Procurement Activities

Yanmar Group zal zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid niet alleen vervullen door wetten en verordeningen na te leven, maar ook door alomvattende ESG-inkoop te bevorderen, inclusief mensenrechten en milieuoverwegingen. Om dit mogelijk te maken, hebben we het "Basic Procurement Policy" opgesteld en in het kader daarvan hebben we de "Yanmar Group Supply Chain Code of Conduct" en "Green Procurement Guidelines" opgesteld, waarin de reactie op milieugebied in detail wordt beschreven, waaronder we onze inkoopactiviteiten uit te voeren.
We zetten ons in voor de ontwikkeling van een duurzame samenleving via onze toeleveringsketen door initiatieven te promoten in nauwe samenwerking met onze zakelijke partners.

Basis inkoopbeleid

 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
  We houden ons aan wetten, verordeningen en sociale regels en stimuleren inkoopactiviteiten met onze zakelijke partners die respect voor mensenrechten, veiligheid en hygiëne, milieubehoud en bedrijfsethiek omvatten.
 • Eerlijke, onpartijdige transacties
  We bieden wereldwijde, open transactiemogelijkheden op basis van het principe van vrije concurrentie en evalueren en selecteren onze zakelijke partners op een redelijke, eerlijke en onpartijdige manier.
 • Vertrouwde relaties en wederzijdse ontwikkeling
  We verdiepen het wederzijds begrip met onze zakelijke partners vanuit een langetermijnperspectief en streven ernaar om vertrouwensrelaties op te bouwen om wederzijdse ontwikkeling te bevorderen.
 • Aandacht voor het mondiale milieu
  Om milieuvriendelijke producten te leveren, streven we ernaar zakenpartners, goederen en diensten te selecteren die de impact op het milieu verminderen.

(januari 2023)

Supply Chain Code of Conduct

Op basis van “Basic Procurement Policy” vatten we samen met onze zakenpartners samen waar we aan willen werken in “Yanmar Group Supply Chain Code of Conduct” vanuit het perspectief van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We willen graag dat onze zakenpartners ernaar streven de volgende toegewijde inspanningen te introduceren en te promoten.

Green Procurement Guidelines

Yanmar Group promoot momenteel groene inkoop om de milieubelasting in de hele toeleveringsketen te verminderen. We hopen het samen met onze zakenpartners te promoten volgens de "Green Procurement Guidelines" en waarderen uw medewerking.

Vragen en ondersteuning