Dasar Privasi

Laman ini dikendalikan dan dikawal oleh Yanmar Co., Ltd. dan syarikat kumpulannya, (secara kolektif disebut sebagai "Yanmar"). Yanmar terdiri daripada semua syarikat yang dinyatakan dalam Garis Besar Syarikat yang terdapat di tapak sesawang ini. Yanmar prihatin dalam melindungi privasi pelanggan dan ingin memastikan pelanggan mengetahui dasar kami terhadap privasi. Sila maklum bahawa Yanmar mematuhi peraturan Jepun berkenaan perlindungan maklumat peribadi dan berusaha untuk melindungi Maklumat Peribadi anda. Sila baca dan fahami dasar privasi ini sebelum memberikan sebarang maklumat peribadi di tapak sesawang ini. Ingat bahawa dengan mendedahkan Maklumat Peribadi anda di tapak sesawang ini, anda dianggap telah menerima syarat-syarat dasar ini. Bagi pelanggan di Kawasan Ekonomi Eropah ("EEA"), sila rujuk kepada Dasar Privasi untuk pelanggan EEA.

1) Pengumpulan Maklumat Peribadi

Untuk tujuan tapak sesawang ini, "Maklumat Peribadi" bermaksud nama pelanggan, alamat, nombor telefon, alamat e-mel dan maklumat lain yang menjadikan seseorang individu dapat dikenal pasti. Yanmar kadang-kala akan meminta Maklumat Peribadi pelanggan kami melalui tapak sesawang ini bagi tujuan mendaftar pengguna Yanmar, menerima pesanan pelanggan untuk pelbagai perkhidmatan, menjawab pertanyaan pelanggan, memberikan tawaran istimewa kepada para pelanggannya, menyebarkan kempen promosi, dan tujuan yang sama yang berkait secara dengan Yanmar produk dan servis.

2) Pengedaran Bahan Rujukan berdasarkan Maklumat Peribadin

Kami menerima pertanyaan daripada pelanggan melalui Sudut Pertanyaan di tapak sesawang ini. Bahan rujukan hanya akan dihantar kepada pelanggan yang membuat permintaan.

3) Penggunaan Lain Maklumat Peribadi

Bagi menjawab pertanyaan atau permintaan individu, pengguna individu setuju dan faham bahawa ia mungkin perlu bagi Yanmar untuk berkongsi Maklumat Peribadi mereka dengan syarikat-syarikat kumpulan Yanmar yang lain. Di samping itu, Maklumat Persendirian mungkin akan didedahkan kepada syarikat pengedar yang berkaitan untuk memudahkan penghantaran produk atau bahan rujukan. Dalam kes sedemikian, individu tersebut bersetuju terhadap perkongsian Maklumat Peribadi dan Yanmar akan mempertanggungjawabkan ke atas syarikat tersebut kewajipan untuk tidak menggunakan Maklumat Peribadi pelanggan kami untuk sebarang tujuan lain.

4) Keselamatan

Laman ini mendaftarkan pengguna bagi memberikan mereka perkhidmatan yang terbaik. Maklumat Peribadi yang penting ini dilindungi oleh pengekodan SSL dan tembok api pada pelayan berdedikasi bagi membantu melindungi Maklumat Peribadi anda daripada akses, penggunaan atau pendedahan yang tidak dibenarkan. Yanmar menyediakan latihan untuk dalaman dan luaran bagi meningkatkan pengendalian dan keselamatan maklumat peribadi.

5) Penggunaan Maklumat Log Akses dan Kuki

Tapak sesawang kami menggunakan kuki untuk tujuan menambah baik Tapak sesawang kami.
Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Dasar Kuki.

6) Pengurusan Tapak Sembang

Bilik sembang mungkin disediakan di tapak sesawang ini. Walaupun tapak sesawang ini diuruskan oleh Yanmar, semua perkara yang dirakamkan di tapak sembang dianggap sebagai maklumat awam maka sila ambil langkah-langkah yang anda anggap perlu untuk melindungi Maklumat Peribadi anda ketika menggunakan bilik sembang ini.

7) Pautan

Maklumat Peribadi tidak dikongsi dengan tapak sesawang yang dipautkan ke tapak sesawang ini. Yanmar tidak bertanggungjawab dalam pengumpulan atau pendedahan Maklumat Peribadi oleh tapak sesawang yang dipautkan. Pastikan anda menyemak dasar privasi setiap tapak sesawang yang anda pautkan bagi melindungi Maklumat Peribadi anda.

8) Liabiliti

Yanmar, pada prinsipnya, tidak membekalkan Maklumat Peribadi kepada mana-mana pihak ketiga tanpa izin terlebih dahulu daripada individu yang terlibat. Maklumat Peribadi boleh, bagaimanapun, diberikan di bawah sepina, perintah polis, mandat organisasi perlindungan pengguna atau permintaan undang-undang lain atau perintah mahkamah.

9) Meminda dan Mengeluarkan Maklumat Swasta

Apabila seseorang individu ingin mengemaskini, menukar atau membuang Maklumat Peribadi mereka dari tapak sesawang ini, Yanmar bersetuju untuk berbuat demikian sebagai respons kepada permintaan individu tersebut.

10) Mengemaskini Dasar Privasi

Perubahan kepada Dasar Privasi ini akan ditunjukkan di tapak sesawang ini supaya pengguna sentiasa dapat mengikuti perkembangan dasar semasa berkenaan pengumpulan dan kegunaan Maklumat Peribadi. Sila rujuk dasar ini selalu.

11) Pandangan, Masalah dan Kesedaran

Sila hubungi kami di Pertanyaan jika anda percaya bahawa tapak sesawang ini melanggar Dasar Privasinya. Kami akan periksa masalah tersebut, balas melalui e-mel, dan berusaha untuk mengatasinya sekiranya perlu dengan cara yang sesuai.

Pertanyaan dan Sokongan