Kurumsal FaaliyetlerdeN Sıfır Sera Gazı Emisyonu (GHG) Yaratmak 

Satılan Ürün ve Kurumsal Faaliyetlerden Karbon Nötrlüğü Sağlamak

Sanayi Devrimi'nden bu yana, insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı (GHG) emisyonları küresel ısınmaya neden olmuştur.
Yanmar Grubunun tümü, 1. Hedef doğrultusunda 2050 yılına kadar karbon nötürlüğüne ulaşmak için; alternatif yakıtlar, motorlar ve yakıt hücresi sistemleri gibi çeşitli yeşil enerji kaynaklarıyla uyumlu, müşteri rahatlığından ödün vermeyen yeşil güç aktarma sistemlerinin yanı sıra tarım ve inşaat makineleri geliştirecek ve pazarlayacaktır. 

Kaynak Döngüsü Sağlayarak Kurumsal Faaliyetlerden Sıfır Çevre Etkisi Yaratmak

Dört Temanın Her Biri İçin; Azaltmayı, Yeniden Kullanmayı ve Geri Dönüşümü Teşvik Etmek

"Hedef 2"de kurumsal faaliyetlerin çevresel etki yaratmadan gerçekleştirilmesi için dört tema ve hedefler belirledik.
Örneğin, 1. tema "Atık Azaltma ve Geri Dönüşüm"de, kurumsal faaliyetlerimizin her alanında kullanılan kaynakları en aza indirecek ve aynı zamanda kullandığımız tüm kaynakları 2040 yılına kadar geri dönüştürülebilir hale getireceğiz.
Bu sayede küresel çevreyi mevcut faaliyetlerden korurken güzel yaşam tarzlarını destekleyen, her tema için 2030-2040 arası ara hedefler belirleyen, küresel çevreyi adım adım kurtarmak için iyileştirmeler ve yeni mekanizmalar sunan bir şirket olmayı hedefliyoruz.

Müşterilerin Negatif Sera Gazı Emisyonu ve Kaynak Döngüsüne Katkıda Bulunmak 

Geleneksel Kurumsal Faaliyetlerin Ötesinde Yeni Çözümler Sunmak.

3. görev kapsamında Yanmar Grup, müşteri faaliyetlerini negatif sera gazı emisyonu (GHG) ve kaynak geri dönüşüm faaliyetlerine dönüştürmek için, grubun kurumsal faaliyetleri dışında aktif sera gazı emisyonu azaltma faaliyetleri olarak çözümler önerecektir. Örneğin; enerji dönüşümü alanında halihazırda sağladığımız enerji yönetim sistemleri ve yüksek verimli içten yanmalı motorlara ek olarak, müşterilerimizin faaliyetlerinde enerji dönüşümü ve enerji kullanımı sırasında oluşan kayıpları en aza indirgeyecek çözümler de sunuyoruz. Atık ısıyı elektriğe ve kullanılabilir ısıya dönüştüren çözümler ve karbondioksit (CO2) yakalama ve karbon fiksasyonu gibi çözümler sunmayı hedefliyoruz.
Gıda üretimi alanında, hassas gübreleme gibi gıda üretiminde girdi maddelerinin en aza indirilmesini destekleyen çözümlerin yanı sıra, enerji ve gıda üretim malzemeleri olarak üretim ve üretim sırasında oluşan gıda atıklarını geri dönüştüren; kompost, biyokütle gazlaştırma sistemleri ve rejeneratif tarım gibi çevrenin korunması ve geri kazanımına katkıda bulunarak gıda üretimini gerçekleştirecek çözümler sunmayı hedefliyoruz.