Kurumsal FaaliyetlerdeN Sıfır Sera Gazı Emisyonu (GHG) Yaratmak 

Satılan Ürün ve Kurumsal Faaliyetlerden Karbon Nötrlüğü Sağlamak

Sanayi Devrimi'nden bu yana, insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı (GHG) emisyonları küresel ısınmaya neden olmuştur.
Yanmar Grubunun tümü, 1. Hedef doğrultusunda 2050 yılına kadar karbon nötürlüğüne ulaşmak için; alternatif yakıtlar, motorlar ve yakıt hücresi sistemleri gibi çeşitli yeşil enerji kaynaklarıyla uyumlu, müşteri rahatlığından ödün vermeyen yeşil güç aktarma sistemlerinin yanı sıra tarım ve inşaat makineleri geliştirecek ve pazarlayacaktır. 

Kaynak Döngüsü Sağlayarak Kurumsal Faaliyetlerden Sıfır Çevre Etkisi Yaratmak

Dört Temanın Her Biri İçin; Azaltmayı, Yeniden Kullanmayı ve Geri Dönüşümü Teşvik Etmek

In "Challenge 2", we set four themes and goals aiming to realize corporate activities to be environmental impact free. For example, in Theme 1 "Waste Reduction and Recycling," we will minimize the resources used in all aspects of our corporate activities, and at the same time, make all the resources we use recyclable by 2040. In this way, we aim to become a company that supports beautiful lifestyles while protecting the global environment from current activities, we set intermediate goals for 2030-2040 for each theme, and introduce improvements and new mechanisms to save the global environment step by step.

Müşterilerin Negatif Sera Gazı Emisyonu ve Kaynak Döngüsüne Katkıda Bulunmak 

Geleneksel Kurumsal Faaliyetlerin Ötesinde Yeni Çözümler Sunmak.

Under Challenge 3, the Yanmar Group will propose solutions to convert customer activities into GHG-negative and resource-recycling activities as active GHG reduction activities outside of the Group's corporate activities. For example, in the field of energy conversion, in addition to the energy management systems and high-efficiency internal combustion engines that we already provide, we also offer solutions to minimize the losses that occur during energy conversion and energy use in our customers' activities, such as solutions that convert waste heat into electricity and usable heat, and we aim to provide solutions such as CO2 capture and carbon fixation.
In the area of food production, in addition to solutions that support the minimization of input materials in food production, such as precision fertilization, we aim to provide solutions that recycle production residues and food residues generated during food production as energy and food production materials, such as composters and biomass gasification systems, and solutions that realize food production that contributes to environmental conservation and recovery, such as regenerative farming.