Notis Pasaran Kelabu

Apakah "Produk Pasaran Kelabu? "Definisi ringkas adalah produk berdaftar yang asalnya direka dan dihasilkan untuk kegunaan di negara tertentu yang mana ia telah diimport untuk dijual semula di negara lain tanpa persetujuan pemilik tanda dagangan tersebut. Dalam contoh ini, traktor, ekskavator, jentera angkut beroda atau pembawa terpakai jenama Yanmar yang asalnya direka dan dibuat oleh Yanmar Co., Ltd. ["Yanmar"] untuk tujuan penggunaan di Jepun atau negara lain yang telah diimport ke negara lain dan dijual kepada pengguna oleh pihak ketiga tanpa kebenaran atau kebenaran Yanmar.

Peralatan pertanian, mesin pembinaan, penjana kuasa dan produk lain jenama Yanmar telah direka bagi tujuan penggunaan di negara lain tidak memenuhi piawaian dan peraturan negara anda dalam beberapa hal. Mereka juga mempunyai perbezaan penting lain dari peralatan pertanian, mesin pembinaan, penjana kuasa dan produk lain jenama Yanmar yang direka dan dibuat untuk pasaran negara asalnya dan kemudiannya diedarkan melalui saluran yang dibenarkan. Beberapa perbezaan ini boleh menjejaskan keselamatan operasi peralatan tersebut.
Akibat daripada isu keselamatan ini dan bagi melindungi tanda dagangan dan reputasi "Yanmar", Yanmar tidak menyokong pasaran kelabu traktor, ekskavator, jentera angkut beroda atau pembawa jenama Yanmar dan tidak akan secara sengaja membekalkan bahagian ganti untuk unit pasaran kelabu.

Juga, tidak ada waranti dari Yanmar untuk unit-unit yang terdapat di negara anda tanpa persetujuan atau kebenaran Yanmar.

Jika anda mempunyai sebarang soalan berkenaan pasaran kelabu traktor, ekskavator, jentera angkut beroda atau pembawa, dan produk lain di bawah jenama Yanmar sila hubungi kami melalui maklumat hubungan yang dinyatakan di tapak sesawang ini.

Pertanyaan dan Sokongan