Retningslinjer for akseptabel bruk

Velkommen til Yanmars hjemmeside.
Yanmar-nettstedene https://yanmar.com/ og http://www.yanmar.co.jp («nettstedet») drives og kontrolleres av selskaper i Yanmar Holdings Co., Ltd. og Yanmar Group (samlet kalt «Yanmar»).
Ved å bruke nettstedet bekrefter du og enhver annen person som måtte bruke nettstedet (samlet omtalt som en «bruker»), å ha lest, forstått og påtatt seg å overholde brukervilkårene som er angitt nedenfor.
Yanmar Group-selskaper henviser til alle selskaper som er angitt i retningslinjene for personvern.

1. Beskyttelse av personopplysninger

Yanmars retningslinjer for personvern skal hjelpe oss å sikre personvernet til kundene våre.
Yanmar driver og kontrollerer nettstedet i samsvar med retningslinjene for personvern, for å sikre at brukere kan bruke nettstedet på en trygg måte.
Se retningslinjene for personvern for detaljer om beskyttelse av personopplysninger.

2. Forholdsregler ved offentliggjøring av personopplysninger

Personopplysninger skal ikke utleveres eller offentliggjøres før man har lest, forstått og gitt samtykke til både retningslinjene for personvern og følgende angitte vilkår.

3. Immaterielle rettigheter

Alt innhold og informasjon som publiseres på nettstedet, inkludert varemerker, design, fotografier, arrangementer og tekstartikler, er beskyttet av lovgivning om opphavsrett, beskyttelse av varemerker og andre rettsregler.
Uautorisert bruk, distribusjon eller reproduksjon av innhold på nettstedet er forbudt.

4. Bruk av tilgangslogginformasjon og informasjonskapsler

Nettstedet bruker informasjonskapsler for det formålet å forbedre nettstedet vårt.
Yanmars retningslinjer for informasjonskapsler er utarbeidet ut fra vår interesse for å beskytte informasjonskapslene til kundene våre. Se retningslinjene for informasjonskapsler for mer informasjon.

5. Administrasjon av oppslagstavlen

Nettstedet inneholder en oppslagstavle.
Yanmar Holdings Co., Ltd. og Yanmar Group-selskaper kontrollerer oppslagstavlen.
Ettersom all informasjon som publiseres på oppslagstavlen, anses som offentlig informasjon, er det brukerens ansvar å sørge for at det utvises forsiktighet ved håndtering av personopplysninger.

6. Koblinger på nettsted

Nettstedet inneholder koblinger til eksterne nettsteder som kontrolleres eller tilbys av tredjeparter. Yanmar deler ikke personopplysninger med disse tredjepartene.
Nettstedet er ikke på noen måte ansvarlig for noen hendelse knyttet til innhenting av personopplysninger fra tilkoblede tredjepartsnettsteder.
Se tredjepartsnettstedets retningslinjer for innhentning og håndtering av prersonopplysninger.

7. Koblinger til nettstedet

Etablering eller publisering av uautoriserte koblinger til nettstedet er forbudt.
Enhver person som ønsker å etablere en kobling til nettstedet, må kontakte Yanmar via kontaktskjemaet og deretter vente på en skriftlig tillatelse fra oss.
Ved kontakt med Yanmar ber vi om at brukeren fyller ut de obligatoriske elementene (navn, firmanavn, navn på tilknyttet forening eller gruppe, navn på ansvarlig person, telefonnummer, nettadresse, nettadresse som skal kobles til, type kobling og grunn til å ønske å koble nettstedet) etter å ha lest nøye, forstått og samtykket i å handle i samsvar med følgende betingelser.
Som hovedregel vil Yanmar svare på forespørselen innen to uker, avhengig av omstendighetene.
Det er forbudt å koble til nettstedet før du mottar tillatelse fra personen som har ansvaret for søknaden.

 • Yanmar tillater ikke koblinger som bruker rammer.
  Bruk en tekstkobling eller en kobling som bruker den offisielle Yanmar-logoen.
  Enhver person som ønsker å etablere en koblingen ved hjelp av Yanmar-logoen, må spesifisere dette formålet ved kontakt med Yanmar.
  Yanmar vil sende logodataene når forespørselen om å koble til nettstedet godkjennes.
 • Som standard vil koblinger henvises til toppsiden.
  I tilfelle hvor brukeren ønsker å koble en alternativ side på nettstedet, må brukeren tydelig oppgi URL-adressen til den alternative siden som den ønsker å etablere en kobling til.
 • Yanmar forbeholder seg retten til å gjøre endringer og/eller slette innhold og/eller nettadresser når som helst uten varsel.
 • Alle personopplysninger som innhentes ved en søknad om å koble til nettstedet, vil bli korrekt administrert i samsvar med retningslinjene for personvern.

Yanmar tillater ikke koblinger fra følgende nettsteder:

 • nettsteder som bryter eller risikerer å krenke Yanmar Groups eller en tredjeparts eiendom, omdømme, personlige rettigheter eller personvern
 • nettsteder som bakvasker eller forårsaker tap av troverdighet, eller risikerer å gjøre dette, for Yanmar Group eller en tredjepart
 • nettsteder som bryter eller risikerer å krenke immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrettene til Yanmar Group eller en tredjepart
 • nettsteder som strider mot offentlig orden og moral

Tredjepartskontrollerte nettsteder kan bli bedt om å fjerne koblingen etter det er gitt en tillatelse til å legge ut koblingen, i tilfelle nettstedet viser seg ikke å samsvare med Yanmar-retningslinjene.
Når Yanmar ber om at en kobling fjernes, må den fjernes umiddelbart.
Tredjepartskontrollerte nettsteder som kobler til nettstedet, er ikke under ledelse eller kontroll av Yanmar, og Yanmar vil ikke være ansvarlig i tilfelle det oppstår problemer i forbindelse med disse tredjepartsnettstedene.

8. Forslag fra brukere (avslag)

Etter hvert som Yanmar utvikler sin egen teknologi, skal ethvert forslag, idé eller annet materiale gitt til Yanmar av brukeren, håndteres som følger:

 1. Yanmar godtar ikke forslag, ideer eller annet materiale med unntak av en situasjon der Yanmar offisielt sender inn en offentlig forespørsel om et forslag.
 2. Yanmar vil ikke godta forslag, ideer eller annet materiale via elektronisk post eller post.
 3. Uavhengig av det ovennevnte, i tilfelle Yanmar mottar forslag, idé eller annet materiale via elektronisk post eller post, skal det være klart at brukeren som sendte forslaget, ideen eller annet materiale til Yanmar, har tydelig forstått, akseptert og godtatt følgende betingelser:
  1. Ethvert forslag, idé eller annet materiale som sendes til Yanmar, forekommer på et ikke-konfidensielt grunnlag. Yanmar har ingen taushetsplikt.
  2. Yanmar er ikke forpliktet til å godta, undersøke eller evaluere forslag, ideer eller annet materiale.
  3. I tilfelle et Yanmar-produkt eller en Yanmar-tjeneste som er annonsert for allmennheten, ligner eller er identisk med hele eller deler av noe forslag, idé eller annet materiale som ble sendt til Yanmar, er Yanmar verken ansvarlig på noen måte, eller forpliktet til å foreta noen kompensasjonsbetaling, til brukeren eller noen tredjepart.

9. Forbud

Følgende handlinger er forbudt ved bruk av nettstedet:

 1. Enhver handling som fører til tap eller skade for/på Yanmar eller en tredjepart.
 2. Kriminelle handlinger eller handlinger som er knyttet til kriminell aktivitet.
 3. Forretnings- eller salgsaktiviteter uten uttrykkelig samtykke fra Yanmar.
 4. Enhver sabotasjehandling, inkludert spredning av datavirus.
 5. Innsending av søknader, varsler, rapporter eller annen kommunikasjon ved hjelp av en falsk eller bedragersk e-postadresse eller en e-postadresse som tilhører en tredjepart.
 6. Enhver handling som Yanmar anser som upassende.

10. Ansvarsfraskrivelse

Nettstedet kan endre eller slette publisert innhold når som helst uten varsel.
Mens forsiktighet utøves, garanterer ikke Yanmar nøyaktigheten og integriteten til informasjon eller materiale publisert på nettstedet.
Yanmar skal ikke være ansvarlig for skader som kan bli påført brukeren som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke nettstedet.
Nettstedet kan inneholde informasjon om produkter eller tjenester som kanskje ikke er tilgjengelige for bruk i enkelte land eller regioner. Yanmar ber om forståelse for dette.

11. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Bruk av nettstedet og bruksbetingelsene vil bli regulert og tolket i samsvar med japansk rett.
Enhver tvist som oppstår i forbindelse med bruken av nettstedet, skal løses under den eksklusive jurisdiksjonen til tingretten i Osaka (Osaka District Court).

Forespørsler og støtte