Berita CSR

Tiada artikel buat masa ini.

Our Four Visions for A SUSTAINABLE FUTURE

Yanmar Group is committed to solving customers' problems using the world's most advanced technology in the fields of food production and harnessing power. Our Mission Statement declares these elements to be essential to human life.
Practicing our Mission Statement is in fact the CSR of Yanmar Group and our brand statement “A Sustainable Future - New Value Through Technology”
It is indispensable in realizing the four visions of our brand statement.

VISION01
An Energy-saving Society

Memperluas kemungkinan tenaga. Menggunakan kuasa, elektrik, dan haba yang berpatutan dan selamat, bila perlu dan hanya sebanyak yang diperlukan.

Maklumat lanjut

VISION02
A Society Where People Can Work and Live with Peace of Mind

Mengubah tenaga kerja yang keras menjadi kerja yang selesa. Setiap orang dapat bekerja dengan selesa dan memperoleh pendapatan tetap sambil menjalani kehidupan yang kaya selaras dengan alam.

Maklumat lanjut

VISION03
A Society Where People Can Enjoy Safe and Plentiful Food

Memastikan makanan yang enak, selamat, dan berkhasiat, di mana sahaja di dunia, pada bila-bila masa. Setiap orang dapat menjalani kehidupan yang lebih sihat.

Maklumat lanjut

VISION04
A Society That Offers an Exciting Life Filled with Rich and Fulfilling Experiences

Menciptakan dunia di mana pekerjaan dan masa lapang menjadi kaya dan menyeronokkan. Kami akan terus meningkatkan kualiti hidup untuk semua orang.

Maklumat lanjut

Pertanyaan dan Sokongan