• Energy Management System Providing the energy needed,where it's needed,when it's needed.

Elektrik ve ısıdan etkin bir şekilde yararlanarak ihtiyaç duyulan yerde enerji üretimi

Şu anda üretilen elektriğin büyük bir kısmı büyük güç santralleri tarafından üretilmektedir. Bununla birlikte, elektrik üretirken kullanılmayan egzoz ısısı ve elektrik iletimi sırasında kaybedilen enerji, toplam enerji etkinliğini %40'a kadar düşürür. Diğer bir deyişle, üretilen enerjinin yaklaşık %60'ı atık olur.

Yanmar, duyarlı bir toplum için kayıp olmadan etkili enerji üretimi ile kullanılabilen kojenerasyon sistemi geliştirdi. Sistemimiz, karbon-nötral biyogaz ve doğal gaz gibi düşük çevresel etkilere sahip yakıtlarla güçlendirilmiş motorlar ile enerji üretmektedir. Güç üretimi sırasında oluşan ısı, sıcak su uygulamasında etkili kullanılır ve ısıtma ve soğutmada ki enerji kayıpları azaltılır. Yanmar, endüstri liderliği etkisi ile ısı ve elektriğin ikisinden de faydalanmanın farkındalığını yarattı.

Enerji kullanımını optimize edebilen bir kapasiteye sahip bağlantı sistemi elde etmeye çalışmak

Son teknolojilerden yararlanarak, Yanmar kojenerasyon sistemlerinden oluşan entegre bir ağ oluşturdu. Bireysel üniteler arasında, sıcaklık ve enerji değişimi ile daha yüksek bir verim elde edilebilir. Bir toplulukta üretilen fazla enerji, aynı topluluk içinde yerel karışıklıkları karşılamak için paylaşılır ve enerji kaybı optimum enerji dağılımı ile en aza indirilir.

Gerçekleştirilmeye Çalışılan "SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK"

Yanmar, insanların ihtiyaç duydukları enerjiye dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar ulaşabildiği bir toplum için çalışmaktadır. Bu küresel geleceğe ulaşmak için, Yanmar optimum enerji dağılmı ve etkili üretimi geliştirmek için araştırmalar gerçekleştiriyor.

Yanmar, sıfır emisyon toplumu oluşturmak için, hidrojen, biyokütle ve güneş enerjisi gibi doğal enerjileri de içeren, rüzgar ve hidroelektrik enerji gibi çeşitli enerji kaynaklarından yararlanarak daha güvenli daha temiz bir enerji sağlamaya çalışıyor.