Diversiteit en inclusie

Bij Yanmar stimuleren we actief een beleid van diversiteit en inclusie. Als Europese organisatie en dochteronderneming van een internationale groep profiteert Yanmar van vele talenten en allerlei vaardigheden van mensen met heel uiteenlopende achtergronden.

Diversiteit is niet alleen een kwestie van geslacht, leeftijd of afkomst. Het omvat alle facetten van het individu die bijdragen aan het opbouwen van een organisatie: cultuur, religie, afkomst, beroepservaring, nationaliteit, seksuele geaardheid, opvattingen, persoonlijkheid of welk kenmerk ook dat elk individu uniek maakt.

Om te profiteren van deze prachtige diversiteit binnen onze grote familie is het essentieel om een inclusieve omgeving te ontwikkelen waarin elke medewerker kan worden gewaardeerd als een uniek individu, zodat iedereen kan bijdragen aan het opbouwen van betere teamprestaties en daarbij ook hun individuele potentieel kunnen realiseren.

Door te kiezen voor diversiteit en inclusie willen we een bedrijfscultuur ontwikkelen die niet alleen in staat is om iedereen gelijk te behandelen, maar ook om ieders mening te horen. Elke persoon moet zich welkom en geïntegreerd voelen in de organisatie, dagelijks zichzelf kunnen zijn en ideeën en opvattingen kunnen delen.

Onze ambitie is om een meer open dialoog en effectieve besluitvorming te bevorderen om zo duurzame groei te bevorderen.

Hoe ons beleid is ontwikkeld

Ons beleid is gebaseerd op:

 • Bevordering van de kwaliteit van leven op het werk, dankzij een actieplan op basis van een uitgebreide studie uitgevoerd in 2019.
 • Bestrijding van discriminatie, geïntegreerd in het personeelsproces.
 • Bevordering van gendergelijkheid*, geïntegreerd in het wervingsbeleid.
 • Ontwikkeling van opleidingen en interne mobiliteit.
 • Flexibiliteit op het werk voor een betere balans tussen werk en privé, met de ontwikkeling van deeltijdwerk, telewerken en flexibele uren.
 • Bevordering van de werkgelegenheid voor mensen met een beperking, via verschillende partnerschappen.
 • Training van medewerkers om verschillende culturele kaders beter te begrijpen.
 • Bewustwording van de waarden van de groep, met een toegewijd team op mondiaal niveau, contactpersonen binnen elke dochteronderneming en ondersteunende acties die regelmatig worden uitgevoerd.
 • Uitwisselingen tussen verschillende locaties in Europa en in de wereld, om het leggen van verbindingen te ontwikkelen door verschillende culturen te integreren.
 • Het organiseren van evenementen gedurende het hele jaar, binnen en buiten het bedrijf, om de samenhang, motivatie en het gevoel van verbondenheid te bevorderen.
 • Alle medewerkers stimuleren om initiatief te nemen via verschillende processen die volledig in het leven van het bedrijf zijn geïntegreerd (ideeënbus, Kaizen-campagnes, enzovoorts).