• Business Areas In order to create a more sustainable society and richer lifestyles, we are active in a range of business areas.

Forretningsfelt

Fra vidstrakte åkre til havene og våre globale byer, Yanmar er aktiv i alle deler av planeten jorden som berører livene våre. Yanmar opprettholder et enestående rykte for pålitelighet og effektivitet basert på styrken til teknologien i disse domenene.
Vi tilbyr innovative og mangfoldige løsninger som skaper ny rikdom og verdi for våre kunder og samfunnet vårt.

LAND

Forvandling av landbruk
Inn i en matverdikjede

Yanmar har støttet kjernenæringen for matproduksjon gjennom produksjon og salg av landbruksutstyr i mange år. Nå har vi videreutviklet oss fra enkelt «landbruk» til «matverdikjeden» med mål om å realisere et samfunn rikt på velsignelsene av rikelig med god mat. Vi fortsetter å utvikle virksomheten på tvers av et bredt spekter av matrelaterte bransjer, fra overlegent utstyr til effektiv bruk av IKT, samt støtte til landbruksforvaltning og levering av mer verdifulle ingredienser og til og med matopplevelser.

HAV

Bærekraftig praksis på våre hav

Vi har utviklet marinemotorer/fremdriftssystemer som gir sikker og komfortabel navigasjon med uovertruffen ytelse og pålitelighet samtidig som de opprettholder harmoni med omgivelsene. Videre fortsetter vi å utvikle og støtte akvakulturteknologier og relatert marint utstyr. Målet vårt er en ideell sameksistens mellom menneskeheten og havet, fra næringer som støtter grunnlaget for vår moderne livsstil som skipsfart og fiskeri til fritidsbåter.

BY

Bidra til utviklingen av infrastruktur som støtter komfortabel byliv

Ettersom byutviklingen skrider frem på global skala, tilbyr vi en rekke maskiner som er avgjørende for å bygge urban infrastruktur, inkludert kompakt konstruksjonsutstyr som er ideelt for små byutviklinger. I tillegg har Yanmar utviklet et ultraeffektivt gassvarmepumpe (GHP) klimaanlegg som bidrar til energisparing og kraftvarme samt energistyringssystemer som optimalt kontrollerer elektrisitet og varme i urbane miljøer hvor ulike fasiliteter og boligutvikling er konsentrert. Videre fremmer selskapet vårt bruk av fornybar energi, og bidrar til neste generasjon innen urban komfort og energisparing.

Bedrifter

Vi skaper nye verdier som fører til en lysere fremtid gjennom et bredt spekter av virksomhet med vår stadig utviklende teknologi i kjernen.

Forespørsler og støtte