Dasar Privasi

Berkuatkuasa: 15 September 2021
Kemas kini: 17 Februari 2023

Takehito Yamaoka
Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) dan Pengarah Perwakilan
Yanmar Holdings Co., Ltd.

Yanmar Holdings Co., Ltd. dan syarikat kumpulan entiti tersebut ("Yanmar") dengan ini menetapkan “Dasar Privasi” ini untuk memproses data peribadi anda secara sah, adil dan telus. Dasar Privasi ini menerangkan cara Yanmar akan mengumpulkan dan memproses data peribadi anda melalui laman web, peranti, produk, perkhidmatan, kedai dalam talian dan fizikal, aplikasi serta aktiviti perniagaan lain (secara kolektif "Perkhidmatan").
Sekiranya Yanmar menetapkan dasar privasi khusus yang terpakai kepada negara/rantau, perniagaan atau kumpulan syarikat tertentu, dasar privasi khusus tersebut akan kekal berbanding Dasar Privasi ini.
Sila rujuk Senarai Dasar Privasi dan Dasar Kuki untuk mendapatkan dasar privasi negara/rantau yang khusus.

1. Memproses Data Peribadi

(1) Jenis Data Peribadi yang akan Dikumpul

"Data peribadi" bermaksud apa-apa data yang berkaitan dengan orang sebenar yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti, termasuk tanpa had, nama, alamat, nombor telefon dan alamat e-mel.
Yanmar akan mengumpul jenis data peribadi yang berikut secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan Perkhidmatan:

(a) Maklumat hubungan yang membolehkan Yanmar mengenal pasti dan berkomunikasi dengan anda, seperti nama, nombor telefon, alamat surat-menyurat dan alamat e-mel.

(b) Maklumat transaksi tentang cara anda berinteraksi dengan Yanmar, wakil jualan dan rakan niaga Yanmar termasuk pertanyaan, pembelian, penggunaan, peruntukan, tuntutan waranti atau khidmat pelanggan Perkhidmatan.

(c) Maklumat perhubungan yang membantu Yanmar memahami kepentingan peribadi atau profesional anda, latar belakang demografi dan pengalaman anda dengan Perkhidmatan.

(d) Maklumat yang diperhatikan yang diperoleh oleh mesin atau laman web Yanmar sehubungan dengan penggunaan Perkhidmatan, termasuk maklumat operasi dan lokasi.

(2) Tujuan dan Asas Undang-undang untuk Pemprosesan

Yanmar akan memproses data peribadi anda untuk tujuan yang berikut:

(a) Transaksi yang Berkaitan: Yanmar akan memproses data peribadi untuk memberikan anda Perkhidmatan, menghubungi anda berkenaan Perkhidmatan yang berkaitan dan memaklumkan tentang Perkhidmatan yang berkaitan kepada anda.

(b) Sokongan Pelanggan: Yanmar akan memproses data peribadi untuk menyediakan khidmat pelanggan kami kepada anda bagi Perkhidmatan seperti perkhidmatan waranti, perkhidmatan pembaikan dan perkhidmatan penyelenggaraan; untuk memberi panduan tentang pemeriksaan berkala dan melakukan aktiviti selepas jualan serta untuk meminta kerjasama dalam tinjauan soal selidik tentang kepuasan pelanggan dengan menggunakan Perkhidmatan.

(c) Penambahbaikan Perkhidmatan: Yanmar akan memproses data peribadi untuk menambah baik Perkhidmatan, mengembangkan Perkhidmatan baharu dan menganalisis pemasaran perkhidmatan serta mentadbir laman web Yanmar dan untuk operasi dalaman, termasuk bagi tujuan penyelesaian masalah, analisis data, pengujian, penyelidikan, statistik dan tinjauan.

(d) Pemasaran dan Pengiklanan: Yanmar akan memproses data peribadi untuk memasarkan Perkhidmatan baharu kepada anda; dan memberitahu anda tentang seminar, pameran, demonstrasi, dll. yang diadakan, dianjurkan, ditaja bersama, disokong atau ditaja oleh Yanmar.

Yanmar juga mungkin memproses data peribadi anda untuk tujuan selain daripada yang dinyatakan di atas dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada anda dan/atau sejauh yang dibenarkan dalam undang-undang yang berkenaan.
Yanmar mungkin memproses data peribadi anda mengikut asas undang-undang yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, termasuk tanpa had, persetujuan anda, yang diperlukan untuk pelaksanaan kontrak, yang diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang, yang diperlukan untuk kepentingan sah.
Anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa kerana penarikan balik tersebut tidak akan mempengaruhi mana-mana proses sah yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan sebelum penarikan balik. Yanmar mungkin meminta anda memberikan data peribadi anda sehubungan dengan peruntukan Perkhidmatan. Dalam keadaan sedemikian, jika anda tidak memberikan data peribadi anda, Yanmar mungkin tidak dapat menyediakan Perkhidmatan yang berkaitan.

(3) Tempoh Simpanan

Yanmar akan menyimpan data peribadi anda selagi Yanmar memerlukan data tersebut untuk mencapai tujuan yang dinyatakan di atas, dan akan menghapus atau mengalih keluar maklumat dengan segera apabila data tersebut tidak lagi diperlukan atau diperlukan di sisi undang-undang.

(4) Pemindahan Pihak Ketiga

Yanmar mungkin memberikan data peribadi anda kepada penerima pihak ketiga tertentu yang dipercayai seperti anak syarikat dan sekutu, wakil jualan, peruncit, vendor awan, kontraktor, rakan niaga, juruaudit, badan kehakiman atau peraturan, dll., di bawah perlindungan yang sesuai untuk melaksanakan tujuan dan asas undang-undang yang dinyatakan di atas.
Penerima pihak ketiga tersebut mungkin termasuk yang berada di negara-negara (termasuk, tanpa had, Jepun) di luar lokasi tempat kediaman anda, dan Yanmar boleh memindahkan data peribadi anda ke negara asing atas persetujuan anda atau perlindungan bersesuaian yang diperlukan di bawah undang-undang yang berkenaan.

(5) Hak Anda Berkenaan Data Peribadi

Anda mempunyai hak berkenaan data peribadi anda, tertakluk pada undang-undang yang berkenaan, termasuk, tanpa had, hak untuk menarik balik persetujuan anda, hak mengakses, hak pembetulan, hak penghapusan, dan hak mengehadkan pemprosesan.
Jika anda ingin menggunakan hak anda, sila minta daripada saluran hubungan yang dinyatakan di bahagian "5. Hubungan" seperti di bawah. Yanmar boleh menolak permintaan anda seperti yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan.

(6) Menyahlanggan Pemasaran Langsung

Sekiranya anda ingin menyahlanggan pemasaran langsung Yanmar, anda harus menghubungi saluran hubungan yang dinyatakan di bahagian "5. Hubungan" di bawah.

(7) Penggunaan Maklumat Log Akses dan Kuki

Yanmar boleh menggunakan kuki dan teknologi serupa untuk tujuan meningkatkan Perkhidmatan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Dasar Kuki.
Dasar Kuki mungkin berbeza-beza bergantung pada undang-undang dan amalan tempatan. Sila rujuk Senarai Dasar Privasi dan Dasar Kuki.

(8) Ciri-ciri Media Sosial

Perkhidmatan Yanmar juga boleh merangkumi ciri-ciri media sosial atau generasi peneraju, seperti butang dan widget Facebook atau X (Twitter), seperti butang kongsi ini. Ciri-ciri ini mungkin mengumpulkan alamat IP anda di halaman yang anda lawati dalam Perkhidmatan Yanmar dan mungkin menetapkan kuki untuk membolehkan ciri-ciri tersebut berfungsi dengan baik. Ciri-ciri dan widget media sosial dan generasi peneraju mungkin dihoskan oleh pihak ketiga. Interaksi anda dengan ciri-ciri dan widget ini dikawal oleh dasar privasi Yanmar atau pihak ketiga tersebut, mengikut keadaan.

(9) Skop Dasar Privasi

Dasar Privasi ini terpakai untuk Perkhidmatan Yanmar, melainkan dasar privasi yang berbeza dalam perkhidmatan tertentu atau syarikat Yanmar terpakai. Laman web lain yang mungkin dapat diakses melalui laman web ini mempunyai dasar privasi sendiri.

2. Langkah-langkah Pengurusan Keselamatan

Untuk melindungi data peribadi anda daripada akses yang tidak dibenarkan, hilang, dll., dengan mengambil kira jenis data peribadi, tahap sensitiviti dan tahap kesan kepada anda termasuk pengaruh ekonomi dan bahaya kepada mental sekiranya data peribadi dilanggar secara tidak sah, Yanmar telah menilai dan menaksir risiko pelanggaran data peribadi secara komprehensif, dan telah melaksanakan langkah-langkah pengurusan keselamatan diri, organisasi dan teknikal yang diperlukan dan bersesuaian dengan risiko pelanggaran data peribadi tersebut, dan selanjutnya, akan menyemak semula langkah-langkah pengurusan keselamatan tersebut seperti yang diperlukan, menetapkan proses untuk mengambil tindakan pembetulan serta sentiasa berusaha untuk meningkatkan keselamatan syarikat.
Yanmar akan berusaha untuk mengurus data peribadi dengan betul dengan menyekat kemasukan orang luar ke pejabat tempat pemprosesan data peribadi dijalankan, melakukan aktiviti peningkatan kesedaran pendidikan yang menyasarkan semua pegawai dan pekerja yang terlibat dalam perlindungan data peribadi serta melantik pengurus yang bertanggungjawab ke atas setiap bahagian yang memproses data peribadi.

3. Penambahbaikan Berterusan

Yanmar akan terus-menerus menyemak semula dan membetulkan usaha syarikat berkaitan pemprosesan data peribadi agar sesuai dengan undang-undang dan peraturan, kaedah pemprosesan serta persekitaran yang berkenaan.

4. Pindaan kepada Dasar Privasi ini

Yanmar mungkin meminda Dasar Privasi ini pada bila-bila masa untuk tujuan perniagaan yang sah. Sila semak dari semasa ke semasa untuk memastikan bahawa anda telah membaca versi terbaharu Dasar Privasi ini.

5. Hubungan

Saluran hubungan Yanmar berkenaan Dasar Privasi ini adalah seperti yang ditunjukkan di bawah. Sebarang pertanyaan atau kebimbangan berkenaan Dasar Privasi ini atau pemprosesan data peribadi oleh Yanmar atau sebarang permintaan untuk menggunakan hak anda berkenaan data peribadi dapat diajukan kepada saluran hubungan dalam senarai berikut.
Yanmar Holdings Co., Ltd. dan senarai syarikat kumpulan Yanmar:
Sila lihat maklumat syarikat
Anda boleh menghubungi Yanmar melalui borang hubungan di laman web ini.

Pertanyaan dan Sokongan