Inkoopactiviteiten

Richtlijnen voor groene inkoop van de Yanmar Group

Yanmar Logo

January 2023 (8th Edition)

Invoering

Milieubewuste bedrijven noemen de 21e eeuw de 'eeuw van het milieu' omdat de beschaving niet kan groeien zonder harmonie met de natuurlijke wereld. Bedrijven worden sterk aangespoord om hun bedrijfsactiviteiten in een richting te sturen die zal leiden tot de vorming van een "op recycling gericht sociaal-economisch systeem".

Yanmar Group, die volledig erkent dat het omgaat met producten die het milieu kunnen belasten, verbindt zich ertoe bij te dragen aan de groei van een duurzame samenleving als pionier op het gebied van energietechnologie. We hebben het wereldwijde milieuhandvest van Yanmar en milieuoverwegingen komen ook tot uiting in onze zakelijke activiteiten. Ons groepsactiebeleid is:

 • “We implement Group-wide environment management”,
 • “We establish voluntary environmental regulations in order to achieve superior levels of environmental conservation”,
 • "We promoten milieubehoud in de hele Yanmar Group",
 • “We actively share information about environmental conservation both internally and externally” and
 • We promote effective measures for environmental management systematically and on a continuous basis”.

We also have established a code for suppliers, under the basic procurement policy.

In accordance with these policies, our products are made with parts and materials provided by many suppliers. In view of that, our efforts alone do not suffice towards reducing environmental load, such as the impact of environmentally hazardous substances on people and the environment, and the impact of greenhouse gases (GHG) across all stages of production. It is absolutely essential that our suppliers from whom we purchase items, parts and materials also cooperate in our environmental efforts.

Based on this belief and foundation, this Guideline summaries our green procurement standards for our suppliers and our request for the suppliers’ cooperation to further enhance our environmental performance.
This is the eighth edition of our “Green Procurement Guidelines”.
We ask for your continued cooperation in connection with this important subject.

Procurement Division,
YANMAR GLOBAL EXPERT CO., LTD.
PLM Process Innovation Division
Innovation & Technology Division
YANMAR HOLDINGS CO., LTD.

Contents

 1. Richtlijnen voor groene aanbestedingen
  1.1 Toepassingsgebied
  1.2 Selectiecriteria voor groene inkoop
  1.3 Gebruiksbeperkingen voor milieugevaarlijke stoffen
 2. Record of Revisions

1. Richtlijnen voor groene aanbestedingen

These guidelines outline the principles by which Yanmar Group promotes global environmental protection relating to general procurement activities under the spirit of our Yanmar global environmental charter and our basic procurement policy.

Yanmar Global Environmental Charter

(1) Environmental Philosophy

Yanmar Group streeft ernaar bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving door een harmonieuze relatie tot stand te brengen tussen de groepsontwikkeling en de behoeften van de omgeving.

(2) Action Guidelines (Excerpt)

① We positioneren milieubehoud als een van de belangrijkste managementdoelstellingen van Yanmar Group met het oog op groepsbreed milieubeheer.
② We houden ons strikt aan de wetten van alle landen en de verordeningen en voorschriften van alle districten waar we productieactiviteiten uitvoeren, en waar nodig stellen we vrijwillige milieunormen vast om superieure niveaus van milieubehoud te bereiken.
③ Yanmar Group Global Environment Committee stelt de richtlijnen voor milieubevordering op en verspreidt deze binnen de groep voor de algehele promotie van milieubehoud door de groep.
④ We verspreiden actief intern en extern informatie over milieubehoud om het begrip van de noodzaak van samenwerking bij het bevorderen van efficiënte milieubehoudactiviteiten te bevorderen.
⑤ We promoten systematisch en continu effectieve maatregelen op de volgende vier milieugebieden:
(ⅰ) Technologieën ontwikkelen die bijdragen aan milieubehoud en producten en diensten die de belasting van het milieu verminderen
(ⅱ) Vermindering van de milieubelasting in elke fase van de bedrijfsvoering
(ⅲ) Krachten bundelen en samenwerken met externe partijen om bij te dragen aan lokale gemeenschappen en milieu-informatie te verspreiden
(ⅳ) Verhogen van milieubewustzijn bij medewerkers, interne milieueducatie, lifestyle-innovatie, etc.

For more information on YANMAR GREEN CHALLENGE 2050, please visit the following website:

Please check the website below for the basic procurement policy and the code for suppliers.

1.1 Scope of Application

Deze richtlijnen zijn van toepassing op algemene inkoopactiviteiten binnen de Yanmar Group.
De in deze richtlijn gebruikte termen hebben de volgende betekenis.

(1) Items

Verwijst naar chemicaliën, onderdelen en eindproducten die door leveranciers aan bedrijven van de Yanmar Group zijn geleverd.

(2) Service

Diensten omvatten bouw, schoonmaak, landschapsarchitectuur, distributie, uitbesteed werk, onderhoud, creatie van informatieproducten en alle andere diensten die leveranciers leveren aan bedrijven van de Yanmar Group.

(3) Producten van de Yanmar Group

Yanmar Group-producten verwijzen naar artikelen en diensten die zijn ontworpen, vervaardigd en verkocht door Yanmar Group-bedrijven, waaronder de volgende punten.

① Producten ontworpen en vervaardigd door bedrijven uit de Yanmar Group
② Producten waarvan het ontwerp en de fabricage zijn uitgevoerd in opdracht van een derde partij
③ Producten waarvoor de bedrijven van de Yanmar Group het ontwerp en de productie uitbesteden aan derden en verkopen onder de naam van de bedrijven van de Yanmar Group
④ Producten die door Yanmar Group-bedrijven van derden zijn gekocht en onder de naam van Yanmar Group-bedrijven worden verkocht
⑤ Producten gekocht door Yanmar Group-bedrijven van derden en verkocht onder namen van derden

(4) Artikelen en diensten met betrekking tot producten van de Yanmar Group

① Items en services die zijn gekoppeld aan of bijkomstig zijn voor producten van de Yanmar Group
② Artikelen en diensten die worden verbruikt tijdens de productie, het transport, de verkoopactiviteiten van Yanmar Group-producten of andere zakelijke activiteiten

1.2 Selectiecriteria voor groene inkoop

Voor groen inkopen gelden de volgende selectiecriteria:

 • Criteria for Selecting Suppliers
 • Criteria for Selecting Items and Services
(1) Criteria for Selecting Suppliers

In addition to selecting suppliers based on quality, price and delivery dates, Yanmar shall include a preference for suppliers that establish an environmental management system and voluntarily introduce environmental protection activities.

 1. Environmental Management Systems (EMS)
  1. The supplier should conduct environmental protection activities under an EMS accredited to ISO 14001 or similar.
  2. The supplier should have a corporate philosophy and policy on environmental protection activities, which must be known by all departments and employees, and disclosed to the general public.
  3. The supplier should have an organization for promoting environmental protection activities and have environmental management plans.
  4. The supplier should establish and continually improve an evaluation and management system for assessing the environmental aspects of its item, and its compliance with pertinent laws and regulations.
  5. De leverancier moet milieueducatie en bewustmakingsactiviteiten geven aan zijn werknemers en aannemers.
  6. The supplier should be involved with resource conservation, energy conservation, use of renewable energy and the streamlining of distribution.
  7. The supplier should set goals and strive to improve the reduction of greenhouse gases (GHG). (Reports on achievements may be requested by Yanmar.)
 2. Thorough management of environmentally hazardous substances
  1. A system has been established for managing environmentally hazardous substances.
  2. Submission of required information in relation to the inclusion of environmentally hazardous substances in items delivered to Yanmar.
  3. Correct gebruik van het informatiesysteem dat Yanmar Group aanwijst om onderzoek mogelijk te maken naar het opnemen van chemische stoffen in artikelen die aan Yanmar zijn geleverd, en nauwkeurige indiening van chemische gegevens.
  4. Requests for appropriate management of environmentally hazardous substances upstream in the supply chain.
  5. Acceptance of audit inspections relating to environmentally hazardous substances.
  6. Prompt contact to Yanmar when the use of prohibited substances is discovered or when the content of the report is changed. Also, prompt contact to Yanmar in advance when manufacturing conditions change.
  7. Identification of chemical substances that affect or may affect human health and ecosystems, and manage and handle them in a safe manner. (Yanmar may request the submission of safety data sheets, etc.)
  8. Efforts to reduce the use and emission of environmentally hazardous substances.
(2) Criteria for Selecting Items and Services

In addition to selecting items and services based on the required quality, functionality, economic feasibility and logistics, Yanmar will buy items and services provided by suppliers which satisfy the below requirements for reducing environmental load on a priority basis:

 1. Items and services must comply with all applicable laws and regulations concerning recyclable resources, energy, etc.
 2. Items en diensten mogen niet de "YANMAR Group verboden stoffen" en de "Verboden stoffen onderworpen aan afzonderlijke acties" bevatten onder de "Gebruiksbeperkingen voor milieugevaarlijke stoffen (YIS V-0001E)" van de Yanmar Group.
 3. De inhoud van de "Stoffen onderworpen aan afzonderlijk onderzoek" onder de "Gebruiksbeperkingen voor milieugevaarlijke stoffen (YIS V-0001E)" van de Yanmar Group wordt vastgesteld, en etikettering en kennisgeving, etc. zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke vereisten .
 4. There shall be low load on the environmental (air pollution, water pollution, etc.) throughout the life cycle of the products.
 5. Unwanted or unused items must be recycled, energy must be renewable, and the products must be as small as possible in order to reduce the consumption of resources, including energy, and to minimize the emission of GHG throughout the life cycle.
 6. Items and services should be designed for recycling.
 7. De ingesloten hoeveelheid milieugevaarlijke stoffen zoals gespecificeerd in 1.3 hieronder wordt begrepen en voldoet aan de criteria van de Yanmar Group.

1.3 Restrictions of Use for Environmentally Hazardous Substances

The latest version of “Restrictions of Use for Environmentally Hazardous Substances (YIS V-0001E)” shall be complied with. Use of the below substances shall be prohibited or managed so as to understand the quantity of any such included substances.

(1) YANMAR Group prohibited substances

Dit zijn stofgroepen waarvan het gebruik verplicht verboden is bij algemene inkoopactiviteiten binnen de Yanmar Group. De voorbeelden van stofgroepen zijn als volgt:
Asbest, ODS (zoals CFK's, HCFK's), PCB's, PBB/PBDE, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, lood, RCF (vuurvaste keramische vezels) en PFOA, zijn zouten en PFOA-gerelateerde stoffen
Raadpleeg voor meer informatie de meest recente "Gebruiksbeperkingen voor milieugevaarlijke stoffen (YIS V-0001E)".

(2) Prohibited substances subject to separate actions

These are substances which are mandatorily prohibited from being used/contained at a percentage content above the threshold value as set forth in the laws/regulations of each country/region.
General procurement activities in Yanmar Group are covered.

(3) Substances subject to separate investigation

Dit zijn stoffen waarvan het gebruik/de aanwezigheid of het gehalte in procenten moet worden onderzocht volgens de wetten/voorschriften van elk land/elke regio.
Onderzoek is vereist naar producten van de Yanmar Group en items die zijn bevestigd aan of bijkomstig zijn voor producten van de Yanmar Group.
In het geval van diensten en artikelen die worden gebruikt bij productie, transport, verkoopactiviteiten van Yanmar Group-producten en andere zakelijke activiteiten, dient u moeite te doen om dit te onderzoeken.

"Gebruiksbeperkingen voor milieugevaarlijke stoffen (YIS V-0001E)" is een aankoopspecificatie die gedetailleerde vereisten beschrijft voor milieugevaarlijke stoffen, en de laatste versie wordt bekendgemaakt aan de zakenpartners van de Yanmar Group.
*YIS V-0001E is een Engelse vertaling van YIS V-0001J.

2. Record of Revisions

 • First Edition April 2003
 • Second Edition December 2006
 • Third Edition August 2010
 • Fourth Edition August 2011
 • Fifth Edition September 2012
 • Sixth Edition June 2019
 • Seventh Edition September 2020
 • Eighth Edition January 2023

If you have any inquiries regarding these guidelines, please use the contact form below. When making an inquiry, please specify the relevant department/responsible person.

Vragen en ondersteuning