YANMAR GREEN CHALLENGE2050

Ons bedrijf transformeert, stap voor stap.

Voor het land de zee en de stad, voor de wereld zelf.

We zullen deze wereld beter achterlaten dan we hem hebben aangetroffen.

YANMAR GREEN CHALLENGE 2050.

Yanmar zal zijn bedrijf tegen 2050 fundamenteel transformeren.

Een milieuvriendelijk, broeikasgasvrij bedrijf.

Door onze bedrijfsactiviteiten, de productieprocessen van onze leveranciers en onze producten zelf, zullen we de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen elimineren.

Then, we will commit to helping our customers reduce their environmental impact to zero.

VERANDERING & UITDAGING

Laten we dit samen doen.

Een stap tegelijk.