En melding fra presidenten

Yanmar jobber konsekvent med effektiv energibruk i de forskjellige områdene av landet, havet og byen, gjennom sin avanserte teknologi.
I 2012, i anledning 100-årsjubileet for grunnleggelsen, opprettet Yanmar sin misjonserklæring for å definere sin rolle i samfunnet og fortsetter å utvikle løsninger innen "Matproduksjon" og "Harnessing Power". Så i 2016 etablerte Yanmar sin nye merkevareerklæring: "EN BÆREKRAFTIG FREMTID – Ny verdi gjennom teknologi", mot et mer bærekraftig resirkuleringssamfunn.

Yanmar er stolt av sin største eiendel: kraften i teknologien, født fra pionerånden som er arvet fra tiden da den ble grunnlagt. Under konseptet om å realisere "maksimal velstand ved bruk av minimumsressurser", vil Yanmar oppnå et høyt nivå av bærekraft; «bærekraftig velstand» og «et bærekraftig naturmiljø». For dette formål vil Yanmar fortsette å drive de neste 100 årene med teknologi, innen områdene effektiv resirkulering av energi og utvikling av arbeidsbesparende utstyr i en lang rekke bransjer.

Yanmar leverer overlegne løsninger til kunder over hele verden gjennom et globalt produksjons- og salgsnettverk som passer til egenskapene og behovene til ulike markeder.

Vårt forretningsområde er selve jorden. Yanmar vil skape ny velstand med sine avanserte teknologier for verdens mennesker og morgendagens barn.

Takehito Yamaoka
Administrerende direktør (CEO) og Representant Director
Yanmar Holdings Co., Ltd.

Forespørsler og støtte