Procurement Activities

Kumpulan Yanmar akan memenuhi tanggungjawab sosialnya bukan sahaja dengan mematuhi undang-undang dan ordinan, tetapi juga dengan mempromosikan perolehan ESG yang komprehensif, termasuk hak asasi manusia dan pertimbangan alam sekitar. Untuk merealisasikan perkara ini, kami telah mewujudkan "Dasar Perolehan Asas", dan di bawahnya, kami telah mewujudkan "Kod Tatakelakuan Rantaian Bekalan Kumpulan Yanmar" dan "Garis Panduan Perolehan Hijau" yang menerangkan secara terperinci tindak balas dalam bidang alam sekitar, di mana kami menjalankan aktiviti perolehan kami.
Kami komited untuk membangunkan masyarakat yang mampan melalui rantaian bekalan kami dengan mempromosikan inisiatif dengan kerjasama rapat dengan rakan kongsi perniagaan kami.

Dasar Perolehan Asas

 • Tanggungjawab sosial
  Kami mematuhi undang-undang, ordinan dan peraturan sosial serta menggalakkan aktiviti perolehan dengan rakan kongsi perniagaan kami yang menggabungkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, keselamatan dan kebersihan, pemuliharaan alam sekitar dan etika korporat.
 • Transaksi yang adil dan saksama
  Kami menyediakan peluang transaksi global dan terbuka berdasarkan prinsip persaingan bebas dan menilai serta memilih rakan kongsi perniagaan kami dengan cara yang munasabah, adil dan tidak berat sebelah.
 • Hubungan yang dipercayai dan pembangunan bersama
  Kami memperdalam persefahaman bersama dengan rakan kongsi perniagaan kami dari perspektif jangka panjang dan berusaha untuk membina hubungan yang dipercayai untuk menggalakkan pembangunan bersama.
 • Pertimbangan untuk persekitaran global
  Untuk menyediakan produk mesra alam, kami berusaha untuk memilih rakan kongsi perniagaan, barangan dan perkhidmatan yang mengurangkan kesan alam sekitar.

(Januari 2023)

Supply Chain Code of Conduct

Berdasarkan "Dasar Perolehan Asas", kami meringkaskan perkara yang ingin kami usahakan bersama rakan kongsi perniagaan kami dalam "Kod Tatakelakuan Rantaian Bekalan Kumpulan Yanmar" dari perspektif tanggungjawab sosial korporat. Kami ingin rakan kongsi perniagaan kami berusaha untuk memperkenalkan dan mempromosikan usaha komited berikut.

Green Procurement Guidelines

Kumpulan Yanmar kini sedang mempromosikan perolehan hijau untuk mengurangkan beban alam sekitar sepanjang rantaian bekalannya. Kami berharap dapat mempromosikannya bersama rakan niaga kami mengikut "Garis Panduan Perolehan Hijau" dan menghargai kerjasama anda.

Pertanyaan dan Sokongan