Grått marked-varsel

Hva er et «grått marked-produkt»? En enkel definisjon er at det er et varemerkebeskyttet produkt som opprinnelig er utformet og produsert for bruk i et bestemt land, og som importeres for videresalg i et annet land uten samtykke fra den som eier varemerket. I dette tilfellet brukte traktorer, gravemaskiner, hjullastere og transportører med Yanmar-merke som opprinnelig er utformet og produsert av Yanmar Holdings Co., Ltd. [«Yanmar»] for bruk i Japan eller andre land, som importeres til et andre- eller tredjeland og selges til forbrukere av tredjeparter uten Yanmars samtykke eller autorisasjon.

Landbruksutstyr, byggemaskiner, kraftgeneratorer og andre produkter fra Yanmar-merket som er utformet for tiltenkt bruk i andre land, oppfyller ikke standardene og forskriftene i ditt land på flere måter. De har også andre viktige forskjeller fra Yanmar-merket landbruksutstyr, byggemaskiner, kraftgeneratorer og andre produkter som er utformet og produsert for markedet i det opprinnelig tiltenkte landet, og deretter distribuert gjennom autoriserte kanaler. Noen av disse forskjellene kan påvirke sikker drift av utstyret.
Som følge disse sikkerhetsproblemene, og for å beskytte «Yanmar»-varemerket og -omdømmet, støtter Yanmar ikke Yanmar-merkede traktorer, gravemaskiner, hjullastere og transportører i et grått marked, og vil ikke bevisst levere reservedeler for grått marked-enheter.

Det vil heller ikke være noen garanti fra Yanmar for disse brukte enhetene som befinner seg i ditt land uten Yanmars samtykke eller autorisasjon.

Hvis du har spørsmål angående Yanmars traktorer, gravemaskiner, hjullastere eller transportører og andre produkter i et grått marked, kan du kontakte oss gjennom kontaktinformasjonen som er angitt på dette nettstedet.

Forespørsler og støtte