Berita CSR

Tiada artikel buat masa ini.

YANMAR GREEN CHALLENGE 2050

Kumpulan Yanmar telah menetapkan Yanmar Green Challenge 2050 untuk terus berusaha untuk MASA DEPAN YANG LESTARI. Dalam aktiviti perniagaan kami, kami komited kepada tiga cabaran: sifar pelepasan gas rumah hijau, sifar kesan alam sekitar melalui kitar semula sumber, dan menyokong pelepasan negatif GHG dan kitar semula sumber dalam perniagaan pelanggan yang menggunakan produk Yanmar.

Empat Visi Kami untuk MASA DEPAN YANG LESTARI

Kumpulan Yanmar komited untuk menyelesaikan masalah pelanggan menggunakan teknologi paling canggih di dunia dalam bidang pengeluaran makanan dan memanfaatkan kuasa. Pernyataan Misi kami mengisytiharkan elemen ini penting untuk kehidupan manusia. Mempraktikkan Penyata Misi kami sebenarnya adalah CSR Kumpulan Yanmar dan penyataan jenama kami, MASA DEPAN YANG LESTARI –New Value through Technology–. Ia amat diperlukan dalam merealisasikan empat visi penyataan jenama kami. Kami akan menyumbang kepada SDG dengan mengusahakan Yanmar Green Challenge 2050 dan inisiatif lain untuk melaksanakan Pernyataan Misi kami dan merealisasikan empat visi untuk masa depan yang digambarkan dalam pernyataan jenama kami.

VISI01
Persatuan Penjimatan Tenaga

Memperluas kemungkinan tenaga. Menggunakan kuasa, elektrik, dan haba yang berpatutan dan selamat, bila perlu dan hanya sebanyak yang diperlukan.

Maklumat lanjut

VISION02
A Society Where People Can Work and Live with Peace of Mind

Mengubah tenaga kerja yang keras menjadi kerja yang selesa. Setiap orang dapat bekerja dengan selesa dan memperoleh pendapatan tetap sambil menjalani kehidupan yang kaya selaras dengan alam.

Maklumat lanjut

VISION03
A Society Where People Can Enjoy Safe and Plentiful Food

Memastikan makanan yang enak, selamat, dan berkhasiat, di mana sahaja di dunia, pada bila-bila masa. Setiap orang dapat menjalani kehidupan yang lebih sihat.

Maklumat lanjut

VISION04
A Society That Offers an Exciting Life Filled with Rich and Fulfilling Experiences

Menciptakan dunia di mana pekerjaan dan masa lapang menjadi kaya dan menyeronokkan. Kami akan terus meningkatkan kualiti hidup untuk semua orang.

Maklumat lanjut

Pertanyaan dan Sokongan