311 ประเทศญี่ปุ่น
อาคารยันม่าร์ ไฟล์อิง-วาย
ก่อตั้งเมื่อ 'เมษายน 2556
ทุนจดทะเบียน 90 ล้านเยน
ประธาน ทาเคฮิโตะ ยามาโอกะ
จำนวนพนักงาน (รวม) 17,007 ราย (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558)
ชื่อทางการค้า บริษัท ยันม่าร์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ 1-32 ชะยะมาชิ คิตะคุ โอซากา 530-8311 ประเทศญี่ปุ่น
อาคารยันม่าร์ ไฟล์อิง-วาย
สำนักงานกรุงโตเกียว 2-1-1 ยาเอสุ ชูโอะคุ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ก่อตั้งเมื่อ 'มีนาคม 2455
ทุนจดทะเบียน 6,300 ล้านเยน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการและประธาน ทาเคฮิโตะ ยามาโอกะ
พนักงาน (เฉพาะบริษัท) 3,342 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558)

สายธุรกิจ

"พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก ไม่ว่าจะอาศัยอยู่บนบก ในทะเล หรือในเมือง"

  1. เครื่องจักรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับงานเกษตรกรรม (รถไถ รถเกี่ยวข้าว รถปลูกข้าว และอื่นๆ)
  2. อุปกรณ์ก่อสร้าง (เครื่องขุดขนาดเล็ก เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา ไฟสัญญาณ)
  3. ระบบพลังงาน (ระบบโคเจเนอเรชันขนาดเล็ก ปั๊มความร้อนแบบใช้ก๊าซ และอื่นๆ)
  4. เครื่องยนต์สำหรับงานอุตสาหกรรม (เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กสำหรับงานอุตสาหกรรม)
  5. เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนสำหรับเรือ และอื่นๆ)
  6. เรือเดินทะเล (เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กถึงกลางสำหรับเรือเดินทะเล เรือสำราญ และอื่นๆ)
  7. ส่วนประกอบ (ชิ้นส่วนไฮดรอลิก เกียร์ และอื่นๆ)

การวิจัย พัฒนา ผลิต และจำหน่าย

ผลประกอบการรวมของกลุ่ม (ปีงบประมาณสิ้นสุด 31 มีนาคม 2558)

บริษัท ยันม่าร์ โฮลดิง จำกัด

ยอดขายสุทธิ 655,000 ล้านเยน
กำไรจากการดำเนินงาน 39,600 เยน

สำนักงานใหญ่

การเดินทาง เวลาโดยประมาณ
รถไฟฮันคิว: จากสถานีอุเมดะ เดินเท้า 5 นาที
รถไฟใต้ดิน: จากสถานีอุเมดะ เดินเท้า 7 นาที
รถไฟเจอาร์: จากสถานีโอซากา เดินเท้า 10 นาที

สำนักงานกรุงโตเกียว

การเดินทาง เวลาโดยประมาณ
รถไฟใต้ดิน: จากสถานีโตเกียว เดินเท้า 2 นาที
รถไฟใต้ดิน: จากสถานีนิปปอนบาชิ เดินเท้า 5 นาที
รถไฟใต้ดิน: จากสถานีเคียวบาชิ เดินเท้า 6 นาที